Громадське обговорення проектів конкурсів Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження»

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проектів конкурсів, які невдовзі планує оголосити Європейська програма. Останній термін обговорення – 14.00, 8 лютого 2010 року.

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проектів конкурсів, які невдовзі планує оголосити Європейська програма.

Висловлюйте, будь ласка, свої пропозиції та зауваження до 14.00, 8 лютого 2010 року.

Ваші пропозиції обов’язково будуть розглянуті при обговоренні цих конкурсів незалежними експертами на Програмній раді, яка затвердить остаточний варіант умов цих конкурсів.

 

Конкурс «Європейська ідентичність України»

Мета конкурсу: підвищити обізнаність щодо історико-культурної приналежності України, її окремих регіонів та міст до Європи.

У рамках конкурсу буде підтримано проектні пропозиції, що передбачають здійснення досліджень, видання публікацій, виготовлення та поширення фільмів, проведення заходів з підвищення обізнаності щодо історичних, культурних та людських зв’язків України, її окремих регіонів та міст з Європою, зокрема:

 • роль вихідців з інших країн Європи в історії України, її регіонів та окремих міст;
 • роль вихідців з України у розвитку європейської та світової культури;
 • історичні торговельно-економічні зв’язки України, її регіонів та міст з іншими країнами Європи;
 • історичний досвід поширення в Україні, її регіонах та містах європейських правових систем (зокрема, римського і магдебурзького права);
 • поширення в Україні історичних європейських мистецьких стилів, зокрема, в архітектурі;
 • історичні контакти та впливи у сфері освіти, літератури, видавничої справи тощо.

 

Проектна пропозиція має бути або загальнонаціонального рівня, або спрямована на цільові регіони: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Київську, Кіровоградську, Луганську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Черкаську, Чернігівську обл., Автономну республіку Крим та м. Севастополь.

Учасники конкурсу: громадські організації, вищі навчальні заклади, музеї та інші заклади культури, видавництва, продакшн-студії та телеканали з будь-яких регіонів України.

Критерії визначення переможців конкурсу:

 • рівень розуміння та володіння тематикою проекту;
 • творчий (креативний) та інноваційний підхід;
 • методологія проекту (логічність, виправданість, системність підбору заходів);
 • широта публічного представлення результатів проекту (резонансність заходів, представлення публікацій, поширення фільмів тощо);
 • відповідність бюджету.

Вітається дофінансування проектних пропозицій, зокрема з джерел Програми МФВ “Схід-Схід: партнерство без кордонів

До тексту проекту потрібно додати:

 • проекти змісту та методології досліджень, змісту публікацій, сценаріїв фільмів, інші матеріали, які розкривають зміст продуктів, які передбачається виготовляти у рамках проекту;
 • інформацію про досвід організації, зразки прес-релізів та публікацій у ЗМІ про діяльність організації,
 • CV усіх ключових осіб у реалізації проекту, як працівників організації, так і зовнішніх експертів;
 • листи партнерських організацій про співпрацю в цьому проекті.

 

Конкурс «Проведення науково-практичних конференцій з актуальних питань європейської інтеграції України»

Мета конкурсу: розвиток академічного дискурсу з питань європейської інтеграції України, орієнтованого на актуальні практичні питання відносин Україна – ЄС, через проведення міжнародних науково-практичних конференцій на базі вищих навчальних закладів України.

Учасники: вищі навчальні заклади та громадські неприбуткові організації.

Вимоги до проектних пропозицій:

 • порядок денний конференції має передбачати охоплення актуальних практичних питань відносин Україна – ЄС, зокрема:
 • наслідки (для країни в цілому, окремого регіону, конкретної сфери) укладання Угоди про асоціацію та запровадження поглибленої Зони вільної торгівлі з ЄС;
 • проблеми та перспективи секторальної співпраці, транскордонної співпраці, участі інституцій та громадян України у програмах ЄС;
 • “додана вартість” для ЄС від економічної інтеграції України;
 • порівняння стану розвитку України і країн-членів ЄС у різних сферах з точки зору виконання Копенгагенських критеріїв членства у ЄС;
 • коло учасників конференції має включати представників ВНЗ інших регіонів України, місцевих та центральних органів влади, експертів з країн ЄС;
 • має бути передбачений план поширення результатів конференції (проведення спеціального брифінгу для ЗМІ, організація інтерв’ю запрошених експертів у місцевих ЗМІ, використання можливостей Інтернет (“нові медіа”), підсумкова публікація текстів доповідей та дискусії тощо);
 • співфінансування проведення конференції з інших джерел.

 

Критерії відбору переможців:

 • практична змістовна орієнтованість конференції;
 • експертний рівень учасників;
 • рівень поширення експертних думок за межі кола безпосередніх учасників конференції;
 • обґрунтованість бюджету.

 

Вітається дофінансування проектних пропозицій, зокрема з джерел Програми МФВ “Схід-Схід: партнерство без кордонів”

До тексту проекту потрібно додати:

 • листи підтримки від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які зголошуються до участі у конференції;
 • інформацію про досвід організації, зразки прес-релізів та публікацій у ЗМІ про діяльність організації,
 • CV усіх ключових осіб у реалізації проекту, як працівників організації, так і зовнішніх експертів;
 • листи партнерських організацій про співпрацю в цьому проекті.

 

Конкурс «Розвиток співпраці аналітичних центрів України та країн Західної Європи»

Мета конкурсу: встановлення зв’язків/ співпраці між аналітичними центрами України та країн Західної Європи для посилення впливу українського експертного середовища на поглиблення обізнаності та прийняття рішень у країнах Західної Європи щодо України.

У рамках конкурсу будуть підтримані проектні пропозиції, які передбачатимуть спільну діяльність аналітичних центрів України та країн Західної Європи щодо:

 • здійснення спільного аналітичного дослідження на актуальні теми відносин Україна – ЄС та модернізації України у різних соціально-політичних сферах;
 • видання результатів спільного дослідження;
 • широкого представлення результатів дослідження у країні-партнерові.

До країн Західної Європи у даному контексті належать країни ЄС-15 (Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція, Швеція) та країни Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія).

Учасники конкурсу: незалежні аналітичні центри України.

Обов’язкові вимоги для проектів:

 • На момент подачі проектної пропозиції український аналітичний центр має мати домовленість з відповідним аналітичним центром Західної Європи, що має бути підтверджено документально;
 • Проектна пропозиція має містити план реалізації проекту, з якого чітко видно не лише тему, а й приблизну структуру дослідження (якщо проект передбачає здійснення дослідження), а також план заходів, що планується здійснити в рамках проекту (зустрічі дослідників, публічні презентації та заходи, тощо) та перелік людей, задіяних у проект, з описом їхньої роботи в рамках проекту;
 • Бюджет проектної пропозиції має передбачати покриття витрат на оплату праці учасників проекту з українського боку, організаційні витрати на проведення заходів в Україні (якщо такі передбачаються), витрати, пов’язані з відрядженнями українських учасників проекту, частину витрат на видання публікації, а також переклад (за потребою);
 • Усі витрати, пов’язані з участю іноземних експертів (оплата праці, поїздки до України, проведення заходів у ЄС тощо) мають покриватися європейським аналітичним центром;
 • Проект обов’язково має передбачати поширення його результатів і привернення уваги до нього у країні-партнерові.

 

Критерії для відбору переможців:

 • обґрунтування актуальності теми дослідження;
 • організаційна та експертна спроможність організації реалізувати відповідний проект;
 • організаційна та експертна спроможність організації-партнера з Західної Європи реалізовувати відповідний проект та представити його результати;
 • обґрунтованість бюджету.

Вітається залучення додаткових партнерів з країн – нових членів ЄС (колишніх членів соціалістичного табору), для чого рекомендується подавати проектну пропозицію до Програми МФВ “Схід-Схід: партнерство без кордонів”

 

До тексту проекту потрібно додати:

 • інформацію про досвід організації,
 • зразки прес-релізів та публікацій у ЗМІ про заходи, які організація проводила раніше,
 • CV всіх залучених до виконання проекту працівників організації та зовнішніх експертів;
 • листи партнерських організацій про співпрацю в цьому проекті.

 

Конкурс «Переклад українською мовою іноземної літератури з європейської інтеграції та посткомуністичної трансформації»

Мета конкурсу:

 • видання українською мовою (вперше) сучасної наукової літератури з європейської інтеграції, посткомуністичної трансформації в країнах Центрально-Східної Європи, а також процесів державотворення в Україні;
 • розширення можливостей доступу до інформації (насамперед – суспільно-наукової) для її ефективного використання у вирішенні актуальних проблем українського суспільства;
 • долучення української наукової спільноти та ширшого кола зацікавлених осіб до сучасних європейських і світових академічних дискусій з означених проблем.

 

Учасники конкурсу: видавництва.

Перелік рекомендованої до перекладу літератури див. тут. Видавництва можуть самостійно обирати літературу до перекладу поза рекомендованого списку, але в межах пріоритетів конкурсу.

Обов’язкові вимоги до проектних пропозицій:

 • належна оплата праці перекладача;
 • наявність наукового апарату достатнього обсягу (передмова / післямова наукового редактора чи перекладача, іменний і предметний покажчики, науковий коментар тощо);
 • промоція виданих книжок;
 • надання Європейській програмі МФВ 50 примірників виданих книжок.

Фінансування (до 50% від загальної вартості проекту) надаватиметься на придбання прав на переклад і видання книжки, оплату праці перекладача, наукового і літературного редакторів, поліграфічні витрати, промоцію книжки та відбуватиметься у два етапи:

 • перша частина (до 50% від загальної суми гранту) надається після отримання прав на переклад і видання книжки та укладення угоди з перекладачем і науковим редактором (для наукових видань);
 • решта коштів надається після видання книжки.

 

Критерії оцінки проектів:

 • наявність чіткого і реалістичного терміну виконання проекту;
 • наявність інформації про власника прав на видання книжки;
 • досвід видання перекладної літератури;
 • високий фаховий рівень перекладача, наявність фахового наукового редактора у наукових виданнях;
 • спроможність видавців забезпечити наукові видання пошуковим апаратом та необхідними додатками на високому академічному рівні;
 • очікувана масштабна промоція видання.

 

Тендер «Проведення школи європейської інтеграції для лідерів громадянського суспільства України»

Мета тендеру: підвищити спроможність представників різних тематичних сегментів громадянського суспільства використовувати можливості європейської інтеграції для просування реформ, європейських стандартів та практик в Україні шляхом проведення регулярних Шкіл європейської інтеграції для лідерів громадянського суспільства України.

У рамках цього тендеру буде підтримано одну проектну пропозицію з проведення пілотної Школи.

Учасники: Громадські організації

Вимоги до проектних пропозицій:

 • Коло учасників Школи має охоплювати лідерів різних сегментів громадянського суспільства України (представники правозахисних, екологічних, молодіжних, організацій, організацій споживачів, профспілок, професійних об’єднань, бізнес-асоціацій тощо);
 • Має бути представлений чіткий механізм (спосіб та критерії) відбору учасників Школи;
 • Програма Школи повинна охоплювати теми, що мають практичну користь для цільової аудиторії, зокрема:
 • Представлення потенційних українських партнерів – провідних проектів та громадських організацій (аналітичних центрів) у сфері європейської інтеграції;
 • Механізми взаємодії з органами державної влади України у сфері європейської інтеграції;
 • Механізми взаємодії (консультацій) з інституціями ЄС та Ради Європи, підготовки внесків до моніторингових доповідей щодо України;
 • Можливості фінансування проектів українських громадських організацій з боку ЄС, у тому числі у партнерстві з громадськими організаціями з країн – членів ЄС;
 • Можливості співпраці з європейськими громадськими платформами;
 • Можливості участі у Громадському форумі Східного партнерства;
 • Робота з основними тематичними Інтернет – ресурсами.
 • Має бути представлений список викладачів / тренерів, що залучаються.
 • Має бути передбачений механізм оцінки ефективності пілотної Школи.

 

Критерії відбору переможців:

 • Чіткий механізм відбору учасників Школи з цільової аудиторії – лідерів різних сегментів громадянського суспільства України;
 • Змістовне наповнення програми Школи;
 • Рівень викладачів / тренерів / експертів, що залучаються;
 • Механізм оцінки ефективності Школи;
 • Обґрунтованість бюджету.

Вітається дофінансування проектних пропозицій, зокрема з джерел Програми МФВ “Схід-Схід: партнерство без кордонів”

 

До тексту проекту потрібно додати:

 • інформацію про досвід організації, зразки прес-релізів та публікацій у ЗМІ про діяльність організації,
 • CV усіх ключових осіб у реалізації проекту, як працівників організації, так і зовнішніх експертів;
 • листи партнерських організацій про співпрацю в цьому проекті.

 

Конкурс «Видання вітчизняної літератури з європейської та євроатлантичної інтеграції»

Мета конкурсу:

 • видання та перевидання українських підручників, посібників, брошур, хрестоматій (збірки текстів) з європейської та євроатлантичної інтеграції;
 • підтримка становлення сильної, різноманітної і незалежної видавничої галузі як життєво необхідного інституту громадянського суспільства.

 

Пріоритети конкурсу:

 • Перевидання (додаткове тиражування) раніш виданих підручників, посібників, брошур з європейської та євроатлантичної інтеграції;
 • Публікація перероблених та доповнених видань підручників, посібників, брошур з європейської та євроатлантичної інтеграції;
 • Публікація уже розроблених, але ще не виданих підручників, посібників, брошур з європейської та євроатлантичної інтеграції;
 • Публікація хрестоматій (збірки текстів) з європейської та євроатлантичної інтеграції (заохочується включення іноземних перекладних текстів з обов’язковими коментарями українського упорядника).

Не будуть підтримуватися розробка нових підручників, посібників, брошур з європейської інтеграції та видання перекладної літератури.

Учасники конкурсу: видавництва, громадські організації, освітні заклади.

 

Обов’язкові вимоги до проектних пропозицій:

 • Надання примірників попередніх видань книжки або готового макету тексту книжки у форматі PDF;
 • Широка безкоштовна адресна розсилка книжки після її видання, а також її широка промоція в медіа;
 • Наявність наукового апарату видання (передмова / післямова наукового редактора чи перекладача, іменний і предметний покажчики, науковий коментар тощо);
 • Надання Європейській програмі МФВ 50 примірників книги;
 • Надання не менше двох наукових рецензій від визнаних фахівців у цій сфері.

Фінансування (до 50% від загальної вартості проекту) надаватиметься на поліграфічні витрати, придбання прав на видання книжки, оплату праці літературного редактора (у випадку перероблених або ще не виданих книжок), авторів (лише у випадку підготовки до друку перероблених та доповнених видань), адресну безкоштовну розсилку книжок та відбуватиметься у два етапи (перша частина – до 50% від загальної суми гранту, решта коштів надається після видання книжки).

 

Критерії оцінки проектів:

 • актуальність та новизна обраної книжки та її відповідність сучасним потребам та стану європейської та євроатлантичної інтеграції України;
 • наявність чіткого і реалістичного терміну виконання проекту;
 • фаховий рівень змісту книжки;
 • наявність інформації про власника прав на видання книжки;
 • очікувана масштабна промоція видання.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: