Громадське обговорення проекту конкурсу програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження»

МФ «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проекту конкурсу щодо забезпечення доступу до замісної підтримувальної терапії у місцях позбавлення волі, який невдовзі планує оголосити програма «Громадське здоров’я».

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проекту конкурсу щодо забезпечення доступу до замісної підтримувальної терапії у місцях позбавлення волі, який невдовзі планує оголосити програма «Громадське здоров’я».

Чекаємо на ваші пропозиції та зауваження до 30 березня 2010 року.

Вони будуть розглянуті при затвердженні остаточних умов конкурсу до їх офіційного оголошення.

 

Конкурс «Доступ до замісної підтримувальної терапії в місцях перебування затриманих та установах виконання покарань»

Обґрунтування

Україна посідає одне з перших місць у регіоні Центральної та Східної Європи за темпами поширення ВІЛ, гепатитів, туберкульозу та інших інфекційних захворювань. Станом на січень 2010 року за офіційною статистикою МОЗ в Україні зареєстровано 162591 випадків ВІЛ-інфекції. Одним з основних чинників епідемії ВІЛ/СНІД залишаються споживачі ін’єкційних наркотиків – 63% від загальної кількості ВІЛ-інфікованих. Тому доступність профілактичних та лікувальних програм для цієї групи населення є визначальною для України з точки зору можливості контролю епідемії ВІЛ/СНІДу.

Програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) як один з методів профілактики ВІЛ/СНІДУ та лікування наркозалежності розпочалися в Україні в 2004 році за підтримки міжнародних донорів та недержавних організацій. На сьогодні програмою замісної терапії охоплено понад 5200 пацієнтів у 101 лікувально-профілактичному закладі у всіх без винятку 27 адміністративно-територіальних одиницях в України.

Розширення замісної підтримувальної терапії передбачено Загальнодержавною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженою Законом України від 19.02.2009 № 1026-VI, її впровадження регулюється цілою низкою наказів Міністерства охорони здоров’я України.

Однак, до теперішнього часу цей вид лікування системно не запроваджено в місцях перебування затриманих та в установах виконання покарань України. Лише в поодиноких випадках затримання наркозалежних пацієнтів ЗПТ їм забезпечується безперервний доступ до лікування відповідно до вимог спільного наказу МВС України вiд 02.12.2008 № 638. В СІЗО та ВТК замісна терапія на даний час є недоступною.

Таким чином, обмежується доступ затриманих, які проходили лікування ЗПТ, до життєво важливого лікування, що може розцінюватися як тортури (оскільки абстинентний сидром характеризується суттєвими фізичними та психічними стражданнями) та в свою чергу створює умови для цілої низки порушень елементарних прав людини у відношенні до наркозалежних людей.

Не маючи доступу до адекватної наркологічної допомоги та лікування ЗПТ велика кількість наркозалежних осіб поповнюють місця позбавлення волі. За офіційною статистикою Верховного Суду України до 20% (кожен п’ятий) від загальної чисельності засуджених становлять засуджені за злочини, пов’язані з наркотиками. В свою чергу, понад 45% з них – це звичайні наркозалежні, а не представники наркобізнесу. В місцях позбавлення волі фіксуються значні темпи поширення інфекційних захворювань (ВІЛ/СНІД, гепатити, туберкульоз, інфекції, що передаються статевим шляхом тощо), що суттєво впливає на рівень захворюваності і серед всього населення країни. Сприяючи доступу споживачів наркотиків до адекватного лікування (передусім програмам ЗПТ), ми сприяємо покращенню стану здоров’я всіх громадян України.

Мета конкурсу:

 • запровадження пілотних проектів для забезпечення безперервності та підвищення доступу до програм ЗПТ;
 • запобігання порушенням прав людини у відношенні до наркозалежних людей, які перебувають в місцях попереднього тримання (ІТТ), приймальниках-розподільниках та слідчих ізоляторах (СІЗО) шляхом проведення відповідного моніторингу, документування порушень прав людини та відповідної адвокаційної роботи з метою налагодження доступу до лікування/медичної допомоги.

Успішна діяльність за проектами також сприятиме адвокаційній роботі, спрямованій на розробку та затвердження відповідних нормативно-правових документів, які забезпечать неперервність лікування ЗПТ для тих, хто опинився в ІТТ та СІЗО. Діяльність за проектами визначить практичні моделі запровадження ЗПТ в ІВС та СІЗО, що стане в нагоді для розробки міжміністерського наказу, роботу над яким було ініційовано Комітетом з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІД та іншим соціально-небезпечним хворобам МОЗ України.

Учасники конкурсу: громадські організації, які працюють в сфері зменшення шкоди, правового захисту вразливих до ВІЛ/СНІДу груп та які мають відповідний досвід співпраці з правоохоронними органами та/або в пенітенціарній системі.

Пріоритети конкурсу:

 • Забезпечення доступу пацієнтів програм ЗПТ до замісної підтримувальної терапії в місцях тимчасового тримання (ІТТ) та/або попереднього ув’язнення (СІЗО);


 • Документування випадків порушень прав людини у відношенні до наркозалежних людей, у т.ч. пацієнтів програм ЗПТ щодо обмеження їхнього доступу до необхідної медичної допомоги, включаючи програми ЗПТ, у випадках затримання, арешту або ув’язнення.
 1. Задокументовані факти мають використовуватися для подальшої (в рамках цього ж проекту) адвокаційної роботи шляхом оприлюднення даних під час дискусій з відповідними чиновниками, помічниками Міністра МВС з питань дотримання прав людини, під час засідань Громадської ради з дотримання прав людини при регіональному управлінні МВС України, інших відповідних заходів та зустрічей. Також задокументовані дані мають бути надані за запитом менеджера МФВ для адвокаційної роботи на національному рівні.
 • Сприяння змінам нормативно-правового регулювання (на місцевому рівні), спрямованого на покращення доступу для пацієнтів програм ЗПТ в місцях перебування затриманих та/або установах виконання покарань.

 

Зміст та діяльність за проектами, яка підтримуватиметься:

Основна діяльність та результат за проектом полягає в забезпеченні реального доступу пацієнтів ЗПТ до лікування в ІТТ та/або СІЗО.

Дані пріоритети можуть досягатися шляхом проведення моніторингу та документування випадків порушення прав людини у вказаній сфері, шляхом проведення адвокаційної роботи, публічних дискусій, круглих столів, забезпечення розробки та внесення відповідних змін до нормативних документів місцевого рівня, які стосуються повсякденної практики роботи відповідних правоохоронних органів, медичних закладів, роботи із ЗМІ, тощо.

За умови потреби в кваліфікованій правовій підтримці виконавці проектів можуть співпрацювати з Харківським Інститутом правових досліджень і стратегій (ІПДІС) в рамках проекту “Захист жертв порушень прав людини та основних свобод у галузі охорони здоров’я через стратегічний судовий захист та посилення мережі НУО” з метою отримання допомоги професійних адвокатів та використання механізму стратегічних справ.

Вимоги до проекту:

 • Проект має містити не тільки заходи з моніторингу та документування, а й адвокаційні заходи, спрямовані на зміну/покращення ситуації, що сприятиме організації реального доступу пацієнтів до ЗПТ в ІТТ та СІЗО.
 • Адвокаційна ціль має бути чітко сформульована.
 • Обов’язковим є надання листа-підтримки (чи іншої форми документу), який підтверджує готовність співпрацювати за даним проектом відповідних державних структур (медичний заклад, який здійснює програму ЗПТ, Обласні управління МВС, Обласні управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, наркологія чи інший медичний заклад, який надає ЗПТ).

Для проектів, які спрямовані на роботу з ІТТ, бажаною є підтримка з боку помічника Міністра МВС з дотримання прав людини в вашій області або голови відповідної Громадської ради з дотримання прав людини при регіональному управлінні МВС України. Інформація щодо роботи помічників на http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/mai0n/uk/publish/category/105072.

Відповідно, для проектів, які працюватимуть з СІЗО, необхідною умовою є підтримка з боку Обласного управління Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Бажана також підтримка або участь НУО, які здійснюють соціальний супровід програм ЗПТ чи мають інші зв’язки із пацієнтами та медичним персоналом програм ЗПТ.

 • Проект має бути розрахований на 1 рік
 • Проект має містити детальний план виконання.
 • Чітко мають бути вказані учасники та виконавці за проектом.
 • Заплановані цілі, завдання та заходи мають реалістично вкладатися в термін проекту.
 • Опишіть, будь-ласка, ваш попередній досвід, дотичний до роботи за проектом.

 

Очікувані результати проекту/індикатори успіху

До кінця реалізації проекту виконавці мають забезпечити виконання наступних завдань:

 • Пацієнти ЗПТ мають можливість отримання лікування (ЗПТ) в ІТТ та/чи СІЗО. Практичну модель має бути описано для можливого використання іншими.
 • Надано підтвердження змін відповідних нормативно-правових актів на місцевому рівні (якщо такі зміни були необхідні для забезпечення доступу пацієнтів ЗПТ до лікування в ІТТ та/чи СІЗО). Надано копії документів для можливого використання іншими зацікавленими в проведенні такої роботи.
 • Результат проекту не лімітовано часом його виконання, тобто очікується, що пацієнти матимуть доступ до лікування ЗПТ і після завершення часу реалізації проекту. Це означає, що результат має бути досягнуто не шляхом медіації або вирішення питання щодо окремого пацієнта у кожному конкретному випадку, а швидше шляхом затвердження певного нормативного документу, який матиме довгострокове застосування.
 • Випадки порушень прав людини у відношенні до пацієнтів ЗПТ задокументовані та надані у МФВ.
 • Алгоритм взаємодії всіх зацікавлених сторін.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: