Конкурс «Розвиток місцевої демократії – важлива складова реформи місцевого самоврядування»

МЕТА КОНКУРСУ:

Мета конкурсу – посилення спроможності членів територіальних громад міст, сіл та селищ реалізовувати передбачені законодавством України форми безпосереднього народовладдя на місцевому рівні (ОСНи, загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо) як важливої складової децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

Дата завершення конкурсу:

04.05.2016

Програма:

Демократія і належне врядування

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ” (МФВ)

Програмна ініціатива “Демократична практика”

 ОГОЛОШУЄ КОНКУРС “РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ”

Суттєве підвищення рівня громадської активності, обумовлене подіями на Євромайдані та після його перемоги, призвело до значного зростання інтересу членів територіальних громад до безпосередньої участі у вирішенні місцевих проблем, розвитку системи самоорганізації населення. У 2012-2015 роках за системної підтримки Міжнародного фонду “Відродження” функціонувала мережа регіональних / місцевих ресурсних центрів із розвитку органів самоорганізації населення (далі – ОСНів). Починаючи із середини 2015 року діяльність цих ресурсних центрів була розширена на надання безкоштовної правової, консультативної, інформаційної, методичної та інших видів допомоги членам територіальних громад у розвитку різних форм місцевої демократії, таких як загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, ОСНи тощо.

Сьогодні існує потреба у продовженні такої діяльності, особливо в контексті сприяння реалізації положень Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та «Про співробітництво територіальних громад», які передбачають використання різних форм безпосереднього народовладдя для процесів об’єднання та співробітництва територіальних громад. Крім цього, внаслідок об’єднання територіальних громад є потреба у розвитку системи органів самоорганізації населення в населених пунктах, на території яких не розташовані органи місцевого самоврядування. Відповідна діяльність також сприятиме реалізації положень Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженої указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016.

Задля підтримки розвитку та укорінення традицій безпосереднього народовладдя на місцевому рівні, оголошується цей конкурс.

Мета конкурсу – посилення спроможності членів територіальних громад міст, сіл та селищ реалізовувати передбачені законодавством України форми безпосереднього народовладдя на місцевому рівні (ОСНи, загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо) як важливої складової децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення та благодійні фонди, які мають:

• статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні;

• щонайменше трирічний досвід практичної роботи у сфері розвитку місцевої демократії;

• спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).

Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування, коаліції з іншими громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, органами самоорганізації населення (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України).

Перевагою будуть користуватися учасники конкурсу, які вже мають досвід успішного виконання у попередні роки проектів із розвитку місцевої демократії за підтримки МФВ.

Пріоритети конкурсу:

Проектна пропозиція має передбачати підтримку діяльності регіональних/місцевих Ресурсних центрів із питань розвитку місцевої демократії, на базі яких може здійснюватися наступна діяльність (наведений перелік не є вичерпним):

  • аналіз стану регламентації та розвитку форм місцевої демократії в межах обраної для діяльності Ресурсного центру території, в тому числі в контексті проведення децентралізації та реформи місцевого самоврядування, з метою виявлення прогалин у нормативній регламентації місцевої демократії;
  • розробка, публічне обговорення та лобіювання проектів місцевих нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення/створення умов для розвитку та реалізації форм місцевої демократії (статути територіальних громад, положення про певні форми місцевої демократії, зміни до них, цільові програми сприяння розвитку громадянського суспільства тощо);
  • надання зацікавленим членам територіальних громад, ініціативним групам, інститутам громадянського суспільства правової допомоги, консультативних, інформаційних, методичних, організаційних та інших видів послуг у процесі реалізації ними передбачених законодавством України форм безпосереднього народовладдя на місцевому рівні, в т.ч. при взаємодії із органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, правоохоронними органами, судовими органами тощо;
  • допомога із самоорганізацією та залученням до активного громадського життя внутрішньо переміщених осіб відповідних територіальних громад;
  • навчання членів територіальних громад використанню інструментів місцевої демократії (зокрема, щодо відстоювання прав на їх застосування), громадського контролю і т.д.;
  • сприяння розвитку ОСНів та місцевих ініціатив, особливо на рівні сіл/селищ у контексті проведення адміністративно-територіальної реформи та практичної реалізації положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», зокрема у населених пунктах, на території яких не розташовані органи місцевого самоврядування;
  • розвиток/запровадження системи інформування, комунікації та поширення кращого досвіду (історій успіху) серед місцевих громад через ЗМІ, Інтернет, нові медіа.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проекту – 12 місяців. Планований термін початку реалізації проектів –
1 липня 2016 р.

Перевага буде надаватися проектним пропозиціям, які охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу.

Як окремі додатки проектна пропозиція має містити:

– стратегію розвитку Ресурсного центру на 2016-2017 рр. із визначенням, зокрема, джерел фінансування запланованої діяльності;

– перелік видів послуг та режим їхнього надання на базі Ресурсного центру;

– попередні варіанти програм навчальних заходів, передбачених проектною пропозицією (якщо це передбачено проектною пропозицією);

– розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття розроблених правових актів відповідним органом місцевого самоврядування чи його посадовими особами (якщо це передбачено проектною пропозицією);

– положення або інший документ, який регламентуватиме діяльність Ресурсного центру;

– листи від партнерських організацій, що засвідчують готовність партнерів взяти участь у реалізації проекту та описують характер цієї участі (надаються у разі, якщо проект планується реалізовувати в партнерстві з іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями, ОСНами).

Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту та його результати (у тому числі, через обов’язкове проведення підсумкової прес-конференції, поширення історій успіху).

Переможці конкурсу матимуть можливість отримати додаткової знання щодо організації роботи ресурсного центру, здійснити ознайомчі візити для обміну досвідом тощо в межах діяльності, здійснюваної безпосередньо МФВ та/або визначеного ним стратегічного партнера. Витрати на участь у таких заходах в проектні пропозиції учасникам конкурсу закладати не треба.

Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проектам які передбачають:

–  розвиток місцевої демократії на території сіл, селищ та малих міст;

– здійснення діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування, коаліції з іншими громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, ОСНами (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України);

–  широке використання новітніх медіа;

– залучення додаткового фінансування з інших джерел на реалізацію заходів, передбачених стратегію розвитку Ресурсного центру на 2016-2017 рр.

Загальний бюджет конкурсу – 3 000 000 гривень.

Максимальний розмір гранту – 380 000 гривень (оптимальний бюджет проекту 280 000 – 330 000 гривень).

Останній термін подання проектів – 4 травня 2016 року.

Оголошення результатів – до 20 червня 2016 року.

Зверніть увагу!

Аплікаційна форма

Проектні пропозиції з додатками слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.

Проектних пропозицій, яких не було зареєстровано на сайті МФВ до 23:59 4 травня 2016 року, не розглядатимуть.

Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

Проектних пропозицій, надісланих в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуть.

Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.

Про результати конкурсу буде повідомлено листом.

Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.

Причин відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляють.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проектних заявок не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 27 квітня 2016 р. на електронні адреси cs@irf.ua та orlovsky@irf.ua.

Контакти:
Програмна ініціатива “Демократична практика”
Олексій Орловський, директор програмної ініціативи, orlovsky@irf.ua
Олена Луцишина, координатор програмної ініціативи, lutsishina@irf.ua
cs@irf.ua

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: