Конкурс «Розбудова сталої системи надання безоплатної первинної правової допомоги»

МЕТА КОНКУРСУ:

Законом «Про безоплатну правову допомогу» обов‘язок забезпечити населення первинною правовою допомогою покладено на органи місцевого самоврядування (ОМС). Конкурс має на меті сприяти цьому.

Дата завершення конкурсу:

21.11.2014

Програма:

Права людини та правосуддя

Програмна ініціатива “Права людини та правосуддя”

Міжнародного фонду “Відродження” 

Конкурс “Розбудова сталої системи надання безоплатної первинної правової допомоги” 

для партнерів мережі Центрів  правової інформації та консультацій

 

1. Вступ

Законом “Про безоплатну правову допомогу” обов‘язок забезпечити населення первинною правовою допомогою покладено на органи місцевого самоврядування (ОМС). Ухвалюючи рішення про створення у громаді системи безоплатної первинної правової допомоги, ОМС можуть обирати одну з двох запропонованих моделей – створення комунальної установи чи залучення суб’єктів приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги через проведення відкритого конкурсу, керуючись   положеннями  “Типового положення про установу з надання первинної правової допомоги” або “Порядком і критеріями залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права”. Більше інформації  з цих питань – на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги http://legalaid.gov.ua/ua/operatyvna-info/formuvannia-systemy.

1.1. Загальна інформація та матеріали для ознайомлення

Упродовж 2009-2014 років Програмна ініціатива “Права людини та правосуддя” сприяла розвитку системи первинної правової допомоги у громадах через надання підтримки громадським організаціям у створенні й адмініструванні Центрів правової інформації та консультацій (ЦПІК). За цей період в Україні створено 41 такий Центр (більше про мережу ЦПІК можна дізнатися на сайті “Правовий простір”).

Досвід попередньої роботи ЦПІК узагальнено  в посібниках “Правова допомога в громаді. Створення та адміністрування Центрів правової інформації та консультацій” та «Створення системи надання безоплатної правової допомоги у громадах. Інформаційно-практичний посібник», які спільно підготували та видали  Програма розвитку ООН (ПРООН) і Міжнародний фонд “Відродження”. Публікації містять практичну інформацію для НУО, які мають намір сприяти розвитку системи надання безоплатної первинної правової допомоги та для ОМС, які готові підтримувати розбудову системи правової допомоги у своїх громадах. Посібники також містять проекти необхідних процедурних документів для налагодження роботи  по наданню таких правових послуг .

1.2. Мета конкурсу:

Сприяти формуванню  в місцевих громадах стійкої організаційної й фінансової основи для надання безоплатної первинної правової допомоги шляхом  розгортання співпраці між громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та місцевої влади.

1.3. Завдання конкурсу:

1)      залучити до надання правової допомоги органи місцевого самоврядування та представників  організацій (інститутів) громадянського суспільства;

2)      обрати оптимальну модель надання безоплатної первинної правової допомоги у громаді;

3)      розробити пакет документів (рішень) для місцевих рад (на рівні району, міста, селища, села), необхідних для створення у громаді системи безоплатної первинної правової допомоги;

4)      вдосконалити процедурні документи, що регламентують роботу у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги, з використанням рекомендацій, викладених у посібниках), розширити перелік доступних послуг і способи їх надання;

5)      поширювати правову інформацію, залучати місцевих волонтерів, сприяти подоланню правової та соціальної ізоляції бідних верств населення й  вразливих соціальних груп через забезпечення їх доступу до правосуддя, реалізацію та захист їхніх прав;

6)      провести широку інформаційну кампанію в місцевих територіальних громадах щодо необхідності створення системи первинної правової допомоги та шляхів її створення;

7)      активно співпрацювати з Інформаційним ресурсним центром “Правовий простір” (http://www.legalspace.org) задля обміну досвідом і поширення успішних практик у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги.

Від Центрів, які вже обрали оптимальну модель надання БПД у своїх громадах, розробили відповідну документацію та отримали підтримку ОМС, очікується реалізація запланованої діяльності у 2015 році у відповідності до пріоритетів конкурсу. Фінансова частка підтримки від ОМС має бути зазначеною у бюджеті проекту.

1.4. Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації, які є учасниками мережі Центрів правової інформації та консультацій. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

1.5. Пріоритети конкурсу:

 • розвиток й посилення інституційної спроможності організацій представників громадянського суспільства, місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування у сфері  надання населенню якісних послуг правового характеру: ухвалення проекту положення про місцеву установу, що надає первинну правову допомогу, налагодження  внутрішніх процедур роботи цієї установи, уніфікація документації за процедурами, запропонованими у вищезгаданому посібнику;
 • системна співпраця з органами місцевого самоврядування щодо створення та підтримки у громаді системи надання безоплатної первинної правової допомоги згідно з положеннями закону “Про безоплатну правову допомогу”, “Типового положення про установу з надання первинної правової допомоги” та “Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування суб’єктів приватного права”;
 • постійна й активна співпраця з Інформаційним ресурсним центром “Правовий простір” у висвітленні діяльності установ, які  надають первинну правову допомогу, обєднання в мережу  з іншими центрами, залучення їх до  надання консультацій онлайн, застосування інноваційних технологій при наданні безоплатної первинної правової допомоги.               

2. Критерії відповідності                 

До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції, підготовлені відповідно до  визначених  цим оголошенням вимог, від організацій, які відповідають нижчезазначеним критеріям. 

2.1. Вимоги до організацій-учасниць

До участі в конкурсі запрошуються організації, які:

 • мають лист-підтвердження від органу місцевого самоврядування про  зацікавленість  до  участі у проекті з подальшою можливістю часткової чи повної фінансової підтримки;
 • мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;
 • мають досвід активної роботи у сфері надання правової допомоги;
 • мають підтверджену історію впровадження відповідних проектів і звітування;
 • входять до мережі Центрів правової інформації та консультацій.

Передбачається, що організація-учасниця обізнана з відповідними фінансовими процедурами і може належним чином прийняти та використати кошти, надані в рамках гранту.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, котрі:

 •  містять план співпраці з органами місцевого самоврядування з визначеним  розподілом  обов’язків, фінансових внесків, запланованих  заходів, тощо;
 • мають чітке бачення шляхів  розбудови системи безоплатної первинної правової допомоги у громаді у відповідності до чинного законодавства України.

Очікується, що в результаті реалізації проекту учасники конкурсу «Розбудова сталої системи надання безоплатної первинної правової допомоги», після відповідних переговорів, матимуть підтримку з боку органів місцевого самоврядування та функціонуючий Центр правової інформації та консультації у своїй громаді.

Усі підтримані установи/центри заохочуватимуться до спільних форм роботи партнерів ініціативи (участь у навчальних заходах, розробка інформаційних матеріалів, ведення звітності й обліку клієнтів за спільними стандартами, участь у національних право просвітницьких кампаніях тощо).

Загальний бюджет конкурсу– 1 235 000 грн.

Максимальний розмір гранту: – 60 000 грн.

Термін реалізації проекту – 6 місяців.

2.2. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для виконання проектної діяльності;
 • фактично виникли протягом терміну виконання проекту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу.

2.3. Вимоги до проектних пропозицій

Проектні пропозиції подаються  з  повним пакетом документів, визначеним у розділі «Порядок подання проектних пропозицій» цього оголошення, у  терміни, визначені цим оголошенням. Проектні пропозиції буде перевірено на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд Експертної ради Програмної ініціативи «Права людини і правосуддя».

3. Порядок подання проектних пропозицій

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми.  

Обов‘язковим додатком до проектної документації має бути лист-підтвердження від місцевого самоврядування про  їх зацікавлену  участь, з подальшою можливістю часткового чи повного фінансування ними такої роботи у майбутньому. 

Пакет документів має включати :

1) належно заповнену проектну пропозицію (заповнену на комп’ютері, роздруковану, підписану, з печаткою організації);

2) необхідні  додатки (лист-підтвердження від органів місцевої влади);

3) копію свідоцтва про реєстрацію;

4) резюме осіб, залучених до виконання проекту, із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності.

Проекти слід оформити за аплікаційною формою. Оригінал проекту та копію слід подати чи надіслати поштою на адресу: Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053, вказавши Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя», Конкурс Розбудова сталої системи надання безоплатної первинної правової допомоги.

Прохання також надсилати електронні версії проектних пропозицій на електронну скриньку – halchenko@irf.kiev.ua

Останній термін подання проектної заявки– 17:00 21 листопада 2014 р.

4. Оцінювання проектних пропозицій

У відповідності до процедур Міжнародного фонду «Відродження», проекти, подані на конкурс, будуть оцінювати члени Експертної ради Програмної ініціативи «Права людини і правосуддя».Експертна рада має такі завдання:

 1. розгляд і оцінка проектних пропозицій;
 2. рекомендації щодо змістовної частини проекту;
 3. пропозиції щодо фінансування чи відхилення проектних пропозицій.

Критерії оцінки проектів:

• якість і відповідність пріоритетам і завданням конкурсу;

• комплексність підходів до вирішення проблем;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від органів місцевого самоврядування.

Зверніть увагу!

• Проекти, що надійдуть після позначеного  в оголошенні терміну, не розглядатимуть.

• Дату подання проекту визначають за поштовим штемпелем.

• Надісланих факсом і лише електронною поштою проектів не розглядатимуть.

• Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.

• Причин відмови в підтримці проекту не повідомляють.

5. Звітування, моніторинг та оцінювання грантових проектів

5.1. Моніторинг та оцінювання, рамки впровадження проекту

Отримувач гранту відповідає за моніторинг  стану впровадження проекту та оцінювання його результатів. Міжнародний фонд “Відродження” здійснюватиме моніторинг грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їх партнерами, а також через участь у проектних заходах.

5.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Міжнародним фондом «Відродження»:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом – кожні півроку (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час-від-часу вимагати організатори конкурсу, коли буде потрібна інформація по проекту в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

6. Фінансування

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Його визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження проміжних звітів організації.

Контакти:
Міжнародний фонд “Відродження”
Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя»
Ольга Гальченко
(044) 482 03 63
halchenko@irf.kiev.ua  

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: