Конкурс “Розширення практики використання контрольованих препаратів у роботі сімейних лікарів”

МЕТА КОНКУРСУ:

Мета конкурсу – підтримати ініціативи громадських організацій, спрямовані на запровадження використання контрольованих препаратів у практиці сімейних лікарів задля забезпечення адекватного знеболення паліативних пацієнтів і доступу пацієнтів ЗПТ до лікування

Дата завершення конкурсу:

05.07.2014

Програма:

Громадське здоров'я

Програмна ініціатива “Громадське здоров’я”
Міжнародного фонду “Відродження”

Конкурс
“Розширення практики використання контрольованих препаратів у роботі сімейних лікарів”

Актуальність конкурсу

Структуру системи охорони здоров’я складає первинна медико-санітарна допомога та спеціалізована допомога. У світі заклади первинної допомоги надають до 90% загального обсягу медичної допомоги. Кількість лікарів загальної практики (сімейної медицини) становить від 30% до 50% усіх лікарів. Світовий досвід, узагальнений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, свідчить, що розвиток первинної допомоги на засадах сімейної медицини є найефективнішим способом справедливого розподілу й раціонального використання коштів, а також підвищення результативності роботи всієї галузі охорони здоров’я. Інтеграція спеціалізованих послуг у структуру первинної медико-санітарної допомоги є одним із напрямів реформування системи охорони здоров’я в Україні.

Застосування контрольованих препаратів у практиці сімейних лікарів передбачає переважно роботу з пацієнтами, які мають хронічні захворювання (зокрема, це паліативні пацієнти з різними нозологіями – онкологічні хворі, хворі з психічними розладами, пацієнти з хронічним больовим синдромом та інші). Крім того, це робота зі споживачами наркотиків і пацієнтами програм замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

Відкриття сервісів ЗПТ й організація паліативної допомоги на базі закладів первинної медико-санітарної допомоги є шляхом децентралізації та наближення системи медичних послуг до пацієнтів.

Мета конкурсу – підтримати ініціативи громадських організацій, спрямовані на запровадження використання контрольованих препаратів у практиці сімейних лікарів задля забезпечення адекватного знеболення паліативних пацієнтів і доступу пацієнтів ЗПТ до лікування.

Учасники конкурсу: громадські організації, благодійні фонди (спільно з центрами первинної медико-санітарної допомоги).

Пріоритети конкурсу:
· проведення адвокаційної діяльності на місцевому рівні, спрямованої на формування місцевої політики відповідно до міжнародних практик, зокрема Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року з поправками, внесеними до неї згідно з Протоколом 1972 (ECOSOC), та Національної стратегії щодо наркотиків;
· внесення змін у відповідні обласні/міські програми щодо запровадження використання контрольованих препаратів у практиці сімейних лікарів задля знеболення паліативних пацієнтів і лікування пацієнтів ЗПТ;
· ініціювання відповідних наказів департаментів (обласних/міських) охорони здоров’я (ДОЗ), що будуть регламентувати використання контрольованих препаратів у практиці сімейних лікарів;
· ініціювання розробки локальних протоколів щодо знеболення паліативних пацієнтів і забезпечення ЗПТ для опіоїдних споживачів ін’єкційних наркотиків;
· ініціювання наказів ДОЗ, які передбачають визначення потреб області в наркотичних анальгетиках (НА) відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я;
· ініціювання наказів ДОЗ, які передбачають розподіл НА між центрами первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) відповідно до потреб населення;
· залучення представників Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ до співпраці при визначенні потреб області в НА для використання в медичних цілях, визначення шляхів доступу пацієнтів до лікування в ЦПМСД;
· ініціювання наказів ДОЗ, які передбачають надання сімейними лікарями послуг ЗПТ для опіоїдних споживачів ін’єкційних наркотиків (зокрема, ідеться про: наказ про визначення ЦПМСД, де буде запроваджено ЗПТ; наказ про перерозподіл препаратів ЗПТ з урахуванням сайтів ЗПТ на базі ЦПМСД; наказ про застосування рецептурної форми видачі препаратів ЗПТ для лікування опіоїдної залежності);
· ініціювання наказів ДОЗ, які передбачають лікування паліативних пацієнтів на базі ЦПМСД, зокрема забезпечення їх доступу до адекватного знеболення;
· ініціювання розробки й затвердження регламентаційних документів ЦПМСД щодо лікування пацієнтів ЗПТ (зокрема, ідеться про підготовку наказів, внесення змін у положення, посадові обов’язки, графіки тощо);
· надання технічної та організаційної підтримки ЦПМСД в отриманні ліцензій на використання наркотичних речовин у закладах охорони здоров’я;
· організація навчальних семінарів для лікарів ЦПМСД (у співпраці з Міжнародним фондом “Відродження”) щодо правил обігу наркотичних речовин у закладах охорони здоров’я;
· організація (у співпраці з Міжнародним фондом “Відродження”) навчальних клінічних семінарів для лікарів ЦПМСД щодо ведення пацієнтів ЗПТ;
· організація (у співпраці з Міжнародним фондом “Відродження”) навчальних клінічних семінарів для лікарів ЦПМСД щодо ведення паліативних пацієнтів і пацієнтів із хронічним больовим синдромом;
· проведення інформаційної роботи з пацієнтською спільнотою щодо можливостей отримання ЗПТ у свого сімейного лікаря;
· мобілізація спільноти пацієнтів і їхніх близьких задля захисту права на адекватне знеболення та паліативну допомогу.

Очікувані результати:
· розроблено місцеві нормативно-правові документи, що запроваджують механізми обігу наркотичних речовин, які відповідають міжнародним вимогам;
· внесено зміни у відповідні обласні/міські програми щодо запровадження використання контрольованих препаратів у практиці сімейних лікарів задля знеболення паліативних пацієнтів та лікування пацієнтів замісної підтримувальної терапії;
· ініційовано відповідні нормативні документи, що будуть регламентувати використання контрольованих препаратів у практиці сімейних лікарів задля знеболення паліативних пацієнтів і лікування пацієнтів замісної підтримувальної терапії:
– розробка та затвердження локальних протоколів щодо знеболення паліативних пацієнтів та лікування опіоїдних споживачів ін’єкційних наркотиків замісною підтримувальною терапією в практиці сімейних лікарів;
– розробка наказів, які визнають потреби області в НА відповідно до рекомендацій ВООЗ;
– розробка наказів, які передбачатимуть розподіл НА між ЦПМСД відповідно до потреб населення;
– розробка наказів ДОЗ, які передбачатимуть лікування опіоїдних споживачів ін’єкційних наркотиків замісною підтримувальною терапією в практиці сімейних лікарів (зокрема, ідеться про: наказ про визначення ЦПМСД, де буде запроваджено ЗПТ; наказ про перерозподіл препаратів ЗПТ з урахуванням сайтів ЗПТ на базі ЦПМСД; наказ про застосування рецептурної форми видачі препаратів ЗПТ для лікування опіоїдної залежності);
– запровадження рецептурної форми призначення НА задля адекватного знеболення паліативних пацієнтів;
· надано технічну та організаційну підтримку ЦПМСД щодо отримання ліцензій на використання наркотичних речовин у закладах охорони здоров’я;
· підвищено рівень обізнаності лікарів ЦПМСД щодо:
– вимог та правил обігу наркотичних речовин у закладах охорони здоров’я;
– ведення пацієнтів ЗПТ;
– ведення паліативних пацієнтів і пацієнтів з хронічним больовим синдромом;
· проведено інформаційну роботу з пацієнтами щодо можливостей отримання замісної підтримувальної терапії у свого сімейного лікаря;
· проведено інформаційну роботу та залучено пацієнтів і членів їхніх сімей до відстоювання права на адекватне знеболення та паліативну допомогу.

Критерії оцінки проектних пропозицій:
– відповідність меті та пріоритетам конкурсу;
– комплексність проекту, його спрямованість на забезпечення умов для використання наркотичних речовин у закладах охорони здоров’я;
– наявність чіткого плану реалізації проекту;
– зваженість бюджету;
– чітка визначеність і реалістичність стратегії поширення інформації про заходи та їх результати.

Зверніть увагу, що програма не підтримуватиме проектів, спрямованих на закупівлю медичного обладнання та медикаментів. Кожна організація може подати на конкурс тільки один проект.

Переможців конкурсу буде запрошено на зустріч грантоотримувачів.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 12 місяців.
Загальний бюджет конкурсу – 700 000 грн.
Оптимальний бюджет проекту – 200 000 – 220 000 грн.
Останній термін подання проектів – 5 липня 2014 року.
Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 28 липня 2014 року.

Зверніть увагу!
Проектів, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуть.
Дату подання проекту визначають за поштовим штемпелем.
Програма не надає грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
Надісланих факсом і лише електронною поштою проектів не розглядатимуть.
Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.
Остаточне рішення щодо проекту перегляду не підлягає.
Причин відмови в підтримці проекту не повідомляють.

Проекти слід оформляти за стандартною аплікаційною формою.

Оригінал проекту та 2 копії слід подати чи надіслати поштою на адресу:
Міжнародний фонд “Відродження”
вул. Артема, 46, м. Київ, 04053
Програмна ініціатива “Громадське здоров’я”.

Проект також обов’язково слід надіслати на електронні адреси shapoval@irf.ua та gordonna@irf.ua.

Контакти:
“Громадське здоров’я”
Ксенія Шаповал, shapoval@irf.ua
Юлія Гордонна, gordonna@irf.ua
(044) 461 97 09

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: