Конкурс “Сприяння інтеграції ВПО та використанню інструментів місцевої демократії на рівні громад”

МЕТА КОНКУРСУ:

сприяння інтеграції ВПО до життя у нових для них територіальних громадах, а також підтримка активного використання різноманітних форм самоорганізації та місцевої демократії у громадах для забезпечення їх стійкості та налагодження ефективної взаємодії

Оголошення результатів конкурсу:

22.05.2023

Кінцевий термін подання пропозицій:

17.04.2023

Дата завершення конкурсу:

17.04.2023

Програма:

Демократія і належне врядування

Програма «Демократія і належне врядування» в рамках проєкту «Європейське Відродження України: ініціатива громадянського суспільства для стійкості та відновлення» у співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс.

Повномасштабна війна росії проти України спричинила різке збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), які тікаючи від атак агресора, були змушені змінити місце свого постійного проживання. Із локалізацією боїв та звільненням окремих регіонів України, частина ВПО повернулася до місць свого постійного проживання. Втім, значна кількість осіб не має можливості зробити це через продовження гарячої фази війни або / та втрату власного житла. Тому, значна частина громадян залишилася для тривалого або постійного проживання у нових для себе територіальних громадах. Нова реальність вимагає активних кроків з боку органів публічної влади та допомоги з боку інститутів громадського суспільства для соціальної інтеграції ВПО до життя в нових громадах, підвищення рівня врахування їхньої позиції у процесі розробки та реалізації місцевих політик, зокрема, через використання інструментів місцевої демократії.

Крім того, зовнішня агресія спонукала різке підвищення рівня самоорганізації всередині українського суспільства, формування нових механізмів соціальної взаємодії на рівні територіальних громад. Тому, важливо не втратити цей суспільний потенціал стійкості та взаємодії і забезпечити підтримку нових та використання існуючих інструментів громадської участі на рівні громад.

Саме для напрацювання моделей соціальної інтеграції ВПО до життя в нових територіальних громадах, а також активного розвитку та використання інструментів місцевої демократії, і оголошується цей конкурс.

Мета конкурсу – сприяння інтеграції ВПО до життя у нових для них територіальних громадах, а також підтримка активного використання різноманітних форм самоорганізації та місцевої демократії у громадах для забезпечення їх стійкості та налагодження ефективної взаємодії.

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та благодійні організації, які мають досвід практичної роботи із ВПО та / або інструментами місцевої демократії. Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у будь-якому регіоні України.

Пріоритети конкурсу:

Проєктна пропозиція може передбачати такі види діяльності (наведений перелік не є вичерпним):

 • здійснення заходів із соціальної інтеграції ВПО до тривалого перебування в територіальних громадах України, де вони мешкають наразі;
 • підвищення рівня врахування позиції ВПО на рівні громад, зокрема, завдяки використанню інструментів місцевої демократії;
 • розробка, публічне обговорення та лобіювання проєктів місцевих нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення та / або створення умов для тривалого перебування ВПО у територіальній громаді;
 • розвиток нових та підтримка існуючих форм самоорганізації у територіальних громадах для забезпечення їх стійкості та взаємодії, в т.ч. у стосунках жителів із органами публічної влади.

Учасники конкурсу мають передбачити поширення напрацьованих в ході реалізації проєкту моделей / механізмів, інформування громадськості про хід виконання проєкту та його результати, поширення кращого досвіду (історій успіху).

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проєкту – до 9 місяців. Орієнтовний термін початку реалізації проєктів – 1 червня 2023 р.

За підсумками конкурсу передбачається підтримати орієнтовно 10 проєктних пропозиції.

Діяльність за кожним проєктом має реалізовуватися у 1-3 територіальних громадах, обраних учасником конкурсу в межах однієї області.

Проєкти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проєктним пропозиціям, які:

 • охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу;
 • подано учасниками конкурсу, що мають попередній досвід роботи із ВПО та / або інструментами місцевої демократії;
 • будуть виконуватися у співпраці із органами місцевого самоврядування;
 • передбачають активне використання форм місцевої демократії для інтеграції ВПО до життя у громадах, в яких вони опинилися.

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних пропозицій:

 • відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетним напрямам конкурсу;
 • зрозумілість мети проєктної пропозиції, відповідність завдань та діяльності в межах проєкту його меті;
 • прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, залучення органів публічної влади й інститутів громадянського суспільства до досягнення цих змін;
 • комплексність підходів до вирішення проблем;
 • попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, передбаченої проєктною пропозицією;
 • реалістичність виконання проєкту, наявність чіткого плану його реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації проєкту, досяжність очікуваних результатів;
 • врахування принципів рівності і недискримінації у планованій проєктній діяльності;
 • життєздатність проєкту після завершення його реалізації.

Загальний бюджет конкурсу – 5 964 975 гривень.

Оптимальний розмір гранту – 500 000-600 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 17 квітня 2023 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів – до 22 травня 2023 року.

Зверніть увагу!

Проєктні пропозиції (аплікаційну форму з додатками) слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом «Електронний конкурс». Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb.

Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00 17 квітня 2023 року за київським часом, не розглядатимуться.

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:

 • необхідні для виконання проєктної діяльності;
 • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею гуманітарної допомоги та/або військового обладнання; 
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.

До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо.

Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «Європейське Відродження України: ініціатива громадянського суспільства для стійкості та відновлення» (2023-2024 роки).

Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 12 квітня 2023 р. на електронні адреси khoroshchak@irf.ua та orlovsky@irf.ua.

Контакти:

Програма «Демократія і належне врядування»
Олексій Орловський, директор Програми, orlovsky@irf.ua
Юлія Хорощак, асистент Програми, khoroshchak@irf.ua

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: