Форум деканів юридичних факультетів та профільних вищих навчальних закладів України

"Юридичні школи України: сучасні виклики, потреби та потенціал їх участі у загальнодержавних правопросвітніх, правозахисних процесах через вдосконалення форм і способів підготовки юристів" Організатори: Міністерство освіти і науки України, Міністерство юстиції Укераїни, Міжнародний фонд "Відродження", Асоціація юридичних клінік України.

“Юридичні школи України: сучасні виклики, потреби та потенціал їх участі у загальнодержавних правопросвітніх, правозахисних процесах через вдосконалення форм і способів підготовки юристів”

20-21 червня 2006 року, м. Київ, вул. Курортна 4,  Пуща-Озерна, семінарський комплекс “Джерело”

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Міністерство юстиції Укераїни, Міжнародний фонд “Відродження”, Асоціація юридичних клінік України.

Сприяння: Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження Верховенства права, Корпорація “Інтерпайп”, Правова ініціатива Інституту відкритого суспільства, Будапешт,

Фундація юридичних клінік Польщі.

Мета та Завдання Форуму: Узагальнення та координація процесів імплементації діяльності юридичних клінік у навчально-практичний процес Вищих навчальних закладів України при підготовці юристів. Ведення діалогу з Міністерством освіти і науки України, профільними відомствами й Вищими навчальними закладами щодо надання юридичним клінікам офіційного статусу на загальнодержавному рівні, як навчально-практичних центрів, що забезпечують й вдосконалюють навчально-практичну підготовку юристів та здійснюють правопросвітницьку діяльність у загальнодержавній системі правової просвіти,  правової допомоги громадянам.

Потреби й виклики суспільства у діяльності юридичних клінік Вищих навчальних закладів України: Виходячи з задекларованих Україною цінностей розбудови правової держави, одним з першочергових завдань у цьому напрямку є  привиття й розвиток правової культури та правової свідомості громадян. Що можливо шляхом отримання ними базисних правових знань та створення ефективних механізмів по реалізації й захисту їх прав і свобод. В чому, на сьогодні, є гостра необхідність з боку найбільш соціальновразливих та соціально-незахищених верств населення нашого суспільства. Саме тому, юридичні клініки ряду юридичних шкіл, впродовж декількох попередніх років, були і є на сьогодні своєрідними майданчиками для вирішення вищенаведених проблем. Вони одні з перших відгукнулись на виклики й потреби суспільства. На сьогодні в державі ініціюється й проводиться реформування та вдосконалення системи безоплатної правової допомоги. До одного з напрямів роботи в даній галузі, слід віднести сприяння й розширення діяльності юридичних клінік України — як первинної ланки в сфері правової допомоги. Та сприяння тим самим вдосконаленню системи підготовки фахівців у галузі права, їх якісного підвищення кваліфікаційного рівня.

На сьогодні, мережа юридичних клінік України пройшла період ідейної та інституційної самореалізації, окресливши на своєму подальшому шляху розвиток навчально-методичної бази та розвиток форм і видів діяльності. Тому, для поступового переведення підтримки основної діяльності юридичних клінік України на державний рівень, вбачається необхідність у проведенні ряду спільних заходів Міністерства освіти, юстиції України, Вищих навчальних закладів та МФ “Відродження”. Дані заходи передбачають проведення обговорення механізмів загальнодержавної підтримки юридичної клінічної Програми (далі Програма), вирішення нагальних потреб юридичних клінік для повної імплементації діяльності юридичних клінік у діяльність ВНЗ та їх нормативно-правове визначення на державному рівні. Тому, основними напрямами діяльності Програми є:

  • узагальнення навчально-методичної бази (посібники, підручники, методички, спецкурси) для юридичних клінік, та їх використання у процесі підготовки юристів;
  • нормативно-правове визначення діяльності юридичних клінік України;
  • налагодження системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для юридичної клінічної програми;
  • інформаційне забезпечення юридичних клінік — підтримка електронних ресурсів, періодичних та  інформаційно-аналітичних видань;
  • навчально-методичне забезпечення діяльності  юридичних клінік.

Очікувані результати та напрацювання Форуму:

  • Визначення місця й ролі юридичних клінік у загальнодержавних процесах правової просвіти населення та правової допомоги соціально вразливішим групам суспільства;
  • Обговорення Проекту Положення про юридичні клініки при Вищих навчальних закладах України;
  • Прийняття звернення делегатами Форуму до профільних органів влади та відомств.

Ліана Мороз, менеджер програми “Верховенство права”
тел: +380 (44) 482 03 63 | факс: +380 (44) 486 76 29
eлектронна пошта: moroz@irf.kiev.ua
офіс: м. Київ, вул. Артема, 44, кім. 1

Олена Заплотинська, менеджер програми “Верховенство права”
тел: +380 (44) 461 95 00 | факс: +380 (44) 486 01 66
eлектронна пошта: zaplotynska@irf.kiev.ua
офіс: м. Київ, пров. Бехтерєвський, 13-a, кім. 13

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: