Повага до прав людини та здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту на території України

МЕТА КОНКУРСУ:

підтримка діяльності організацій громадянського суспільства зі створення передумов реалізації основних елементів перехідного правосуддя в Україні

Оголошення результатів конкурсу:

20.12.2020

Кінцевий термін подання пропозицій:

02.11.2020

Дата завершення конкурсу:

20.11.2020

Програма:

Права людини та правосуддя

Програма «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження»

Проект Програми розвитку ООН в Україні  «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні»

оголошують Конкурс: 

«Повага до прав людини та здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту на території України»

1. МЕТА КОНКУРСУ: підтримка діяльності організацій громадянського суспільства зі створення передумов реалізації основних елементів перехідного правосуддя в Україні, зокрема:

 • Захист та відновлення порушених прав в умовах збройного конфлікту 
 • Притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні масових порушень прав людини, зокрема воєнних злочинів та злочинів проти людяності
 • Забезпечення права знати правду про перебіг подій збройного конфлікту

2. ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ:

 • Побудова ефективної взаємодії з національними та міжнародними органами розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, на території України та на непідконтрольних уряду України територіях;
 • Сприяння імплементації норм міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права в українське законодавство та практику національних органів правосуддя;
 • Аналіз та оцінка дій держави щодо документування та розслідування порушень прав людини, воєнних злочинів, злочинів проти людяності; розробка, поширення та сприяння впровадженню рекомендацій державними органами щодо оптимізації розслідувань;
 • Сприяння участі громадських організацій у формуванні відповідних державних реєстрів жертв збройного конфлікту;
 • Підтримка та розширення можливостей участі потерпілих у процесах перехідного правосуддя, в тому числи представників вразливих груп та жінок;
 • Проведення інформаційно-просвітницьких та комунікаційних кампаній/заходів з питань впровадження механізмів перехідного правосуддя як серед уповноважених суб’єктів, відповідальних за захист прав людини, так і серед громадян.

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ: неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (в тому числі громадські організації та спілки), які офіційно зареєстровані в Україні та мають досвід у правозахисній діяльності.

Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам та фізичним особам-підприємцям.

4. ЕТАПИ КОНКУРСУ:

I – Підготовка концепцій проектних пропозицій за наступною структурою:

 • мета, основні цілі та завдання,
 • попередній перелік заходів для досягнення цілей,
 • очікувані результати,
 • партнери,
 • термін реалізації,
 • орієнтовний загальний бюджет без деталізації.

Концепції подаються у довільній формі, обсягом не більше 2 сторінок А4.

Кінцевий термін подачі концепцій – 2 листопада 2020 р.

II – Подання проектних пропозицій. За результатами розгляду та попередньої оцінки концепцій обраним організаціям буде запропоновано подати повні проектні пропозиції. Переможці будуть визначені за результатами оцінки проектних пропозицій оцінковим комітетом, який складатиметься з представників Програми розвитку ООН та Міжнародного фонду «Відродження». Результати розгляду концепцій будуть повідомлені до 9 листопада 2020 р.

ПРООН та МФВ укладуть грантові угоди з тими фіналістами, які будуть рекомендовані для фінансування за результатами розгляду проектних пропозицій.

            Кінцевий термін подачі проектних пропозицій –  20 листопада 2020 р.

5. БЮДЖЕТ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для виконання проектної діяльності відповідно до Грантової угоди;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів і послуг, необхідних для виконання проектної діяльності;
 • закупівлі консультаційних та/або інформаційних послуг (в разі їх необхідності для досягнення проектних цілей);
 • оренди, харчування й інших послуг, пов’язаних із проектними заходами;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних витрат (окрім міжнародних відряджень)

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю;
 • релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг;
 • придбанням товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної допомоги, подарунків.

 6. ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

Загальний бюджет конкурсу становить – 4 200 000 грн.

Максимальний бюджет проектної пропозиціїне має перевищувати – 700 000 грн.

Максимальний термін реалізації проекту – 12 місяців.

Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліканта. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проекту тощо). 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНЦЕПЦІЙ

Концепції проектних пропозицій подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адреси: rol@irf.ua, grants.ua@undp.org. У темі листа вказати назву конкурсу «Повага до прав людини та здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту на території України»

Контактні особи:

Ліана Мороз, менеджерка Програми «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» moroz@irf.ua

Оксана Косенко, спеціалістка із розвитку громадянського суспільства проекту ПРООН «Громадянське суспільства задля розвитку демократії та прав людини в Україні» oksana.kosenko@undp.org

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: