Економічні, соціальні та культурні права людини в Україні: незалежна Альтернативна доповідь неурядових організацій

2 листопада 2007 року відбулася презентація незалежної Альтернативної до Державної Доповіді неурядових організацій щодо виконання Україною положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права. Доповідь підготувала Українська Гельсінська спілка з прав людини і Міжнародний фонд "Відродження" у співпраці з іншими українськими недержавними організаціями в зв’язку з розглядом Комітетом ООН з економічних, соціальних та культурних прав П’ятої періодичної доповіді України щодо виконання положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.

Доповідь підготувала Українська Гельсінська спілка з прав людини і Міжнародний фонд “Відродження” у співпраці з іншими українськими недержавними організаціями в зв’язку з розглядом Комітетом ООН з економічних, соціальних та культурних прав П’ятої періодичної доповіді України щодо виконання положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.

Національна презентація Альтернативної доповіді громадських організацій передує її представленню на 39-й сесії Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав 7 листопада 2007 року в Женеві, Швейцарія. Представлення незалежної доповіді громадських організацій на засіданні Комітету ООН, що буде розглядати урядовий звіт України, забезпечить надання повної, всесторонньої та об’єктивної інформації щодо реалізації в Україні економічних, соціальних і культурних прав на практиці, надасть експертам ООН можливість надати країні найбільш адекватні рекомендації щодо покращення ситуації.

Як зазначив Роман Романов, директор програми “Верховенство права” МФ “Відродження”, це “є вже третьою ініціативою МФВ щодо підготовки альтернативних до Державних звітів по виконанню Україною положень міжнародних документів.” Метою даних ініціатив є надання об’єктивної оцінки стану виконання міжнародно-правових зобов’язань України, привернення уваги держави та суспільства до проблем, що стосуються реалізації прав людини в Україні, та встановлення конструктивного діалогу між громадськими організаціями й урядовими структурами України.

У Доповіді зроблено акцент на найпроблемніших питаннях виконання положень Міжнародного Пакту. Однією з основних проблем виконання положень Міжнародного Пакту про економічні, соціальні та культурні права є декларативність українського законодавства: Конституція і законодавство України визначають широкий спектр обов’язків щодо забезпечення тих чи інших прав, проте в законодавстві відсутні належні процедури реалізації цих прав або їхня реалізація не підтримана належним фінансуванням з боку держави.

В Україні не існує поділу в законодавстві на норми, що забезпечують певні соціальні, економічні чи культурні права, й на ті, що надають певні привілеї, пов’язані з особливими заслугами, посадою тощо. Різниця в правовому регулюванні є очевидною: права людини, у тому числі соціальні, економічні та культурні, не можна скасувати, натомість привілеї можна змінювати, й вони більшою мірою залежать від пріоритетів і можливостей держави. Саме тому щорічно Закон про Державний бюджет не може зупиняти дію прав, проте може призупиняти певні пільги, що і було підтверджено нещодавнім рішенням Конституційного Суду України.

Важливою проблемою залишається систематична дискримінація при реалізації соціальних та економічних прав. Насамперед така дискримінація поширена щодо ромів, жінок, людей з інвалідністю, ВІЛ-позитивних, представників сексуальних меншин. Наявна система соціального забезпечення є складною та неефективною, наслідком чого є часте неотримання соціальної допомоги тими, хто її потребує. Система охорони здоров’я не забезпечує навіть мінімальних потреб людини.

Із року в рік у країні погіршується реалізація трудових прав. Практично відсутність державного контролю та система ринкових відносин активно знижують фактичний обсяг прав працівників, становище яких повністю залежить від роботодавця. Для прикладу, понаднормова робота стала звичною практикою для Міністерства юстиції України, прокуратури та багатьох інших органів державної влади. Що тоді можна говорити про комерційних роботодавців, для яких це додаткові прибутки? При цьому незалежні профспілки зазнають усестороннього тиску та переслідування з боку адміністрації підприємств.

На жаль, в Україні відсутня система виконання рекомендацій Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав. Наслідком цього є невиконання країною значної частини попередніх рекомендацій цього поважного міжнародного органу.

Повний текст Альтернативної доповіді доступний в електронному вигляді на сайті Української Гельсинської Спілки з прав людини: www.helsinki.org.ua.

Для додаткових коментарів:

Роман Романов,

директор програми “Верховенство права” МФ “Відродження”,

тел. 482 03 63

Володимир Яворський,

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини,

тел. 8 066 2926536

Мар’яна Мазур, асистент програми “Верховенство права”
тел: +380 (44) 482 03 63 
eлектронна пошта: mazur@irf.kiev.ua
офіс: м. Київ, вул. Артема, 44, кім. 1

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: