DiXi Group публікує переклад низки західних стандартів звітності

Аналітичний центр DiXi Group представляє переклад витягів із ключових міжнародних стандартів звітності, директив ЄС та законодавства країн Заходу, які стосуються розкриття інформації видобувними компаніями та їх звітування.

Аналітичний центр DiXi Group представляє переклад витягів із ключових міжнародних стандартів звітності, директив ЄС та законодавства країн Заходу, які стосуються розкриття інформації видобувними компаніями та їх звітування. Серед них: 

Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 (IFRS6) “Розвідка та оцінка корисних копалин”, який є загальнопоширеною практикою у галузі (див. також оригінал);

Положення про стандарти фінансового обліку 19 (SFAS 19) “Бухгалтерський облік і звітність нафто- і газодобувних компаній” (див. оригінал);

Положення про стандарти фінансового обліку 69 (SFAS 69) “Розкриття інформації про діяльність із видобування нафти й газу” (див. оригінал);

Правила Комісії з цінних паперів та фондових бірж США “Розкриття інформації про платежі з боку видобувних підприємств” (RIN 3235-AK85) щодо виконання Розділу 1504 Закону Додда-Франка про реформу Волл-стріт та захист споживачів стосовно розкриття інформації про платежі з боку видобувних компаній-емітентів на проектному рівні (див. оригінал);

Директива 2013/34/ЕС Європейського парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2013 року про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані звіти деяких видів підприємств (див. оригінал);

Директива 2013/50/EU Європейського парламенту та Ради ЄС про внесення вносить змін до Директиви 2004/109/EC про гармонізацію вимог до прозорості щодо інформації про емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку, Директиви 2003/71/ЕС про публікацію проспекту при публічному розміщенні цінних паперів або їх допуску до торгів, а також Директиви 2007/14/EC, яка встановлює докладні правила для виконання деяких положень Директиви 2004/109/EC (див. оригінал);

Положення про здійснення платежів державним органам Великобританії (див. оригінал);

Уточнюючий законопроект “Про компанії” (Публікуй, що платиш) Австралійського Союзу (див. оригінал);

Закон про заходи забезпечення прозорості у видобувному секторі Канади (див. оригінал);

Законопроект про реалізацію директиви щодо складання балансу підприємства Німеччини (див. оригінал).

Вказані документи стосуються надання інформації про певні платежі на користь державних установ, пов’язані з видобуванням корисних копалин, а також для пов’язаних цілей. Переконані, вони становлять корисну базу для впровадження в українське законодавство та регуляторні практики.

Публікація відбувається в рамках проекту “Підготовка та просування нормативно-правової бази для розкриття компаніями платежів у видобувній сфері в контексті реалізації Ініціативи прозорості видобувних галузей з Україні”, що виконується DiXi Group за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Контакти: “Українська енергетика”, DiXi Group

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: