Програмна ініціатива «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» у співпраці з Мережею правового розвитку оголошує відкритий конкурс «Посилення правових можливостей громад»

МЕТА КОНКУРСУ:

Підтримати інституційний розвиток та змістовну діяльність організацій, які працюють над посиленням правових можливостей місцевих територіальних громад через надання безоплатної правової допомоги.

Дата завершення конкурсу:

01.09.2017

Програма:

Права людини та правосуддя

1.Вступ

Упродовж 2009-2017 років Програмна ініціатива «Права людини і правосуддя» сприяла розвитку системи первинної правової допомоги у громадах через надання підтримки громадським організаціям у створенні й адмініструванні Центрів правової інформації та консультацій (ЦПІК). У 2013 році 34 організації підписали меморандум про виконання взятих на себе зобов’язань як єдиної Мережі. Досвід попередньої роботи ЦПІК узагальнено в посібниках «Правова допомога в громаді. Створення та адміністрування Центрів правової інформації та консультацій” та «Створення системи надання безоплатної правової допомоги у громадах. Інформаційно-практичний посібник», які спільно підготували та видали  Програма розвитку ООН (ПРООН) і Міжнародний фонд «Відродження».

У 2015 році була створена Мережа Центрів правової інформації та консультацій як окрема юридична особа. На сьогоднішній день Мережа ЦПІК має назву Мережа правового розвитку та об’єднує 23 громадські організації з 14 регіонів України. Більше про Мережу правового розвитку можна дізнатись з сайту Інформаційно-ресурсного центру «Правовий простір» www.legalspace.org  та сайту Мережі www.ldn.org.ua.

Посилення правових можливостей громади та управнення громадян виходить за межі суто сервісного підходу до надання правової допомоги. У зв’язку з новими викликами для держави Мережа відійшла від надання лише сервісних послуг (надання особам, які звертаються за допомогою, базової інформації з правових питань) та вирішила проактивно розвивати громади, в яких працюють організації-учасники Мережі, через ідентифікацію правових потреб місцевого населення, співпрацю з органами місцевого самоврядування для розв‘язання індивідуальних проблем та для захисту суспільних інтересів, впровадження засобів вирішення правових конфліктів, а також розвиток лідерства. З огляду на ці актуальні завдання, організації-учасниці визначили стратегічні напрямами своєї подальшої діяльності, серед яких:

•  Управнення громадян (legal empowerment) – сформувати критичну масу людей, які знають свої права, спроможні та вмотивовані їх реалізовувати;

• Супровід та допомога громадам – створення умов для розбудови спроможності громад вирішувати свої проблеми правовим шляхом.

2. Мета конкурсу

Підтримати інституційний розвиток та змістовну діяльність організацій, які працюють над посиленням правових можливостей місцевих територіальних громад через надання безоплатної правової допомоги.

3. Завдання конкурсу

1. Підтримати неурядові громадські організації, які працюють із віддаленими громадами у сфері створення системи надання безоплатної правової допомоги заради розвитку громад.

2. Забезпечити експертний супровід процесів змін/розвитку у місцевих територіальних громадах, розробити конструктор вирішення типових проблем громади та органів місцевого самоврядування.

3. Вдосконалити процедури роботи у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги з посиланням на попередньо напрацьовані рекомендації, викладені у стандартах, посібниках, положеннях та політиках ГС «Мережа правового розвитку», розширити перелік доступних послуг і способи їх надання.

4. Поширити правову інформацію (зокрема, інформацію про роботу місцевих установ/організацій, що надають первинну правову допомогу), залучити місцевих волонтерів, сприяти подоланню правової та соціальної ізоляції бідних верств населення та вразливих соціальних груп через забезпечення їх доступу до правосуддя, первинної правової допомоги у громаді, реалізацію та захист їхніх прав.

5. Стимулювати процеси об’єднання населення та вразливих соціальних груп для вирішення правових проблем/задоволення правових потреб, підтримати функціонування цих об’єднань, за потреби допомогти у формалізації їх діяльності.

6. Налагодити активну співпрацю та діалог між залученими організаціями, у тому числі через обмін інформацією та участь у спільних навчальних програмах, між місцевими громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади, засобами масової інформації, задля обміну досвідом і поширення успішних практик у сфері надання безоплатної правової допомоги, а також покращення доступу до безоплатної правової допомоги.

4. Учасники конкурсу

Неприбуткові організації, зокрема благодійні та громадські організації. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам. Конкурс орієнтовано на дійсних учасників Мережі правового розвитку та на організації, які сповідують спільні цінності та пріоритети діяльності.

Також до участі в конкурсі особливо заохочуються організації з Сумської, Львівської, Полтавської,  Чернівецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, які в заявці чітко зазначать напрями діяльності з Мережею правового розвитку та план такої діяльності.

5. Пріоритети конкурсу

 • розвиток громад через комплексний підхід до вирішення місцевих проблем із залученням всіх зацікавлених сторін, в тому числі громадських організацій, які є учасниками ГС «Мережа правового розвитку»;
 • розвиток та посилення інституційної спроможності організацій громадянського суспільства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання населенню якісних та доступних послуг правового характеру;
 • впровадження системного підходу до розвитку громад через моніторинг місцевих проблем та вироблення пріоритетів розвитку, експертного супроводу таких процесів зі сторони організацій громадянського суспільства;
 • підтримка системної співпраці з органами місцевого самоврядування щодо поширення кращого досвіду зі створення та підтримки у громадах моделей надання безоплатної первинної правової допомоги згідно з положеннями закону «Про безоплатну правову допомогу», «Типового положення про установу з надання первинної правової допомоги» та «Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування суб’єктів приватного права»;
 • стаціонарне, виїзне та дистанційне надання первинної правової допомоги, реєстрація та облік наданих послуг, публічне звітування на базі стандартів якості надання первинної правової допомоги, розроблених Мережею правового розвитку;
 • постійна й активна співпраця з організаціями-учасницями ГС «Мережа правового простору» та іншими провайдерами правової допомоги у висвітленні діяльності установ,  які надають первинну правову допомогу, зборі та систематизації інформації про надану безоплатну правову допомогу, застосуванні інноваційних технологій при наданні такої допомоги.

6. Критерії відповідності

До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції, підготовлені відповідно до  визначених  цим оголошенням вимог, від організацій, які відповідають нижчезазначеним критеріям. Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним нижче вимогам, розглядатися не будуть.

6.1 Вимоги до учасників конкурсу

До участі в конкурсі запрошуються лише організації, які:

• мають лист-підтвердження від органу місцевого самоврядування про зацікавленість до участі у проекті з подальшою можливістю фінансової підтримки;

• мають лист підтримки або підтвердження про співпрацю з Мережею правового розвитку;

• мають статус неприбуткової організації та офіційно зареєстровані в Україні;

• мають досвід активної роботи у сфері надання правової допомоги, захисту прав людини, правопросвітництва;

• мають для реалізації проекту відповідних фахівців (щонайменше двоє – керівник проекту та експерт/юрист проекту) та мінімально необхідний матеріально-ресурсний потенціал (окреме приміщення організації (кімната), яке придатне для публічного прийому клієнтів (запитувачів правової допомоги), обладнане робоче місце юриста;

• мають відповідні фінансові процедури та можуть належно прийняти та використати кошти, надані в межах гранту.

Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, котрі:

• містять план співпраці з органами місцевого самоврядування з визначеним розподілом обов’язків, фінансових внесків, запланованих заходів, тощо;

• мають план організаційного розвитку;

• успішно працювали та/або планують працювати, базуючись на стандартах надання безоплатної первинної правової допомоги, розроблених Мережею правового розвитку (щомісячне звітування, анкетування баз клієнтів, участь в он-лайн сервісам безоплатної правової допомоги, активна участь у профільних заходах).

Усі підтримані організації заохочуватимуться до спільних форм роботи партнерів ініціативи (участь у навчальних заходах, розробка інформаційних матеріалів, ведення звітності й обліку клієнтів за спільними стандартами, участь у національних правопросвітницьких кампаніях тощо).

6.2. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для виконання проектної діяльності;
 • фактично виникли протягом терміну виконання проекту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» й ефективності витрат;
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю;
 • релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • придбанням товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної допомоги, подарунків.

6.3 Порядок подання проектних пропозицій

До проектних пропозицій має бути додано повний пакет документів (див. нижче). Їх має бути подано у терміни, визначені цим оголошенням.

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. Пакет документів має включати:

1. Належно заповнену проектну пропозицію.

2. Необхідні додатки (лист-підтвердження про співпрацю та інші документи, які підтверджують ґрунтовність пропозиції).

3. Копію свідоцтва про реєстрацію або виписки з ЄДР.

4. Резюме осіб, залучених до виконання проекту, із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності.

Проекти слід оформити за аплікаційною формою та подати в електронному форматі на сайті фонду «Відродження»: https://www.irf.ua/ (рубрика «Подати проектну пропозицію»).

Останній термін подання проектної заявки – 17:00 1 вересня 2017 року.

Зверніть увагу!

• Проекти, що надійдуть після зазначеного в оголошенні строку, не розглядатимуться.

• Дату подання проекту визначають за датою реєстрації проекту на сайті.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються та не рецензуються.

• Про результати конкурсу учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови у підтримці проекту не повідомляються.

7. Бюджет конкурсу

Загальний бюджет конкурсу– 6 500 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 350 000 грн.

Мінімальний термін реалізації проекту – 6 місяців.

8. Оцінювання проектних пропозицій

Для забезпечення повної прозорості та справедливості відбору проектних пропозицій буде сформовано Конкурсну комісію, до складу якої ввійдуть представники експертної ради Програмної ініціативи «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» та представник Виконавчої дирекції Громадської спілки «Мережа правового розвитку», який надасть рекомендації щодо поданих заявок. Конкурсна комісія має право запитати незалежну експертну думку під час відбору грантових проектів.

8.1 Завдання Конкурсної  комісії:

1. Розгляд і оцінка проектних пропозицій.

2. Рекомендації щодо змістовної частини проекту.

3. Пропозиції щодо фінансування чи відхилення проектних пропозицій.

8.2 Критерії оцінки проектів

• відповідність завданням і пріоритетам конкурсу;

• комплексність підходів до вирішення проблем;

• інноваційність;

• досвід організації/ключових виконавців у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• залучення партнерів, географічне охоплення проекту;

• орієнтація на представників вразливих соціальних груп;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту.

9. Звітування, моніторинг та оцінювання грантових проектів

Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проекту та оцінювання його результатів. Міжнародний фонд «Відродження» здійснюватиме моніторинг грантового проекту у співпраці з партнерами з ГС «Мережа правового розвитку» через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їх партнерами, а також через участь у проектних заходах.

9.1. Формат звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Міжнародним фондом «Відродження»:

• проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами та фінансовим компонентом – кожні 3 або 6 місяців (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);

• короткі звіти на вимогу, які можуть час-від-часу вимагати організатори конкурсу, коли буде потрібна інформація за проектом у період між регулярними звітами;

• заключний звіт, який включатиме опис заходів та результатів, а також фінансовий звіт та звіт за власним внеском за весь період грантової угоди.

10. Фінансування

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Його визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження проміжних звітів організації-грантоотримувача.

Контакти:

Міжнародний фонд «Відродження»

Програмна ініціатива «Права людини і правосуддя»

Ольга Гальченко

(044) 482 03 63

halchenko@irf.kiev.ua  

 

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: