Держава забирає у шахтарського міста більшість засобів для виживання та розвитку – результати першого в Україні незалежного аудиту міського бюджету

11 березня 2010 року в УНІАН (м. Київ) відбулася прес-конференція Центру громадської експертизи, на якій було презентовано результати проектів “Аудит соціальних бюджетів українських міст” (за підтримки Інституту відкритого суспільства, Угорщина) та “Моніторинг системи соціального захисту та соціального бюджету міста” (за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”).

Впродовж лютого 2009 року – початку січня 2010 року фахівці Центру громадської експертизи здійснили незалежний аудит бюджету територіальної громади, а також оцінку муніципальної системи соціального захисту та соціального забезпечення м. Кіровське Донецької області.

В межах згаданих проектів фахівці Центру громадської експертизи вперше в Україні провели загальний аудит бюджету міста, проаналізували основні показники його соціально-економічного розвитку, дослідили роботу муніципальної системи соціального захисту та соціального забезпечення, оцінили демографічну ситуацію у місті, а також окремо проаналізували видатки на сферу соціального захисту та соціального забезпечення.

Проект ставив за мету на основі проведеного аудиту доходів та видатків бюджету територіальної громади м. Кіровське виявити основні проблеми і перспективи збільшення доходної та оптимізації видаткової частини міського бюджету, а також оцінити економічну і демографічну ситуацію в місті. Крім того, проект було спрямовано на більше детальне вивчення роботи муніципальної системи соціального захисту та соціального забезпечення, яке проводилось з метою: оптимізації видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за рахунок підвищення прозорості й ефективності використання бюджетних коштів на соціальні потреби, оцінки роботи муніципальних закладів соціального обслуговування населення, оцінки потреб мешканців міста у різних заходах соціального захисту та їх відповідності цим потребам.

Проведений аудит бюджету м. Кіровське показав, що, в умовах економічної кризи та неприйняття державного бюджету, міста-донори (міста, які покривають всі делеговані їм державою видатки за рахунок доходів місцевого бюджету, що передбачені на ці потреби, і, перераховують до державного бюджету їх надлишок) потерпають більше за міста, які не в змозі профінансувати всі свої основні видатки на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист тощо. Це пояснюється тим, що за умов економічної кризи, коли спостерігається падіння доходів місцевих бюджетів, а державний бюджет не прайнятий, міста-донори передають до державного бюджету не надлишок доходів, а кошти, які необхідні їм самим для забезпечення базових потреб мешканців таких міст.

Як зазначила Заступник міського голови м. Кіровське Світлана Якименко, «Зараз бюджет м. Кіровське відчуває значні складності, пов’язані з неприйняттям державного бюджету на 2010 рік. Так, керівництво нашого міста має забезпечити перерахування до державного бюджету надлишку доходів міського бюджету в обсязі нормативу, що діяв у 2009 році. Для м. Кіровське це 749,2 тис. грн. щомісячно. Крім того, прийняття Закону України “Про внесення змін у деякі закони України про престижність шахтарської праці”, яким на 5% знижено ставку податку з доходів шахтарів, зайнятих на підземних роботах повний робочий день, призвело до втрат міського бюджету у сумі 795 тис. грн. лише у лютом 2010 року. Відтак, наше місто увійшло в березень 2010 року з кредиторською заборгованістю по енергоносіях та заробітній платі більше 2 млн. грн.».

Продовжуючи цю тему, Керівник економічних проектів Центру громадської експертизи Ольга Романюк зазначила: «Невеликі моноструктурні міста, до яких належить і м. Кіровське, в умовах економічної кризи та неприйняття державного бюджету страждають більше за інші: під час кризи податкові надходження, що наповнюють доходну частину місцевого бюджету зменшуються, в той час як вилучення коштів до державного бюджету залишається на рівні попереднього року. Це призводить до того, що такі міста як Кіровське не мають змоги профінансувати всі делеговані державою видатки.».

Говорячи про стан та пріоритети державної соціальної політики, начальник управління соціального захисту та соціального забезпечення Кіровської міської ради Віолета Бойко відмітила: «Соіцальний захист та соціальне забезпечення є третьою за обсягом видатковю статтею бюджету м. Кіровське після видатків на освіту та охорону здоров’я і складає 17-22% усіх видатків міського бюджету. Навантаження за цією категорією видатків є особливо відчутним в умовах економічної кризи (коли доходи міського бюджету скорочуються), адже соціальний захист та соціальне забезпечення громадян, перш за все, є відповідальністю держави, а не місцевого самоврядування.».

Підсумовуючи сказане на прес-конференції, голова правління Центру громадської експертизи Любомир Чорній зазначив: «Оскільки соціальна політика визначається урядом України, а такі заходи соціальної підтримки як пільги, соціальна допомога та соціальні послуги мають фінансуватися за рахунок делегованих доходів і трансфертів з державного до місцевих бюджетів, органи місцевого самоврядування фактично виступають технічним інструментом для перерахування коштів, але водночас змушені нести всю відповіадльність перед членами відповідних територіальних громад.».

Фахівці Центру громадської експертизи сподіваються, що основним наслідком подібних до цих проектів стане започаткування широкої суспільної дискусії про необхідність реформування діючої бюджетної системи, яка ставить органи місецвого самоврядування у пряму залежність від державного бюджету, роблячи їх заручниками політичної ситуації у країні й обмежуючи реальні можливості органів місцевого самоврядування впливати на життя своїх громад, що особливо помітно під час економічної кризи. Водночас експерти говорять про неефективність діючої державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, яка, попри визначення необхідності підвищення адресності та прозорості різних заходів соціальної підтримки населення, й надалі орієнтована на запровадження нових пільг та соціальних виплат.

*

П’ять фактів, щo характеризують особливості бюджетної сфери м. Кіровське

Кіровське станом на початок 2009 року є одним із 31 міст-донорів.

Частка коштів, які м. Кіровське щороку передає до державного бюджету, стабільно складає 8-9% від усіх доходів міського бюджету.

Податок з доходів фізичних осіб – основний бюджетоутворюючий податок м. Кіровське і його частка стабільно складала 60-70% усіх доходів бюджету.

Моноструктурна економіка багатьох міст Донецької області призводить до того, що їх податкові надходження безпосередньо залежать від роботи містоутворюючих підприємств – наприклад, для м. Кіровське це ВАТ “Шахта “Комсомолець Донбасу”.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення належать до делегованих і становлять третю за обсягом видатковe статтею бюджету м. Кіровське після видатків на освіту та охорону здоров’я.

*

Метою проекту “Моніторинг системи соціального захисту та соціального бюджету м. Кіровське”, що здійснювався Центром громадської експертизи за підтримки Програми “Посилення впливу громадянського суспільства” Міжнародного фонду “Відродження”, є підвищення доступності, якості та ефективності муніципальних послуг у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, а також бюджетних коштів, які спрямовуються на їх фінансування, шляхом проведення моніторингу роботи муніципальних закладів соціального захисту та аудиту соціального бюджету міста Кіровське.

Контактна особа: Любомир Чорній, 093 246 02 46, Центр громадської експертизи, м. Київ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: