Конкурс проектів “Цифрові права та інновації в праві”

МЕТА КОНКУРСУ:

надати підтримку організаціям громадянського суспільства для захисту прав людини в умовах поширення використання цифрових технологій

Оголошення результатів конкурсу:

20.12.2020

Кінцевий термін подання пропозицій:

22.11.2020

Дата завершення конкурсу:

22.11.2020

Програма:

Права людини та правосуддя

Програма “Права людини і правосуддя” Міжнародного Фонду “Відродження” в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс проектів: “Цифрові права та інновації в праві”

Зручні та доступні електронні сервіси поступово витісняють складні та неефективні бюрократичні механізми управління в різних сферах суспільного життя. Інформаційні технології несуть високий потенціал змін і для системи правосуддя. Інновації в праві можуть не лише спростити доступ до правових послуг, але створити інструменти підзвітності органів правопорядку та системи правосуддя суспільству, стати додатковим чинником формування довіри.

В той же час цифровізація має наслідком масштабний збір персональної інформації, її обробку та поширення, часто всупереч інтересам громадян. Право на приватність як невід’ємний елемент концепції прав людини, зазнає все більших обмежень, а механізми його захисту відстають в ефективності від методів втручання. Відсутність належної уваги до захисту персональних даних призводить до того, що позитивні наміри розробників нових технологій часто мають негативні наслідки для користувачів, що лише посилює суспільну недовіру. Європейський Союз та Рада Європи розробили високі стандарти захисту персональних даних, досягнення яких вимагає значних системних змін на рівні законодавства, практик, правової свідомості. Цим конкурсом Міжнародний Фонд «Відродження» заохочує впровадження в Україні європейських стандартів дотримання прав людини, зокрема права на приватність.   Цей конкурс оголошується у рамках фінансованого ЄС проєкту «EU4USociety», загальною метою якого є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.         

Мета конкурсу: надати підтримку організаціям громадянського суспільства для захисту прав людини в умовах поширення використання цифрових технологій

Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації.

Лот 1. Цифрові права 

Пріоритети:

 1. Підвищення обізнаності користувачів цифрових сервісів щодо захисту приватності
 2. Створення та розвиток інформаційних ресурсів щодо захисту приватності
 3. Посилення національних механізмів захисту приватності з урахуванням стандартів Європейського Союзу та Ради Європи
 4. Просування поваги до прав людини / приватності в ІТ сфері (зокрема серед розробників ІТ продуктів).
 5. Аналіз та експертна підтримка державних структур у дотриманні принципів прав людини / права на приватність при впровадженні технічних рішень.

Лот 2. Технологічні інновації в праві

Пріоритети:

Розробка, підтримка та впровадження технологічних рішень щодо:

 • комунікації, взаємодії та підзвітності інституцій сектору цивільної безпеки та системи правосуддя;
 • розширення доступу до правосуддя, зокрема для вразливих соціальних груп.

Вимоги до проєктних пропозицій:

 • Завдання та очікувані результати проєкту повинні відповідати пріоритетам конкурсу;
 • Зміст проєктної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліканта з тематикою проєкту, позиціями органів влади та груп інтересів, актуальним станом дискусії в Україні та ЄС;
 • Максимальний термін реалізації проєкту – 12 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – січень 2021 р.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Змістовна відповідність проєктної пропозиції пріоритетам конкурсу, обізнаність із тематикою проєктної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми;
 • Логічна побудова проєкту (чіткий та реалістичний план дій; рівень залучення партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проєкті діяльності);
 • Ефективність діяльності (очікувані практичні результати на виході, вплив проєкту на цільові аудиторії; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності);
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проєкту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проєкту; досвід успішної реалізації проєктів та звітування; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проєкту та умовам конкурсу.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 22 листопада 2020  року, 18:00 (за київським часом).

Оголошення результатів конкурсу – до 20 грудня 2020 року 

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 900 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 500 000-600 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу –  3 300 000 грн.

Зверніть увагу!

 • Проєктні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Проєктних пропозицій, надісланих в інший спосіб, не розглядатимуть.
 • Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.
 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:
  • необхідні для виконання проєктної діяльності;
  • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
 • Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:
  • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
  • створенням та реєстрацією організації;
  • сплатою боргів;
  • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
  • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
  • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
  • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
  • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
  • будівництвом або ремонтними роботами;
  • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
  • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).
 • Зверніть увагу! Для проєктів з бюджетом 500 000 грн. та більше обов’язковою вимогою є працевлаштування керівників організацій, керівників проєктів та головних бухгалтерів / бухгалтерів проєктів на основі трудових договорів. Замовлення послуг у цих осіб як приватних підприємців буде неприйнятним.
 • Якщо проєкт вже фінансується іншими коштами, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та  поданою проєктною пропозицією на даний конкурс;
 • До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо;
 • Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.
 • Отримувачі грантів будуть запрошені до участі у зустрічах грантерів та інших заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту «EU4USociety»;
 • Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety».
 • Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено публічно та окремим листом організації.
 • Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причин відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляють.

Контактна особа: Роман Романов romanov@irf.ua

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: