Громадське обговорення проектів конкурсів програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження»

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проектів конкурсів, які планує оголосити програма «Верховенство права». Останній день обговорення - 5 березня 2010 року.

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проектів конкурсів, які невдовзі планує оголосити програма «Верховенство права».

Чекаємо на ваші пропозиції та зауваження до 5 березня 2010 року.

Вони будуть розглянуті при затвердженні остаточних умов конкурсів до їх офіційного оголошення.


Конкурс «Реалізація принципу соціальної справедливості у забезпеченні соціальних прав людини»

Мета конкурсу – сприяти розвитку громадської експертизи щодо реалізації і захисту соціальних прав людини.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема, благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

 • визначення узгодженості змісту, обсягу та механізмів забезпечення прав у соціальній сфері, в тому числі у пенсійному забезпеченні, із принципами рівності, справедливості та верховенства права;
 • аналіз наявних гарантій забезпечення соціальних прав, обчислення необхідних коштів для їх належної реалізації;
 • визначення узгодженості національної системи соціальних прав, а також пільг і привілеїв з міжнародними стандартами;
 • встановлення мети запровадження пільг і привілеїв та їхніх функцій (компенсаційна, стимулююча, гарантійна);
 • визначення обсягу прав у сфері соціального забезпечення, в тому числі пільг та привілеїв, нормативно встановлених в Україні, за їхніми видами (житлово-комунальні, медичні, транспортні і т.д.), джерел їхнього фінансування (державний та місцеві бюджети, позабюджетні цільові фонди, тощо);
 • розробка пропозицій щодо посилення гарантій соціальних прав для певних груп населення, які потребують захисту, пошук об’єктивних критеріїв та класифікація таких груп;
 • підготовка пропозицій щодо можливостей та наслідків скасування частини пільг, трансформації іншої частини в соціальні послуги, цільові виплати тощо;
 • аналіз ефективності судового захисту соціальних прав та гарантованості виконання відповідних судових рішень.

 

Конкурс «Протидія дискримінації в Україні»

Мета конкурсу – сприяти реалізації ініціатив організацій громадянського суспільства, спрямованих на підтримку та захист вразливих соціальних груп, подолання їхньої соціальної ізоляції.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема, благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

 • аналіз ефективності впровадження в Україні антидискримінаційних заходів у різних сферах суспільного життя;
 • вироблення пропозицій щодо принципів запровадження заходів спеціальної підтримки (affirmative action);
 • проведення моніторингових досліджень проявів дискримінації за окремими ознаками, використання “мови ворожнечі”;
 • аналіз відповідності національного законодавства антидискримінаційним положенням міжнародних актів у галузі прав людини;
 • розвиток практики захисту від дискримінації через судові механізми, в тому числі в міжнародних юрисдикціях.

 

Перевагу буде надано проектам, що реалізуються у співпраці організацій, що представляють інтереси різних вразливих соціальних груп.

 

Конкурс «Реалізація права на доступ до інформації про діяльність влади»

Мета конкурсу – сприяти діяльності неурядових організацій, спрямованій на реалізацію права особи на доступ до інформації; забезпечення більшої відкритості діяльності органів влади, їхніх посадових та службових осіб.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема, благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

 • ініціювання подання інформаційних запитів (відповідно до Закону України “Про інформацію”) та звернень громадян (відповідно до Закону України “Про звернення громадян”) про надання інформації, що становить суспільний інтерес (тематика: доступ до екологічної інформації, діяльність правоохоронних органів, охорона здоров’я, управління державною та комунальною власністю, тощо);
 • подальше адміністративне та/або судове оскарження незаконних відмов у наданні інформації, бездіяльності влади через ненадання відповідей;
 • аналіз стану відкритості влади щодо тематики запитів на підставі наданих відповідей, аналізу причин відмов у наданні інформації, висвітлення інформації про свою діяльність тощо;
 • аналіз підстав віднесення інформації до категорії конфіденційної, власником якої є держава, на відповідність міжнародним стандартам у сфері свободи інформації;
 • протидія незаконному використанню обмежувальних грифів до інформації, що становить суспільний інтерес;
 • проведення журналістських розслідувань за фактами приховування суспільно важливої інформації;
 • вироблення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання доступу до архівної інформації в Україні;
 • практичне навчання співробітників інформаційних підрозділів в органах влади та місцевого самоврядування щодо національного законодавства та міжнародних стандартів доступу до інформації.

Інформаційні запити та звернення мають бути узгодженими за тематикою, спрямованими до тих органів влади, що мають у своєму розпорядженні (або повинні мати згідно із законодавством) відповідну інформацію. Адресатами мають бути як вищі центральні, так і місцеві органи влади.

У проекті мають бути передбачені способи оприлюднення суспільно важливої інформації, отриманої від органів влади.

Перевага буде надаватися проектам, що передбачають широке територіальне охоплення, містять класифікацію запитуваної інформації, що становить суспільний інтерес, передбачають залучення широкого кола партнерів.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: