Громадське обговорення конкурсу субгрантів проекту «Громадська синергія»

На громадське обговорення виноситься Проект конкурсного оголошення «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

На громадське обговорення виноситься Проект конкурсного оголошення «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах» (нижче).

Європейська програмна ініціатива Міжнародного фонду «Відродження» планує ближчим часом оголосити конкурс субгрантів в рамках проекту «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах за допомогою Української сторони Платформи громадянського суспільства та Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства».

Для зауваженнь та пропозицій використовуйте онлайн-форму. Обговорення триватиме до 18:00 21 грудня.

Проект оголошення:

Європейська програмна ініціатива

Міжнародного фонду “Відродження”

 Конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

 Ефективне виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, цілей Східного партнерства та пов’язаних євроінтеграційних реформ потребує активного та системного залучення громадянського суспільства. На сьогодні, існує два інституційно визначених механізми такої скоординованої громадської участі – утворена у 2011 році Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (далі – УНП ФГС СхП) та Українська сторона створеної в квітні 2015 року відповідно до ст. 469 Угоди про асоціацію Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (далі – УС ПГС). Ці дві Платформи мають як спільні (спрямованість на успіх європейської інтеграції України), так і відмінні риси – зокрема, змістовні акценти на Східному партнерстві і на Угоді про асоціацію, а також різних міжнародних інституційних партнерів.

У 2016 році Європейська програмна ініціатива Міжнародного фонду «Відродження» за фінансової підтримки ЄС розпочала проект «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах за допомогою УС ПГС та УНП ФГС СхП». Очікується, що завдяки реалізації проекту Платформи здійснюватимуть активну, цілеспрямовану і ефективну аналітичну, адвокаційну та інформаційно-просвітницьку діяльність, яка матиме реальний вплив на політику, а також координуватимуть свої дії, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності громадянського суспільства в євроінтеграційній сфері в цілому.

Європейська програмна ініціатива МФВ спрямовує цей конкурс на активізацію членів Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та стратегічних планів Платформ.

Мета конкурсу: посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, виконанні Угоди про асоціацію та ініціативи Східного партнерства, шляхом розвитку потенціалу Платформ.

Відповідні проекти можуть передбачати підготовку аналітичних документів політики, організацію публічних дискусій зацікавлених сторін щодо виконання міжнародних зобов’язань та розвитку політик у відповідних сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та адвокації виконання пріоритетів Угоди про асоціацію, Порядку денного асоціації та Східного партнерства.

Учасники конкурсу: громадські об’єднання, бізнес-асоціації, організації роботодавців та профспілки, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові організації, які є членами Платформ та/або їхніх робочих груп. Також допускається участь інших громадських об’єднань, які є підтвердженими партнерами членів Платформ (у рамках коаліцій, консорціумів, міжнародних ініціатив тощо).

Пріоритети конкурсу:

 • Моніторинг та аналіз імплементації Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації у конкретних сферах, з акцентом на гармонізацію законодавства та зміни практики роботи відповідних інституцій. Налагодження діалогу ключових зацікавлених сторін з метою належного виконання зобов’язань України;
 • Аналіз виконання ініціативи Східного партнерства, зокрема, його багатосторонніх міжнародних проектів та «Флагманських ініціатив»; порівняння прогресу країн-партнерів у практичному наближенні до ЄС; аналіз стану використання українськими суб’єктами наявних можливостей Східного партнерства, з відповідним інформуванням зацікавлених сторін та донесенням пропозицій до органів влади;
 • Аналіз практики надання та використання допомоги Україні з боку ЄС, у різних секторах та формах (бюджетна підтримка, технічна допомога, макрофінансова підтримка), з формулюванням рекомендацій для підвищення її ефективності та обговоренням цих рекомендацій з зацікавленими сторонами;
 • Дослідження проблем розвитку контактів між людьми між Україною і ЄС та країнами Східного партнерства, адвокація шляхів подолання відповідних бар’єрів та розвитку транскордонної співпраці;
 • Вироблення друкованих та аудіовізуальних інформаційних матеріалів для широких аудиторій та інша діяльність, спрямована на підвищення обізнаності щодо практичних аспектів європейської інтеграції серед різних цільових аудиторій, особливо на регіональному та місцевому рівнях.

Вимоги до проектних пропозицій:

 • Тематична спрямованість проектної пропозиції має відповідати пріоритетам Угоди про асоціацію, Порядку денного асоціації, ініціативи Східного партнерства та стратегічних планів Платформ, з відповідним обґрунтуванням у тексті проектної пропозиції;
 • Перевага надаватиметься тим проектним пропозиціям, що передбачатимуть широкі партнерства – залучення до реалізації інших організацій-учасниць Платформ, закордонних партнерів з країн ЄС та/або Східного партнерства;
 • Проектна пропозиція повинна мати чіткий та реалістичний план дій, включно з моніторингом та оцінкою успішності;
 • Проектні пропозиції мають бути практично орієнтованими на роботу з інституціями виконавчої та законодавчої/представницької влади на національному, регіональному та/або місцевому рівнях;
 • Перевага надаватиметься тим проектним пропозиціям, що передбачатимуть організацію діалогів зацікавлених сторін у відповідній тематиці, зі здійсненням попереднього аналізу сторін, проведенням круглих столів за їхньої участі, підготовкою документів з представленням позицій сторін та рекомендаціями за результатами такого діалогу;
 • Діяльність у рамках проекту має бути зосереджена в Україні, без поїздок за кордон. Разом з тим, у рамках проекту можливим є залучення іноземних експертів (фінансування їхньої поїздки в Україну).
 • Максимальний термін реалізації проекту – 1 рік.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Відповідність змісту проектної пропозиції пріоритетам конкурсу та вимогам до проектних пропозицій у рамках конкурсу;
 • Очікувані результати проекту (що буде на виході) та реалістичність їх досягнення за допомогою пропонованих у проекті засобів;
 • Спроможність організації та організацій-партнерів;
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проекту.

Останній термін подання проектних пропозицій – 5 лютого 2016 року.

Оголошення результатів конкурсу – 17 березня 2016 року.

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 750 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 300 – 500 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу – 8 400 000 грн.

Зверніть увагу!

 • Проектні пропозиції з додатками слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.
 • Проектних пропозицій, яких не було зареєстровано на сайті МФВ до 23:59 05 лютого 2017 року, не розглядатимуть.
 • Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.
 • Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом трьох років реалізації проекту «Громадська синергія».
 • Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Проектних пропозицій, надісланих в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуть.
 • Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено листом.
 • Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причин відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляють.
 • Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проектних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 3 лютого 2017 р. на електронні адреси

 

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: