Часто запитують

Питаємо

Як написати хороший проект? Хто і як приймає рішення про підтримку проектів? Чому важлива політика відкритості? Екологічна ініціатива Які є обмеження щодо участі? Хто може бути учасником?   Коли працюватиме ініціатива? Які задачі стоять перед ініціативою? Навіщо працює ініціатива? Увага: нові вимоги до проектів! Грантери (2017-2020) Grantees (2017-2020) Civil synergy – the development of pro-European public platforms Проект «Громадська cинергія» Детальніше про зміст проекту Завдання проекту Компонент «Надання субгрантів на підтримку діяльності Платформ» Компонент «Співпраця з ЄС та Східним Партнерством» Компонент «Підвищення обізнаності і комунікація» Компонент «Аналіз політики, адвокація і діалог сторін» Компонент «Інституційний розвиток Платформ» Завдання і тривалість проекту Бібліотека для аналітичних центрів Проект «Експертної підтримки Надзвичайної програми Європейського інвестиційного банку для відновлення України» Партнери проекту Терміни виконання Цілі проекту Про проект Development of local community media, support of investigative journalism Creation of effective mechanisms of networking, cooperation and exchange of experience which has shown its importance among civic activists in different regions of Ukraine Development of communication capabilities of civic initiatives, civic media and journalism Розвиток локальних громадських медіа, підтримка журналістських розслідувань Створення дієвих механізмів мережування, співпраці та обміну досвідом, який показав свою значимість, між громадськими активістами різних регіонів України Розвиток комунікаційної спроможності громадських ініціатив, громадських медіа та журналістики Чому важлива політика відкритості? The online platform Training priorities within the Initiative Terms of implementation Objectives Онлайн навчання Пріоритетні напрямки діяльності в межах ініціативи Терміни реалізації Завдання Ініціативи Investigative journalism International expert dialogues and advocacy Roma health and social mediators Roma Education Fund scholarships Legal empowerment of vulnerable groups Promoting visa-free travel between Ukraine and the EU Youth leadership Fighting corruption in healthcare Promoting the proper implementation of the EU-Ukraine Association Agreement Fighting corruption Legal protection for Roma Monitoring and documentation of human rights violations Balanced and non-discriminatory drug policy European Integration Index for Eastern Partnership Countries Support of think tanks Advocacy and support of effective state policy on Roma Access to justice Accountability of healthcare spending Informing the EU about Ukraine Public agenda for a new country Ромські медично-соціальні посередники Моніторинг і документування порушень прав людини Доступ до правосуддя Посилення правових можливостей уразливих груп Журналістські розслідування Протидія корупції Міжнародні експертні діалоги та адвокація Проект «Громадська cинергія» Стипендії Ромського освітнього фонду Сприяння скасуванню віз між Україною та ЄС Молодіжне лідерство Підтримка аналітичних центрів Боротьба з корупцією у сфері громадського здоров’я Сприяння належному виконанню Угоди про асоціацію України з ЄС Правозахист ромів Індекс європейської інтеграції країн Східного Партнерства Збалансована й недискримінаційна наркополітика Адвокація та підтримка ефективної державної політики щодо ромів Громадський порядок денний для нової країни Підзвітність витрат у сфері охорони здоров’я Інформування Євросоюзу про Україну “Гуманітарна солідарність” (Програма допомоги постраждалим Майдану) Що таке конфлікт інтересів?  Якими є поширені помилки у проектних пропозиціях?  Чого не підтримує фонд?  Хто і як приймає рішення про підтримку проектів? 
ДОДАТИ ЗАПИТАННЯ

Відповідаємо

ПИТАННЯ:Як написати хороший проект?

ПИТАННЯ:Хто і як приймає рішення про підтримку проектів?

Конкурсні та позаконкурсні проекти розглядають Експертні ради, до складу яких входять незалежні експерти у певній галузі, та Правління фонду. Після ретельного аналізу проектів і обговорення вони ухвалюють рішення щодо схвалення чи відхилення проектів. Рішення Програмних рад і Правління є остаточним і перегляду не підлягає. Підстав надання або ненадання фінансової підтримки не повідомляють.

ПИТАННЯ:Чому важлива політика відкритості?

Фонд реалізує політику відкритості організацій – виконавців проекту, шляхом впровадження практики надання посилання на річний змістовний/фінансовий звіт розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет. Оприлюднений річний звіт є свідченням відкритості та прозорості організації, її своєрідним знаком якості та надійності. Річний звіт інформує партнерів, клієнтів, органи влади, донорські структури про діяльність організації, основні успіхи та досягнення.

Вимоги щодо рівня відкритості організації

ПИТАННЯ:Екологічна ініціатива

«Ініціатива з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні» виконується Міжнародним фондом «Відродження» за підтримки Швеції. Ініціатива спрямована на  розвиток громадських організацій, які працюють в екологічній сфері – інституційно спроможних, з доброчесним управлінням, підзвітних та визнаних в екологічній спільноті – які зможуть сприяти реформам в Україні, виконанню відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, виконанню інших міжнародних домовленостей України через впровадження екологічних політик і здійснення адвокаційних заходів на захист довкілля.

Детальніше про ініціативу - https://www.irf.ua/programs/ecology/

ПИТАННЯ:Які є обмеження щодо участі?

Необхідно пам‘ятати, що отримуючи фінансування від Швеції, ви погоджуєтеся із важливістю поділяти всесвітньо визнані цінності як то права людини. У співпраці ви поділяєте спільні цілі та вибудовуєте партнерство на засадах взаємної довіри, чесності та діалогу, а також розумієте важливість прозорої діяльності і підзвітності сторін. Ви приймаєте важливість таких наскрізних пріоритетів, як: подолання бідності,  довкілля та зміна клімату, гендерна рівність та відвернення конфліктів, сприяння сталому розвитку (детальніше про це).

Швеція не фінансує організації чи компанії, які є у санкційному списку ЄС. Не фінансується така діяльність, як: виробництво зброї, амуніції або частин, які використовуються для зброї  та військової стратегічної продукції; виробництво наркотиків; виробництво тютюну та виробів з нього; виробництво алкоголю й алкогольних напоїв; діяльність, пов‘язаної з азартними іграми і ставками; руйнування територій з високою екологічною цінністю; просування або виготовлення порнографії; просування або виготовлення медійної продукції расистського або антидемократичного змісту; просування або виготовлення хімічної продукції, не дозволеної в ЄС.

ПИТАННЯ:Хто може бути учасником?  

Учасників (грантерів) Ініціативи буде визначено за результатами відкритого конкурсу, який відбуватиметься у три етапи.  Потенційними грантерами є інститути громадянського суспільства, діяльність яких пов’язана з екологічною проблематикою та включає такі компоненти, як: дослідження проблем навколишнього середовища, заохочення громадськості до природоохоронної діяльності, поширення цінностей чистого довкілля,  сприяння становленню екологічно здорового середовища, напрацювання та аналіз політик на предмет охорони довкілля, адвокація, моніторинг, консультування щодо впровадження екологічної політики на національному та регіональному/ місцевому рівнях,  запобігання і протидія корупції у природоохоронній сфері. 

У полі особливої уваги Ініціативи будуть організації, які демонструють інноваційні екологічні практики і підходи до вирішення проблем довкілля.

ПИТАННЯ:Коли працюватиме ініціатива?

Ініціатива триватиме чотири роки, з січня 2019 по грудень 2022 роки

ПИТАННЯ:Які задачі стоять перед ініціативою?

-        Створити умови для сучасного організаційного розвитку інститутів громадянського суспільства, діяльність яких включає у значній мірі екологічну складову. Організаційний розвиток передбачає розвиток системи врядування організації, менеджменту, фінансової системи, стратегічного планування, операційної діяльності, комунікації та інше

-        Надати можливість відібраним в межах відкритого конкурсу організаціям підвищувати рівень експертної спроможності та якості діяльності організацій, в тому числі через обмін кращими практиками із вітчизняними і зарубіжними екологічними організаціями

-        Посилити взаємодію між громадськими організаціями та іншими важливими зацікавленими сторонами, які у співпраці спроможні піднімати актуальні питання екологічного характеру та  впливати на їх вирішення на національному і регіональному / місцевому рівнях

-        Через розвиток організацій-учасниць Ініціативи сприяти розширенню кола екологічно мислячих громадян України, зокрема чиновників різних рівнів, представників медіа тощо.

ПИТАННЯ:Навіщо працює ініціатива?

«Ініціатива з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні» виконується Міжнародним фондом «Відродження» за підтримки Швеції.

Наша мета: (а) сприяти сталому розвитку України через поширення екологічного мислення і зростання поінформованого суспільного попиту на політики і практики, дружні до довкілля; (б) впроваджувати логіку сталого розвитку та екологічні стандарти у процеси вироблення політик і публічний дискурс; (в) підтримувати якісну та незалежну екологічну експертизу; (г) зміцнювати екологічний рух через  підтримку нових, інституційно потужних громадських ініціатив, які визначають сферу захисту навколишнього природного середовища та сталий розвиток серед своїх стратегічних пріоритетів; (д) сприяти становленню екологічно й інклюзивно мислячої більшості, яка допоможе досягти якісно нової практики впровадження екологічної політики на всіх рівнях.

ПИТАННЯ:Увага: нові вимоги до проектів!

Міжнародний фонд "Відродження" запроваджує нові вимоги щодо працевлаштування керівників організацій, керівників проектів та головних бухгалтерів / бухгалтерів проектів. Ці вимоги будуть розповсюджуватись на проекти, що дорівнюють або перевищують 500 000 грн та остаточне рішення про підтримку яких буде ухвалюватись Фондом після 1 вересня 2018 року. Організація, яка є виконавцем проекту, що відповідає зазначеним вище критеріям, зобов’язана укласти трудовий договір із  керівником організації, керівником проекту та головним бухгалтером / бухгалтером проекту не менше ніж на строк виконання проекту відповідно до законодавства України. Будь-який дохід або винагорода за рахунок коштів проекту Міжнародного фонду "Відродження" виплачується зазначеним вище особам виключно в рамках трудового договору.

ПИТАННЯ:Civil synergy – the development of pro-European public platforms

The project is funded by the European Union and aimed at enhancing public participation in the implementation of Euro-integration reforms in Ukraine by developing capacity and efficiency of the two social networking organizations - Ukrainian Side of the EU-Ukraine Civil Society Platform and Ukrainian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum.

More details

ПИТАННЯ:Проект «Громадська cинергія»

Проект фінансується Європейським Союзом та спрямований на посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвитку потенціалу та ефективності двох громадських мережевих об’єднань - Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

Детальніше про проект

ПИТАННЯ:Детальніше про зміст проекту

Проект спрямовано на посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвитку потенціалу та ефективності двох  профільних громадських мережевих об’єднань - Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

Читати далі...

ПИТАННЯ:Завдання проекту

Очікується, що завдяки реалізації проекту Платформи здійснюватимуть активну, цілеспрямовану і ефективну аналітичну, адвокаційну та інформаційно-просвітницьку діяльність, яка матиме реальний вплив на політику, а також координуватимуть свої дії, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності громадянського суспільства в євроінтеграційній сфері в цілому.

ПИТАННЯ:Компонент «Надання субгрантів на підтримку діяльності Платформ»

Забезпечуватиме підтримку реалізації завдань, передбачених стратегічними та операційними планами Платформ, безпосередньо організаціями-учасницями Платформ через окремі проекти. Така підтримка надаватиметься на конкурсних умовах (конкурси будуть проводитися раз на рік, інформація про умови конкурсів та терміни подачі заявок буде поширюватись для через публічні оголошення)

ПИТАННЯ:Компонент «Співпраця з ЄС та Східним Партнерством»

Передбачає посилення взаємодії між громадянським суспільством України з одного боку та ЄС і регіону Східного Партнерства (СхП) з іншого через налагодження ефективного інформаційного обміну і підтримку спільних проектів. Компонент сприятиме підвищенню обізнаності з діяльністю Платформ в ЄС та СхП, а також донесенню позицій та напрацювань Платформ до важливих цільових аудиторій поза межами України.

ПИТАННЯ:Компонент «Підвищення обізнаності і комунікація»

Спрямовано на покращення інформування цільових аудиторій про діяльність Платформ через розробку комунікаційних стратегій, активне і ефективне використання вебсайтів та сторінок в соціальних медіа,  створення спеціальних інформаційних продуктів Платформ, активну взаємодію зі ЗМІ (прес-заходи, публікації, участь в передачах). Ще одне завдання цього компоненту – це підтримка інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності громадянського суспільства із завданнями, викликами і можливостями Угоди про асоціацію та інших євроінтеграційних зобов’язань України, а також політики Східного Партнерства

ПИТАННЯ:Компонент «Аналіз політики, адвокація і діалог сторін»

Забезпечуватиме підтримку аналітично-адвокаційної діяльності Платформ на виконання їхніх стратегічних планів, включаючи моніторинг і оцінку виконання Угоди про асоціацію, підготовку аналітичних документів (комплексних та присвячених окремим аспектам євроінтеграційних реформ), організацію дискусійних заходів та діалогів зацікавлених сторін, а також проведення адвокаційних кампаній

ПИТАННЯ:Компонент «Інституційний розвиток Платформ»

Сприятиме збільшеннюсистемності та узгодженості в роботі Платформ (через впровадження стратегічного і операційного планування та належних практик управління, а також підтримку статутних заходів Платформ) і посиленню знань і навиків, необхідних членам Платформ для ефективного виконання поставлених завдань (через проведення тренінгів, розробку посібників та онлайн методів навчання тощо)

ПИТАННЯ:Завдання і тривалість проекту

Очікується, що завдяки реалізації проекту Платформи здійснюватимуть активну, цілеспрямовану і ефективну аналітичну, адвокаційну та інформаційно-просвітницьку діяльність, яка матиме реальний вплив на політику, а також координуватимуть свої дії, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності громадянського суспільства в євроінтеграційній сфері в цілому.

Тривалість проекту – 3 роки (2016 - 2019 роки)

Бюджет проекту складається з внесків Європейського Союзу в річному  обсязі 700 000 Євро та Міжнародного фонду "Відродження" в річному обсязі  100 000 доларів США.

ПИТАННЯ:Бібліотека для аналітичних центрів

Бібліотеку для аналітичних центрів створено в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів України. Матеріали її розділів – Аналіз політики, Організаційний розвиток, Зовнішня комунікація та Аналітичні матеріали наших грантерів – зацікавлять як аналітичні центри, так і інші громадські організації, які бажають посилити свій інституційний та аналітичний потенціал. Розміщена в бібліотеці інформація буде корисною також для експертів та викладачів і студентів, що викладають/ вивчають дисципліни аналіз політики, державне управління та інші. Бібліотека поповнюється публікаціями, які були видані як за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”, так і інших донорів. Окремі видання виставлено у вигляді анонсів, за погодженням із видавництвами або авторами.

ПИТАННЯ:Проект «Експертної підтримки Надзвичайної програми Європейського інвестиційного банку для відновлення України»

Проект «Експертної підтримки Надзвичайної програми Європейського інвестиційного банку для відновлення України», Міжнародний фонд «Відродження» реалізує за фінансової підтримки Європейського Союзу. Мета проекту - посилення внеску Проекту ЄІБ «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» у зміцнення соціальної згуртованості та інтеграції в Україні, сприяння залученню організацій громадянського суспільства і ширшої громадськості до відбудови соціальної інфраструктури на територіях, які найбільше постраждали від збройного конфлікту та прийняли найбільше вимушених переселенців.

Детальніше

ПИТАННЯ:Терміни виконання

2015-2016 роки

Ініціатива виконується у кілька етапів:

1-й етап - Аналіз та оцінка

2-й етап - Програма з розвитку спроможності

3-й етап - Моніторингова програма

4-й етап – Розробка та затвердження Плану залучення зацікавлених сторін та Плану соціального менеджменту для громад, де реалізується Програма.

ПИТАННЯ:Цілі проекту
 • Розробка і затвердження Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) на підставі консультацій з представниками громадянського суспільства, керуючись принципами недискримінації, прозорості та залучення усіх груп населення, в тому числі ВПО, для поінформованого прийняття ріше
 • Розробка і затвердження Плану соціального менеджменту (ПСМ), що передбачає аналіз соціально-економічної ситуації та аналіз потреб громад. Розробка заходів для зменшення конфліктного потенціалу, проведення навчання для підвищення інституційної спроможності органів влади та громадських організацій у регіонах, де реалізується Надзвичайна кредитна програма
 • Пілотування ПСМ та ПЗЗС у чотирьох цільових громадах – у місті Бахмут (колишній Артемівськ) Донецької області, місті Сєвєродонецьк Луганської області, місті Харків та місті Запоріжжя. Метою пілотного застосування цих документів є, перш за все, тестове запровадження усіх процесів, передбачених у ПСМ та ПЗЗС, а також виявлення можливостей коригування цих документів з метою більш ефективного їх застосування на практиці під час другого та подальших траншів проекту
 • Інформування населення регіонів, які зазнали негативного впливу військового конфлікту,  про допомогу та нові механізми впливу на прийняття рішень, що доступні в рамках Програми.
ПИТАННЯ:Про проект

В грудні 2014 року Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ) та Уряд України уклали Рамкову угоду про Надзвичайну кредитну програму відбудови Сходу України на 2015-2017 рр, що передбачає виділення Україні кредиту у розмірі 200 млн євро на проекти відновлення. У квітні 2015 року Верховна Рада України ратифікувала цей документ і Фінансова Угода набула чинності. 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства було визначено головним виконавцем цього Проекту. Проект має допомогти місцевим громадам, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, державним та муніципальнальним підприємствам регіонів України, що зазнали впливу військового конфлікту та прийняли велику кількість вимушених переселенців (ВПО), покращити соціальну інфраструктуру та доступність публічних послуг для населення.

Міжнародний фонд «Відродження» за підтримки Європейського Союзу здійснює пілотний проект експертного супроводу в рамках Надзвичайної кредитної програми Європейського Інвестиційного Банку для відновлення України. Ця ініціатива виконується спільно з партнерами, серед яких – аналітичні центри, місцеві громадські організації,  а також Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Робоча група проекту, що працює при міністерстві. 

Мета експертного супроводу полягає у посиленні внеску Програми ЄІБ «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» у зміцнення соціальної згуртованості та інтеграції в Україні. Ініціатива сприяє залученню громадськості, покращенню гласності та звітності щодо реалізації Проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». Залучаються зацікавлені сторони, зокрема громадянське суспільство та органи влади, задля їх спільної роботи над місцевими проектами реконструкції та відновлення. Надаються рекомендації щодо зниження можливих соціальних ризиків, пов’язаних із потенційними конфліктами між ВПО та громадами, які їх приймають.

ПИТАННЯ:Development of local community media, support of investigative journalism
ПИТАННЯ:Creation of effective mechanisms of networking, cooperation and exchange of experience which has shown its importance among civic activists in different regions of Ukraine
ПИТАННЯ:Development of communication capabilities of civic initiatives, civic media and journalism
ПИТАННЯ:Розвиток локальних громадських медіа, підтримка журналістських розслідувань
ПИТАННЯ:Створення дієвих механізмів мережування, співпраці та обміну досвідом, який показав свою значимість, між громадськими активістами різних регіонів України
ПИТАННЯ:Розвиток комунікаційної спроможності громадських ініціатив, громадських медіа та журналістики
ПИТАННЯ:Чому важлива політика відкритості?

Фонд реалізує політику відкритості організацій – виконавців проекту, шляхом впровадження практики надання посилання на річний змістовний/фінансовий звіт розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет. Оприлюднений річний звіт є свідченням відкритості та прозорості організації, її своєрідним знаком якості та надійності. Річний звіт інформує партнерів, клієнтів, органи влади, донорські структури про діяльність організації, основні успіхи та досягнення.

Вимоги щодо рівня відкритості організації

ПИТАННЯ:The online platform

Online learning is part of the training program of the Think Tank Development Initiative in Ukraine.

There are 7 online courses available.

WOMEN AND MEN: GENDER FOR ALL https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about

URBAN STUDIES: A MODERN CITY https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/URBAN101/2015_T1/about

SOCIOLOGY AND SOCIAL STUDIES: WHAT, HOW AND WHY? https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/SOC101/2015_T1/about

DATA ANALYSIS WITH R LANGUAGE https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/Stat101/2016_T3/about

DATA VISUALIZATION https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/DV101/2016_T3/about

MACHINE LEARNING  https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/ML101/2016_T3/about

PROJECT MANAGEMENT https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:IRF+PM101+2017_T1/about

 

ПИТАННЯ:Training priorities within the Initiative

The training program has been formed in the following areas:

 • Organizational development of think tanks
 • Public policy analysis
 • Communication of think tanks
 • Cross-cutting topics: anticorruption issues, non-discrimination and gender equality (key expert, environmental issues, European integration.
ПИТАННЯ:Terms of implementation

Terms of implementation: October 2017 – December 2020

Implementation Plan of the Think Tank Development Initiative for Ukraine (TTDI) within 2017-2020:

 • Institutional support for national and regional think tanks
  Support and development opportunity for university-based policy research centers
 • Policy Internship Program for young professionals.
 • Proactive arrangements for think tanks’ communication and networking through annual conferences, advocacy trips to EU Member States, and joint research projects.
 • Joint research and debates with public authorities. 
 • Assessment of policy-relevant research in Ukraine.
ПИТАННЯ:Objectives
 • Enhanced role, visibility and credibility of Ukrainian think tanks in the policy process;
 • Institutionally stronger think tanks that produce quality research and policy advice, which is in demand and can influence policy development;
 • Enhanced level of the cooperation between public authorities and think tanks at the national and regional levels;
 • Strengthening the institutional and expert development of IRF as a capacity building hub for Ukrainian think tanks.
ПИТАННЯ:Пріоритетні напрямки діяльності в межах ініціативи
 • Підтримка інституційного розвитку національних та регіональних аналітичних центрів.
 • Підтримка розвитку аналітичних центрів при університетах.
 • Програма стажування для молодих фахівців на базі аналітичних центрів.
 • Проактивне залучення аналітичних центрів до мережування  через річні конференції, адвокаційні поїздки до країн-членів Європейського Союзу та спільні дослідницькі проекти із європейськими аналітичними центрами.
 • Спільні дослідження та посілі дебати аналітичних центрів та органів влади.
 • Оцінка досліджень із аналізу політик в Україні.
ПИТАННЯ:Терміни реалізації

Терміни реалізації: Жовтень 2017 – Грудень 2020 року.

ПИТАННЯ:Завдання Ініціативи

Головними завданнями Ініціативи є:

 • підвищення ролі, публічності та рівня довіри до аналітичних центрів в процесі прийняття державних рішень;
 • підтримка створення інституційно стабільних аналітичних центрів, здатних продукувати якісні дослідження та рекомендації, які в свою чергу, користуються попитом серед ключових стейкхолдерів.
 • підвищення рівня співпраці між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування.
ПИТАННЯ:Investigative journalism

The program initiative supports investigative journalism agencies because they are the most effective tool civil society has in combating corruption and gaining open access to socially important information.

ПИТАННЯ:International expert dialogues and advocacy

Program Initiative supports the development of a dialogue between Ukrainian experts on foreign policy and domestic reforms and expert circles in Brussels, in major EU countries (Germany, France, Poland, etc.) and in the USA.

Also the Program Initiative supports projects aimed at increasing awareness of international audience about the situation in the occupied Crimea, development of the conflict in the Donbass and the progress of the Minsk process, and the analysis of existing and advocacy of prospective international instruments to curb Russian aggression, to de-occupy the Crimea and to secure a peace settlement in Ukraine.

Moreover, the Program Initiative supports projects that promote visa-free regime between the EU and Ukraine, the completion of the Association Agreement ratification and the increasing of EU support’s effectiveness in the implementation of reforms in Ukraine.

ПИТАННЯ:Roma health and social mediators

Improving Roma access to guaranteed public healthcare, promoting positive (non-discriminatory) treatment at healthcare facilities.

Assisting with registration for identification documents and certificates, providing advice on other important issues.

Promoting the model of Roma health mediators on the state and regional levels.

ПИТАННЯ:Roma Education Fund scholarships

Coordinating Roma Education Fund scholarships for Roma to study in higher educational institutions in Ukraine.

ПИТАННЯ:Legal empowerment of vulnerable groups

Ensuring that patients, including vulnerable groups, have access to quality free legal aid.

Increasing the capacity of vulnerable groups to monitor and document human rights violations and represent their personal interests and those of their community.

ПИТАННЯ:Promoting visa-free travel between Ukraine and the EU

A citizen of Ukraine must meet certain criteria for visa-free travel. We support the independent public monitoring and expert assistance provided to the government in this field. While the visa regime is in place, we monitor the implementation of the Visa Facilitation Agreement by EU consulates.

ПИТАННЯ:Youth leadership

Involving Roma youth in decision-making and the formulation of state policy on Roman by developing a platform of youth human rights activists for Roman Education Fund scholarship recipients.

Organizing schools on youth leadership and human rights, internships with leading think tanks and human rights organizations in Ukraine.

ПИТАННЯ:Fighting corruption in healthcare

Independent control over the public procurement of essential medicines for treating HIV/AIDS, TB, hepatitis and cancer.

Supporting independent hospital supervisory boards to monitor the use of public funds and charitable donations.

Analyzing the impact of healthcare reform on access to treatment and corruption.

ПИТАННЯ:Promoting the proper implementation of the EU-Ukraine Association Agreement

We support the independent public monitoring of the implementation of the Agreement, the preparation of the government implementation program, and adaptation of Ukrainian laws to European legislation. Successful implementation of this agreement will be an important argument for offering Ukraine EU membership prospects.

ПИТАННЯ:Fighting corruption

The program initiative supports changes to laws on conflict of interest in the public sphere, advocates their adoption and public control over their implementation. We want to make government revenues and spending, as well as that of civil servants, as open as possible. We support the desire of the public to have free access to all public registers in order to more effectively fight conflict of interest and make government revenues and the personal incomes of government officials more controlled.

ПИТАННЯ:Legal protection for Roma

Timely and professional free legal aid for representatives of the Roma community.

Countering xenophobia and discrimination of Roma.

Supporting efforts by NGOs to simplify the process of obtaining identification documents.

ПИТАННЯ:Monitoring and documentation of human rights violations

- studying anti-discrimination practices and forming legislative mechanisms to defend against various forms of discrimination

- increasing the capacity of civil society activists to monitor and prevent torture and mistreatment in places of detention

ПИТАННЯ:Balanced and non-discriminatory drug policy

Development and implementation of a regulatory base for:

- ensuring access to treatment with controlled substances (pain treatment and substitution maintenance therapy);

- reducing the criminalization of people who use drugs (softening penalties for possession of small quantities of drugs).

ПИТАННЯ:European Integration Index for Eastern Partnership Countries

Publication of the Index, which serves as a speedometer of European integration for EaP countries based on contacts and domestic reforms. Formulating conclusions for changes in EU policy in the region. Identifying the best reform practices in the Eastern Partnership countries that Ukraine can borrow.

ПИТАННЯ:Support of think tanks

The International Renaissance Foundation implements the think tank support initiative in collaboration with the OSF Think Tank Fund, which receives support from the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). Its aim is to increase the role of think tanks, their transparency and level of trust during the government decision-making process by strengthening their institutional capacity and ability to produce quality research and recommendations.

Read more about the initiative

ПИТАННЯ:Advocacy and support of effective state policy on Roma

Monitoring the implementation of the Strategy and Action Plan on the protection and integration into Ukrainian society of the Roman minority, developing recommendations on their implementation.

Advocacy of Ukraine joining the Decade of Roma Inclusion international initiative.

ПИТАННЯ:Access to justice

- expanding the system of state guaranteed legal aid

- providing stable access to legal information and consultation on the local level

ПИТАННЯ:Accountability of healthcare spending

Development and dissemination of models of transparent and rational planning and use of public funds for healthcare.

ПИТАННЯ:Informing the EU about Ukraine

Informing the EU about events in Ukraine, the activities of Ukrainian experts in Brussels, providing proposals and arguments in favor of strengthening Ukraine’s EU membership prospects.

ПИТАННЯ:Public agenda for a new country

IRF supports independent experts and think tanks working on priority reforms for the new Ukrainian government

ПИТАННЯ:Ромські медично-соціальні посередники

Покращення доступу ромів до гарантованих державою медичних послуг, сприяння позитивному (недискримінаційному) ставленню до них у закладах охорони здоров’я.

Підтримка в оформленні ідентифікаційних документів, довідок, надання консультацій щодо інших життєво важливих питань.

Просування моделі ромських медичних посередників на державному й регіональному рівнях.

ПИТАННЯ:Моніторинг і документування порушень прав людини

- дослідження антидискримінаційної практики та формування законодавчих механізмів для захисту від дискримінації за різними ознаками

- розвиток спроможності громадських активістів здійснювати контрольні та превенційні функції задля запобігання катуванням і жорстокому поводженню в місцях несвободи

ПИТАННЯ:Доступ до правосуддя

- розвиток практик надання правової допомоги, гарантованої державою
 
- формування стабільної основи для доступу до правової інформації та консультацій на рівні місцевих громад

ПИТАННЯ:Посилення правових можливостей уразливих груп

Забезпечення доступу пацієнтів, у тому числі представників уразливих груп, до якісної безоплатної правової допомоги.

Розвиток спроможності представників уразливих груп здійснювати моніторинг і документувати порушення прав людини й самостійно представляти інтереси та права своєї спільноти.

ПИТАННЯ:Журналістські розслідування

Програмна ініціатива надає підтримку агенціям журналістських розслідувань, оскільки вони є найбільш ефективним інструментом громадянського суспільства в боротьбі з корупцією та отриманні відкритого доступу до суспільно важливої інформації.

ПИТАННЯ:Протидія корупції

Програмна ініціатива підтримує розробку змін до законодавства про конфлікт інтересів у публічній сфері, адвокацію їх ухвалення та громадський контроль за їх упровадженням. Ми прагнемо зробити максимально відкритими будь-які державні надходження й витрати, а також доходи та статки державних службовців. Щоб боротьба з конфліктом інтересів була більш дієвою, а доходи можновладців і витрати бюджету – більш контрольованими, ми підтримуємо прагнення громадськості мати вільний доступ до всіх державних реєстрів.

ПИТАННЯ:Міжнародні експертні діалоги та адвокація

Програмна ініціатива підтримує розвиток діалогів українських експертів з зовнішньої політики та внутрішніх реформ з експертними колами у Брюсселі та у провідних країнах ЄС (Німеччина, Франція, Польща тощо) та у США.

Також програмна ініціатива підтримує проекти, спрямовані на збільшення поінформованості міжнародної аудиторії щодо стану справ в окупованому Криму, розвитком конфлікту на Донбасі та ходом Мінського процесу, а також на аналіз наявних та адвокацію перспективних міжнародних інструментів стримування російської агресії, деокупації Криму та забезпечення мирного врегулювання в Україні.

Також програмна ініціатива підтримує проекти, що сприяють наближенню безвізового режиму між ЄС та Україною, завершенню ратифікації Угоди про асоціацію та збільшенню ефективності підтримки ЄС у впровадженні реформ в Україні.

ПИТАННЯ:Проект «Громадська cинергія»

Проект фінансується Європейським Союзом та спрямований на посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвитку потенціалу та ефективності двох громадських мережевих об’єднань - Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

Детальніше про проект

 

ПИТАННЯ:Стипендії Ромського освітнього фонду

Координація надання стипендій Ромського освітнього фонду представникам ромського народу для отримання освіти у вищих навчальних закладах України.

ПИТАННЯ:Сприяння скасуванню віз між Україною та ЄС

Для отримання безвізового режиму поїздок громадян Україна має виконати низку критеріїв. Ми підтримуємо незалежний громадський моніторинг та експертну допомогу владі у виконанні цього завдання. Поки є візовий режим, ми забезпечуємо моніторинг виконання Угоди про спрощення оформлення віз із боку консульств країн ЄС.

ПИТАННЯ:Молодіжне лідерство

Залучення ромської молоді до прийняття рішень і формування належної державної політики щодо ромів через розбудову молодіжної платформи правозахисників із числа стипендіатів і випускників Ромського освітнього фонду.

Організація шкіл із молодіжного лідерства й захисту прав людини, стажування у провідних аналітичних центрах і правозахисних організаціях України.

ПИТАННЯ:Підтримка аналітичних центрів

Ініціативу з розвитку аналітичних центрів України Міжнародний фонд "Відродження" впроваджує спільно з Фондом аналітичних центрів (OSF Think Tank Fund) за підтримки Посольство Швеції в Україні. Її мета - підвищення ролі аналітичних центрів, прозорості їхньої роботи та рівня довіри до них у процесі прийняття державних рішень через зміцнення їхнього інституційного потенціалу та спроможності продукувати якісні дослідження та рекомендації.

Детальніше про Ініціативу

 

ПИТАННЯ:Боротьба з корупцією у сфері громадського здоров’я

Громадський контроль за державними закупівлями життєво необхідних лікарських засобів для лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитів та онкологічних захворювань.

Підтримка незалежних наглядових рад при лікарнях для контролю за використанням державних і благодійних коштів.

Аналіз впливу реформи системи охорони здоров’я на доступ до лікування та рівень корупції.

ПИТАННЯ:Сприяння належному виконанню Угоди про асоціацію України з ЄС

Ми підтримуємо незалежний громадський моніторинг виконання Угоди, підготовку урядової програми її виконання, адаптацію українського законодавства до європейського. Якісне виконання цієї Угоди буде важливим аргументом для відкриття перспективи членства України в ЄС.

ПИТАННЯ:Правозахист ромів

Вчасна та професійна безоплатна правова допомога представникам ромської спільноти.

Сприяння зниженню рівня ксенофобії та дискримінації щодо ромів.

Підтримка зусиль НУО щодо спрощення порядку отримання ідентифікаційних документів.

ПИТАННЯ:Індекс європейської інтеграції країн Східного Партнерства

Видання Індексу, який відстежує прогрес країн Східного Партнерства за об’єктивними показниками зближення з ЄС - за рівнем контактів і внутрішніх реформ. Формулювання висновків для зміни політики Євросоюзу в регіоні. Визначення найкращих практик реформування країн Східного Партнерства, які можна запозичувати в Україні.

ПИТАННЯ:Збалансована й недискримінаційна наркополітика

Розробка та впровадження нормативно-правової бази для:

- забезпечення адекватного доступу до лікування контрольованими препаратами (наприклад, для пацієнтів із больовим синдромом і пацієнтів замісної підтримувальної терапії);

- зменшення рівня криміналізації людей, які вживають наркотики (пом’якшення покарання за зберігання незначних розмірів наркотичних речовин).

ПИТАННЯ:Адвокація та підтримка ефективної державної політики щодо ромів

Моніторинг виконання Стратегії захисту й інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини та її Плану заходів, розробка рекомендацій щодо їх упровадження.

Адвокація приєднання України до міжнародної ініціативи "Декада ромського залучення" (Decade of Roma Inclusion).

ПИТАННЯ:Громадський порядок денний для нової країни

Фонд підтримує роботу незалежних експертів та аналітичних центрів, спрямовану на розробку першочергових реформ для нової української влади

ПИТАННЯ:Підзвітність витрат у сфері охорони здоров’я

Розробка й поширення моделей прозорого та раціонального планування й використання бюджетних коштів у системі охорони здоров’я.

ПИТАННЯ:Інформування Євросоюзу про Україну

Інформування ЄС про події в Україні, діяльність постійного представництва українських експертів у Брюсселі, надання пропозицій та аргументів для наближення перспективи членства України в ЄС.

ПИТАННЯ:“Гуманітарна солідарність” (Програма допомоги постраждалим Майдану)

Програма "Гуманітарна солідарність" збирала благодійні пожертви для надання цільової адресної допомоги на лікування та реабілітацію постраждалих під час масових протестів, що відбулися в Україні наприкінці 2013 - на початку 2014 року. Рішення щодо адресної допомоги приймала Експертна рада, в яку входили незалежні авторитетні лікарі та юристи.

Програму започаткували українські письменники Оксана Забужко, Андрій Курков, Сергій Жадан і екс-міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Організаційний, фінансовий і інформаційний супровід цієї ініціативи здійснював Міжнародний фонд "Відродження".

ПИТАННЯ:Що таке конфлікт інтересів? 

Міжнародний фонд “Відродження” прагне уникати ситуацій в організаціях – виконавцях проектів, які стають причиною конфлікту інтересів. Керівник(и) організації – виконавця проекту зобов’язаний(і) повідомити фонд про наявність взаємин із працівниками та постачальниками товарів або послуг, що можуть принести особисту, інституційну, політичну або фінансову користь йому (їм), його (їхнім) родичам, близьким друзям і діловим партнерам.

Політика щодо конфлікту інтересів

ПИТАННЯ:Якими є поширені помилки у проектних пропозиціях? 

ПИТАННЯ:Чого не підтримує фонд? 

Фонд не надає підтримки на: проекти, що не відповідають його пріоритетам; проекти, що мають комерційний характер; проекти з гуманітарної допомоги; проекти, подані від фізичних осіб, політичних партій або релігійних громад.

ПИТАННЯ:Хто і як приймає рішення про підтримку проектів? 

Конкурсні та позаконкурсні проекти розглядають Експертні ради, до складу яких входять незалежні експерти у певній галузі, та Правління фонду. Після ретельного аналізу проектів і обговорення вони ухвалюють рішення щодо схвалення чи відхилення проектів. Рішення Програмних рад і Правління є остаточним і перегляду не підлягає. Підстав надання чи ненадання фінансової підтримки не повідомляють.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: