Конкурс “Підзвітне та раціональне використання коштів місцевих бюджетів у сфері охорони здоров’я. Забезпечення сталого фінансування програм зменшення шкоди та паліативної допомоги”

МЕТА КОНКУРСУ:

Мета конкурсу — підтримати ініціативи неурядових організацій, які спрямовані на забезпечення підзвітного та ефективного використання коштів місцевих бюджетів у сфері охорони здоров’я, а також, завдяки цьому, на забезпечення сталого розвитку програм зменшення шкоди та паліативної допомоги з місцевих бюджетів.

Дата завершення конкурсу:

14.07.2016

Програма:

Громадське здоров'я

Міжнародноий фонд “Відродження”

Програмна ініціатива “Громадське здоров’я”

 Конкурс “Підзвітне та раціональне використання коштів місцевих бюджетіву сфері охорони здоров’я. Забезпечення сталого фінансування програм зменшення шкоди та паліативної допомоги”

Актуальність конкурсу.

Практика публічного, відкритого, звітування місцевих органів влади щодо планування, розподілу та використання бюджетних коштів на потреби громад є ще недостатньо розвинутою. Тому залучення громадськості до формування, розподілу та подальшого моніторингу використання місцевих бюджетів є важливою ініціативою та має закріпитись як звичайна практика. Запровадження системи електронних закупівель PROZORRO, порталу відкритих даних е-DATA, та відкритих бюджетів, відкритих для контролю громадськості, суттєво зменшать умови, зручні для виникнення корупції при розподілі державних коштів. Втім, самі по собі ці впроваджені механізми не припинять корупцію. Для цього потрібно залучення громадськості  на стадії планування та розподілу місцевих бюджетів — контроль на всіх етапах планування та реалізації планів та програм (політик) витрачання бюджетів, а відтак і видатків з місцевого бюджету. Це сприятиме прозорим та  підзвітним розподілу та використанню коштів в системі охорони здоров’я, отже означатиме кращий доступ до якісного лікування.

Все це є особливо актуальним сьогодні для програм профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу та програм зменшення шкоди передусім, оскільки на ці програми  відбувається зменшення міжнародного фінансування. Глобальний Фонд протягом понад 10 років надавав суттєву фінансову підтримку цим програмам профілактики, лікування та догляду, фактично замість держави задовольняючи у цьому потреби суспільства. Тисячі випадків ВІЛ-інфекції були попереджені завдяки програмам зменшення шкоди. Статистика МОЗ свідчить, що останніми роками зменшились темпи росту нових випадків ВІЛ в країні. Завдяки цій міжнародній підтримці десятки тисяч хворих отримали лікування ВІЛ/СНІДу (АРТ) та замісну підтримувальну терапію (ЗПТ), протитуберкульозне лікування. Зменшення об’єму міжнародного фінансування вимагає, щоб сама держава перебирала на себе відповідальність у забезпечення сталого розвитку вказаних програм, як на національному, так і на місцевому рівнях.

Ми відносимо програми паліативної допомоги до категорій, які потребують  покращення фінансування, завдяки більш раціональному розподілу бюджетних коштів. Вони також вимагають  особливої підтримки, адже рівень задоволення таких потреб на сьогодні залишається вкрай недостатнім, оскільки  в Україні відсутня система сталого фінансування та розгалужених сервісів паліативної допомоги для важкохворих пацієнтів, в тому числі дітей.

Всі ці нагальні потреби у сфері охорони здоров’я вимагають уваги громадськості, спрямованої на створення умов для більш ефективного використання державних коштів. Це стає ефективним через поєднання громадського моніторингу ефективності використання місцевих бюджетів та, відповідно, громадської адвокації за виділення коштів, спланованих разом з зацікавленою громадськістю,  на програми зменшення шкоди та/або паліативної допомоги є ефективним інструментом для досягнення мети.

Мета конкурсу — підтримати ініціативи неурядових організацій, які спрямовані на забезпечення підзвітного та ефективного використання коштів місцевих бюджетів у сфері охорони здоров’я, а також, завдяки цьому, на забезпечення сталого розвитку програм зменшення шкоди та паліативної допомоги з місцевих бюджетів. 

Учасники конкурсу:

 • громадські організації, благодійні фонди, офіційно зареєстровані пацієнтські організації, що працюють у сфері громадського здоров’я;
 • громадські організації, аналітичні центри, що працюють у напрямку формування практики підзвітності та прозорості влади;
 • громадські організації, що реалізовують антикорупційні ініціативи в сфері охорони здоров’я;
 • організації які мають досвід роботи та адвокації в сфері ВІЛ-сервісу.

Проекти мають передбачати такі напрями роботи (на місцевому рівні):

 • створення механізму залучення представників громадянського суспільства до процесів планування та моніторингу використання коштів (Департаментів охорони здоров’я, та інших розпорядників коштів на місцевому рівні);
 • створення системи залучення представників громадянського суспільства до процесів формування місцевої соціальної політики та пріоритетів фінансування;
 • залучення представників громадянського суспільства до процесів розподілу коштів місцевих бюджетів на охорону здоров’я. Контроль за фактичним фінансуванням галузі і окремих статей;
 • проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів та громадської експертизи раціональності використання коштів на охорону здоров’я. Розробка відповідних рекомендацій щодо більш раціонального їх використання;
 • створення механізмів, які дозволять громадськості вносити пропозиції щодо більш раціонального використання коштів місцевих бюджетів на охорону здоров’я;
 • здійснення адвокації щодо забезпечення фінансування з місцевих бюджетів на програми зменшення шкоди (обмін шприців, програми ЗПТ, інші компоненти зменшення шкоди) та/або програми паліативної допомоги. Це стане можливим в результаті залучення громадськості до процесів планування та розподілу фінансування, та завдяки моніторингу використання бюджетів;
 • створення механізму підзвітності (різні форми публічної звітності відповідних органів державної влади) використання коштів місцевих бюджетів на охорону здоров’я;
 • здійснення моніторингу та аналізу державних закупівель розпорядниками коштів в сфері охорони здоров’я. В тому числі через систему електронних закупівель PROZORRO.
 • виявлення та оприлюднення фактів порушення проведення тендерів та відповідних негативних наслідків;
 • забезпечення медіа-підтримки ініціатив, використання соціальних медіа для поширення інформації про проект, систематизація та поширення досвіду реалізації проектів.

Очікувані результати проекту:

 • напрацьовані, погоджені та застосовуються механізми прозорого й підзвітного використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я;
 • зменшено рівень корупції в державних закупівлях на місцевому рівні;
 • забезпечено більш раціональне використання місцевих бюджетів на охорону здоров’я. Це дозволить  забезпечити кращий доступ до лікування як загального населення, так і представників вразливих груп;
 • створено механізми, які дозволяють громадськості приймати участь у формуванні пріоритетів місцевої влади, та долучитися до процесів планування та моніторингу використання коштів місцевих бюджетів;
 • представники НУО, громадські активісти та пацієнти залучені до всіх етапів прийняття рішень із планування та використання коштів місцевих бюджетів на потреби охорони здоров’я;
 • проаналізовано видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я. Підготовлено аргументацію та пропозиції щодо більш раціонального їх використання з урахуванням потреб громади, передусім з фокусом на забезпечення програм зменшення шкоди та паліативної допомоги;
 • напрацьовано практики соціальної підзвітності органів місцевої влади щодо використання державних коштів на потреби охорони здоров’я (публічний звіт щодо видатків на охорону здоров’я оприлюднюється у обраний спосіб та є відкритим та зрозумілим для громади);
 • створено прецеденти виділення коштів з місцевого бюджету на фінансування програм зменшення шкоди та паліативної допомоги.

Вимоги до проектної пропозиції:

Організації, що подають заявку на участь у конкурсі, повинні описати попередній досвід роботи у сфері громадського здоров’я, програм зменшення шкоди та/або паліативної допомоги; або у сфері формування політики місцевої влади, моніторингу та розподілу бюджетних коштів.

Термін виконання проекту не може перевищувати 1 рік.

Загальний бюджет конкурсу – 2 750 000 грн.

Оптимальний бюджет проекту – 375 000 грн.

Останній термін подання проектів – 14 липня 2016 року.

Проекти слід оформляти за аплікаційною формою

Оригінал проекту та 2 копії слід подати чи надіслати поштою на адресу:

Міжнародний фонд “Відродження”

вул. Артема, 46, м. Київ, 04053

Програмна ініціатива “Громадське здоров’я”.

Проект також обов’язково слід надіслати на електронні адреси kucheruk@irf.ua та shuliak@irf.ua

 

Контакти:

Програмна ініціатива “Громадське здоров’я”

Вікторія Тимошевська, tymoshevska@irf.ua

Олена Кучерук, kucheruk@irf.ua

Ксенія Шаповал, shapoval@irf.ua

Яся Шуляк shuliak@irf.ua

(044) 461 97 09

 

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: