Конкурс з відбору консультанта для проведення дослідження щодо сегрегації в освіті

МЕТА КОНКУРСУ:

Конкурс на залучення до співпраці консультанта для проведення дослідження та підготовки аналітичного документу з проблематики сегрегації в освіті дітей з ромських громад.

Дата завершення конкурсу:

26.02.2018

Програма:

Ромська програма

 Конкурс на залучення до співпраці консультанта для проведення дослідження та підготовки аналітичного документу з проблематики сегрегації в освіті дітей з ромських громад

Опис проекту

Міжнародний Фонд «Відродження» у співпраці з БФО «Благодійний фонд Порошенка» реалізує комплексний проект «Аналіз державних політик у сфері інклюзивної освіти». Метою данного проекту є всебічний аналіз діючого законодавства та державної політики у сфері інклюзивної освіти задля вироблення рекомендацій із їх вдосконалення.

Компонент дослідження проблематики сегрегації в освіті дітей із ромських громад реалізується Ромською программною ініціативою.

Опист проблеми 

Доступ до якісндї освіти ромських дітей є чи не найбільшою проблемою для представників ромських громад в контексті дискримінації, відокремлення від більшості і нерівних можливостей. Їхні прояви найбільш помітні в школах з переважною кількістю учнів ромського походження. Фактично, ці навчальні заклади безпосередньо являють собою прояви сегрегації (відокремлення від більшості) ромських учнів. Сегрегація може проявлятися як на рівні класів у загальних школах, так і на рівні навчальних закладів – школах, розташованих поблизу компактних поселень тощо.

В контексті реформ, які відбуваються в системі освіти й, зокрема, формування інклюзивного освітнього простору для всіх без винятку дітей, Ромська програмна ініціатива вважає за доцільне глибше вивчити питання сегрегації в шкільній і дошкільній освіті ромських дітей, її впливу на подальшу соціальну адаптацію учнів, які навчалися в окремих школах і класах, причинах сегрегації і можливостей і перспектив її подолання. Зважаючи на регіональні аспекти проблематики, звертаємо увагу потенційних кандидатів, що дане дослідження доцільно виконувати по тим регіонам, де є компактні поселення ромів (попередньо – Закарпатська, Одеська, Харківська, Черкаська області). Зважаючи на специфіку теми, яка досіджується, Ромська програмна ініціатива надасть контакти представників ромських громад і неурядових організацій, які працюють в регіонах задля налагодження контакту з громадами і навчальними закладами.   

Технічне завдання

Мета

Напрацювання ефективної моделі державної політики та політик на місцевому рівні щодо вирішення проблеми сегрегованого виховання і покращення доступу до навчання дітей з ромських громад в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах (з окремим акцентом на початковій освіті).

Відповідно до вищезазначеної мети дослідження завданням для консультанта є пошук і надання відповідей на такі запитання:

 • Якою є поточна ситуація із сегрегованим вихованням і навчанням дітей з ромських громад в дошкільних і загальноосвітніх шкільних навчальних закладах України?
 • Що сьогодні являє собою сегрегація в освіті для дітей з ромських громад?
 • Чи є прямий зв’язок між сегрегацією у навчанні та реалізацією права на здобуттяякісної освіту за такими показниками: відвідуваність, навчальна успішність і прогрес, раннє залишення школи, рівень здобутої освіти  тощо), а також сегрегація та соціальна інтеграція в ширшому сенсі (напр.: соціальна адаптація)?
 • Яким є гендерний вимір сегрегації в освіті дітей з ромських громад? Чи додається вплив і інших чинників, як то інвалідність, вік дитини, релігія тощо?
 • Чи спостерігається кореляція між соціально-економічним станом родини та сегрегацією в навчанні?
 • Якими є основні причини сегрегованого виховання/навчання ромських дітей (причини мають бути визначені максимально конкретно, із роз’ясненням загальних визначень, на кшталт, «корупція», «дискримінація», «недосконалість законодавства» тощо)?
 • Хто є або можуть бути основними стейкхолдерами у сфері вирішення проблеми сегрегованого виховання/навчання (державні органи, неурядові утворення, міжнародні організації тощо)? Якими є їхні ролі, повноваження, спроможності та потенціал до вирішення проблеми? Якою є чинна система взаємодії між ними? Які чинники посилять її ефективність?

З урахуванням здійсненого аналізу ситуації, ролей стекхолдерів, змісту реформ, якими можуть бути альтернативні підходи (політики) до вирішення проблеми? Який підхід видається більш оптимальним з точки зору ресурсів/результатів? Які механізми його втілення?

Результатом роботи консультанта має стати аналітичний звіт обсягом до 50 сторінок (включно із 2-сторінковим резюме), шрифт Times New Roman, кегль 12, пробіл 1.

Структура аналітичного звіту:

 • Резюме (до 2 сторінок)
 • Визначення, опис проблеми
 • Аналіз поточної ситуації та причин її виникнення/існування
 • Аналіз впливу ситуації на ромську національну меншину
 • Аналіз поточної державної політики та мапа заінтересованих сторін
 • Варіанти вирішення проблеми інструментами державної політики, оцінка ризиків, пов‘язаних з кожним варіантом
 • Рекомендації щодо реалізації найоптимальнішого варіантуВисновки (до 2-х сторінок)

Мова звіту: українська

Інші вимоги до аналітичного звіту

Аналітичний звіт має бути орієнтований на аудиторію, яка має обмежені або поверхневі знання про предмет (не фахівці). Відтак, у стилістиці документа слід уникати зайвих деталей і складної, вузькоспеціалізованої термінології. По тексту звіту варто давати посилання на джерела, наявні глибші дослідження тощо.

Методологія

Від заінтересованих кандидатів очікується опис методології дослідження у відповідності до поставлених завдань і сформульованих вище питань. Дані для оцінки мають походити з аналітичного (кабінетного) та польового досліджень.

Період проведення дослідження: березень – квітень 2018 року.

Функції консультанта

Консультант є відповідальним за розробку структури та методології дослідження, складання інструментарію дослідження, проведення збору та аналізу даних, підготовку аналітичного звіту та проведення його презентації.

Кваліфікаційні вимоги до консультанта

 • Вища освіта (за спеціальністю «соціологія», «суспільні науки» – бажано)
 • Досвід реалізації оціночних дослідницьких проектів, збору та обробки даних, підготовки policy paper (з питань освіти – бажано)
 • Знання специфіки і основних процесів у системі освіти України
 • Мобільність і готовність до відряджень 

Заявки просимо подавати до понеділка, 26 лютого 2018 р., на адресу електронної пошти roma@irf.ua, зазначивши у темі листа “Консультант – доступ до освіти ромських дітей”. 

Заявка повинна містити:

 • Резюме
 • Мотиваційний лист (із зазначенням очікувань щодо розміру винагороди (цінова пропозиція) та контактних даних двох осіб (ПІБ, посада, телефон, e-mail), з якими програма за потреби зможе зв‘язатися для отримання рекомендації)
 • Опис методології дослідження
 • Бюджет дослідження

Результати відбору будуть оголошені 1 березня  2018 року.

У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся за нижченаведеними контактами.

Контакти

Ольга Жмурко, директор Ромської програмної ініціативи, zhmurko@irf.ua

Сергій Пономарьов, менеджер Ромської програмної ініціативи, ponomaryov@irf.ua

 

Тел.: (044) 461 95 00

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: