Громадське обговорення проектів конкурсів програми «Посилення впливу громадянського суспільства»

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проектів конкурсів, які невдовзі планує оголосити програма «Посилення впливу громадянського суспільства». Останній день обговорення - 25 січня 2010 року. Ваші пропозиції обов’язково буде враховано при розгляді цих конкурсів незалежними експертами.

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проектів конкурсів, які невдовзі планує оголосити програма «Посилення впливу громадянського суспільства».

Висловлюйте, будь ласка, свої пропозиції та зауваження до 25 січня 2010 року.

Ваші пропозиції обов’язково буде враховано при розгляді цих конкурсів незалежними експертами на Програмній раді, яка затвердить остаточний варіант умов цих конкурсів.

Конкурс «Громадський контроль за діяльністю органів публічної влади»

Мета конкурсу – забезпечення незалежного громадського моніторингу діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, а також їхньої підзвітності перед громадянами за впроваджувану політику.

Учасники конкурсу: громадські організації, благодійні організації, органи самоорганізації населення, а також їхні коаліції, мережі.

Пріоритети конкурсу:

 • розробка та публічне обговорення системи і методології проведення громадського моніторингу чи громадської експертизи діяльності органів публічної влади (предмет, джерела інформації, визначення та обґрунтування доцільності використання показників, за якими здійснюватиметься моніторинг чи експертиза, критеріїв оцінки тощо);
 • забезпечення поточного моніторингу діяльності Президента України, Верховної Ради України, парламентської більшості та опозиції, Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб щодо формування та реалізації державної та місцевої політики, спрямованої на вирішення актуальних проблем загальнодержавного та/чи місцевого розвитку;
 • проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, яка може передбачати оцінку ефективності їхньої діяльності у процесі узгодження інтересів з організаціями громадянського суспільства на етапі підготовки, прийняття та результатів виконання цих рішень щодо розв’язання обраних, суспільно важливих проблем державного чи регіонального розвитку;
 • підготовка пропозицій за результатами проведення громадського моніторингу чи громадської експертизи, в т.ч. проектів нормативно-правових актів;
 • публічне обговорення та оприлюднення результатів громадського моніторингу чи громадської експертизи шляхом проведення дебатів, громадських слухань та інших публічних заходів, публікації у ЗМІ, Інтернеті.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проекту не може перевищувати 12 місяців.

Коло суб’єктів, щодо діяльності яких передбачається провести громадський моніторинг або громадську експертизу, а також перелік актуальних проблем державного, регіонального та муніципального розвитку, який буде аналізуватися, визначається аплікантом самостійно.

Проекти, які передбачають проведення громадської експертизи, мають передбачати заходи із використанням інструментів, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”.

Як окремі додатки проект має містити:

 • опис інструментарію здійснення громадського моніторингу чи громадської експертизи;
 • попередній опис змісту правових актів, які планується розробити;
 • детальний опис публічних заходів (дебатів, громадських слухань тощо), які передбачається проводити з метою обговорення результатів моніторингу чи експертизи, а також підготовлених нормативно-правових актів;
 • розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття відповідним органом влади, місцевого самоврядування чи посадовою особою розробленого правового акту (правових актів).

Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту (результати моніторингу чи експертизи, підготовлені проекти нормативно-правових актів, заплановані та проведення публічні заходи тощо) та його результати (у тому числі через обов’язкове проведення підсумкової прес-конференції).

До проектів, які реалізуються в партнерстві з іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями, органами самоорганізації населення, мають бути долучені листи, що засвідчують готовність партнерів до участі у реалізації проекту та характер цієї участі.

Відсутність будь-якого з необхідних додатків є підставою для відхилення проекту.

Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проектам місцевих неурядових організацій, які здійснюються у коаліційній співпраці з іншими громадськими організаціями, у тому числі аналітичного, експертного спрямування.

Загальний бюджет конкурсу – 880 000 гривень.

Максимальний розмір гранту – 150 000 гривень (оптимальний розмір гранту складатиме 60 000 – 100 000 гривень).

Останній термін подання проектів – 22 березня 2010 року.

Оголошення результатів конкурсу – 21 травня 2010 року.

Конкурс «Толерантна Україна»

Мета конкурсу – підтримка ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на подолання національного та етнічного упередження для досягнення належного рівня толерантності та соціальної інтеграції етнічних меншин.

Учасники конкурсу: громадські організації, благодійні організації, органи самоорганізації населення, а також їхні коаліції, мережі, об’єднання виключно із Автономної Республіки Крим, Закарпатської, Одеської та Чернівецької областей.

Пріоритети конкурсу:

 • проведення дослідження політик органів державної влади, місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб щодо сприяння формування ними належного рівня толерантності в суспільстві та створення умов для соціальної інтеграції етнічних меншин;
 • розробка і впровадження нових та удосконалення чинних нормативно-правових актів органів державної влади, місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, які б сприяли підвищенню рівня толерантності в суспільстві та створенню умов для соціальної інтеграції етнічних меншин;
 • формування навичок серед представників організацій та груп громадянського суспільства для подолання упередженого ставлення та стереотипів у взаємному сприйнятті громадян;
 • організація та проведення заходів, які фокусуються на посиленні демократичного діалогу серед представників громадськості різних регіонів, з метою сприяння міжрегіональному взаєморозумінню та вирішенню конфліктних ситуацій;
 • виготовлення та розміщення в ефірі місцевих телекомпаній спеціалізованих телевізійних програм, спрямованих на формування належного рівня толерантності в суспільстві та створення умов для соціальної інтеграції етнічних меншин;
 • впровадження у програму навчальних закладів усіх рівнів навчальних курсів, спрямованих на підвищення рівня толерантності в суспільстві.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проекту не може перевищувати 12 місяців.

Як окремі додатки проект має містити:

 • опис інструментарію дослідницької діяльності (предмету, показників та джерел отримання інформації) в разі, якщо проектом передбачається проведення дослідження політик;
 • попередній опис змісту правових актів, які планується розробити,
 • детальний опис публічних заходів (дебатів, громадських слухань тощо), які передбачається проводити з метою обговорення результатів дослідження, а також підготовлених нормативно-правових актів,
 • розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття відповідним органом влади, місцевого самоврядування чи посадовою особою розробленого правового акту (правових актів).

Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту (результати дослідження, підготовлені проекти нормативно-правових актів, заплановані та проведення публічні заходи тощо) та його результати (у тому числі через обов’язкове проведення підсумкової прес-конференції).

До проектів, які реалізуються в партнерстві з органами державної влади, місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями, органами самоорганізації населення, мають бути долучені листи, що засвідчують готовність партнерів до участі у реалізації проекту та характер цієї участі.

Відсутність будь-якого з необхідних додатків є підставою для відхилення проекту.

Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проектам, які здійснюються у співпраці з органами влади, коаліції з іншими громадськими організаціями, а також організаціями аналітичного, експертного спрямування та органами самоорганізації населення, в тому числі з інших областей України.

Загальний бюджет конкурсу – 800 000 гривень.

Максимальний розмір гранту – 150 000 гривень.

Останній термін подання проектів – 5 квітня 2010 року.

Оголошення результатів конкурсу – 4 червня 2010 року.

Конкурс «Мікрогрантова підтримка громадських ініціатив»

Мета конкурсу – сприяння громадським організаціям у мікрогрантовій підтримці громадських ініціатив у сфері розвитку самоорганізації населення за місцем проживання, відстоювання власних прав та групових інтересів у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, постачальниками соціальних, житлово-комунальних та інших послуг.

Учасники конкурсу: громадські організації, благодійні організації, органи самоорганізації населення, а також їхні коаліції, мережі, об’єднання.

В рамках конкурсу передбачається підтримати декілька проектів учасників конкурсу, які, в свою чергу, мають забезпечити надання на підставі публічного конкурсу мікрогрантів іншим громадським організаціям, органам самоорганізації населення, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та ініціативним групам громадян на вирішення нагальних проблем місцевих громад (села, селища, мікрорайону, вулиці, будинку тощо);

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проекту не має перевищувати 12 місяців.

Мікрогранти мають надаватися виключно за підсумками публічного конкурсу.

Проекти як окремий додаток повинні містити опис критеріїв формування конкурсної комісії, умов конкурсу на отримання мікрогрантів, принципів та порядку оцінювання конкурсних заявок.

Фінансування у формі мікрогрантів має надаватися на підтримку суспільно значущих ініціатив, які стосуються питань місцевого розвитку, наприклад у сфері благоустрою, житлово-комунального господарства, соціальній сфері тощо.

Проектна пропозиція має передбачати можливість надання мікрогрантів не лише легалізованим об’єднанням громадян, органам самоорганізації населення, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, а також неінституціалізованим групам громадських активістів.

Максимальна сума, яка може надаватися як мікрогрант, не може перевищувати 15 000 гривень.

Проект має містити опис механізмів моніторингу за цільовим використанням коштів, наданих в якості мікрогранту.

Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту та його результати (у тому числі через обов’язкове проведення початкової та підсумкової прес-конференції), а також узагальнення та оприлюднення досягнень одержувачів мікрогрантів.

До проектів, які реалізуються в партнерстві з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями, органами самоорганізації населення, мають бути долучені листи, що засвідчують готовність партнерів до участі у реалізації проекту та характер цієї участі.

Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проектам, які здійснюються у співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями, у тому числі аналітичного та експертного спрямування.

Загальний бюджет конкурсу – 1 200 000 гривень.

Максимальний розмір гранту – 200 000 гривень.

Останній термін подання проектів – 19 квітня 2010 року.

Оголошення результатів конкурсу – 30 червня 2010 року.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: