Конкурс про впровадження стратегічних планів ОТГ щодо охорони довкілля

МЕТА КОНКУРСУ:

надання допомоги у впровадженні реформи місцевого самоврядування в Україні шляхом сприяння практичній реалізації довгострокових / середньострокових стратегічних планів розвитку ОТГ щодо охорони довкілля, які було затверджено радами відповідних громад.

Оголошення результатів конкурсу:

20.09.2020

Кінцевий термін подання пропозицій:

28.07.2020

Дата завершення конкурсу:

28.07.2020

Програма:

Демократія і належне врядування

Реформа місцевого самоврядування, що є однією з ключових, які впроваджуються наразі в Україні, увійшла у вирішальну стадію. Успішність чи неуспішність цієї реформи, зокрема, матиме значний вплив на імплементацію інших реформ (реформи освіти, охорони здоров’я тощо), які напряму стосуються базового рівня місцевого самоврядування.

У 2015 році Міжнародним фондом «Відродження» вперше оголосив конкурс, за підсумками якого було підтримано розробку середньострокових та довгострокових стратегічних планів (далі – Стратегій) для 11 об’єднаних територіальних громад. Протягом 2016-2018 рр. МФВ надавав підтримку щодо практичної реалізації таких Стратегій в окремих об’єднаних територіальних громад щодо реформування системи освіти, охорони здоров’я, покращення інвестиційного потенціалу громад, тощо.

Втім, як свідчить практика, об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ) зазвичай приділяють недостатню увагу питанням охорони довкілля. Нерідко ухвалені місцевими радами Стратегії також передбачають дуже обмежену діяльність щодо захисту довкілля. Адже представники органів місцевого самоврядування, а також місцеві громадські лідери, як правило, не мають достатніх знань та навичок, які необхідні для роботи із такими питаннями. Тому є важливим забезпечення експертної підтримки впровадження Стратегій щодо охорони довкілля.

Задля сприяння ефективному розвитку ОТГ в межах затверджених Стратегій щодо охорони довкілля і оголошується цей пілотний конкурс.

Дедлайн подачі заявок: 28 липня 2020 р.

Мета конкурсу – надання допомоги у впровадженні реформи місцевого самоврядування в Україні шляхом сприяння практичній реалізації довгострокових / середньострокових стратегічних планів розвитку ОТГ щодо охорони довкілля, які було затверджено радами відповідних громад.

Учасники конкурсу:

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та благодійні фонди, які мають щонайменше трирічний досвід практичної роботи у сфері місцевого розвитку (зокрема, розробки та впровадження стратегічних планів розвитку ОТГ) та / або охорони довкілля, а також досвід розробки та впровадження стратегічного плану у громаді, на території якої передбачається здійснювати проєктну діяльність. Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у будь-якому регіоні України.

Пріоритети конкурсу:

· надання консультативної підтримки представникам органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади та громадським активістам щодо реалізації Стратегії в частині охорони довкілля;

· розробка проєктів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Стратегії відповідної об’єднаної територіальної громади щодо охорони довкілля, а також лобіювання їх ухвалення в органах місцевого самоврядування;

· забезпечення широкої участі громадських активістів з різних населених пунктів, що входять до складу ОТГ, до процесу реалізації Стратегії щодо охорони довкілля з використанням форм місцевої демократії;

· організація широкого публічного обговорення перебігу виконання Стратегії щодо охорони довкілля, проміжних результатів її виконання за участі членів територіальної громади та представників органів місцевого самоврядування;

· широке інформування членів об’єднаної територіальної громади про перебіг проєкту, поширення кращого досвіду (історій успіху) проєкту в межах області, на території якої реалізовуватиметься проєкт, а також України в цілому через ЗМІ, Інтернет, нові медіа.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проєкту – до 12 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – 1 жовтня 2020 р.

Передбачається, що кожен з учасників конкурсу здійснюватиме проєктну діяльність в одній ОТГ, що має затверджений середньостроковий або довгостроковий план стратегічного розвитку громади.

За підсумками конкурсу передбачається підтримати 4-5 проєктних пропозиції, що будуть реалізовуватися в різних регіонах України (не більше одного проєкту з одного регіону).

Щоб подати заявку – необхідно заповнити аплікаційну форму та форму бюджету:
Аплікаційна заявка
Форма бюджету

Як окремі додатки проєктна пропозиція має містити:

– обґрунтування причин / доцільності обрання громади, на території якої передбачається здійснювати проєктну діяльність;

– копію затвердженого середньострокового або довгострокового стратегічного плану розвитку ОТГ, або посилання на сайт громади, на якому розміщено цей документ;

– лист від керівництва ОТГ, на території якої передбачається здійснювати проєктну діяльність;

– розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття розроблених в межах проєкту нормативно-правових актів відповідним органом місцевого самоврядування чи його посадовими особами (якщо це передбачено проєктною пропозицією);

– листи від партнерських організацій, що засвідчують готовність партнерів взяти участь у реалізації проєкту та описують характер цієї участі (надаються у разі, якщо проєкт планується реалізовувати в партнерстві з іншими громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, ОСНами, ЗМІ тощо).

Переможці конкурсу матимуть можливість отримати додаткові знання щодо розробки та впровадження екологічних політик на заходах, що буде організовані МФВ в різних регіонах України.

Учасники конкурсу мають передбачити у бюджетах власних проєктних пропозицій витрати на проїзд для двох своїх представників для участі у двох дводенних навчальних заходах, які будуть організовані МФВ. Витрати на проживання та харчування в під час таких заходів до бюджету проєктної пропозиції закладати не треба.

Проєкти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проєктам, які:

– проєктним пропозиціям, які охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу;

– подано учасниками конкурсу, що мають попередній щонайменше ніж трирічний досвід виконання проєктів із місцевого розвитку (зокрема, розробки та впровадження стратегічних планів розвитку ОТГ) та / або охорони довкілля, а також досвід розробки та впровадження стратегічного плану у громаді, на території якої передбачається здійснювати проєктну діяльність;

– здійснення діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування, в коаліції з іншими громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, ОСНами (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України);

– передбачають діяльність на території ОТГ, що має значні проблеми із забрудненням довкілля, зокрема, через діяльність промислових підприємств, підприємств агропромислового комплексу, видобувних компаній, тощо;

– передбачають активне використання форм місцевої демократії, зокрема, на території периферійних населених пунктів ОТГ;

– передбачають використання інтерактивних методик при проведенні різноманітних публічних заходів за проєктом (якщо заплановано їх проведення).

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних пропозицій:

– відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетним напрямам конкурсу;

– зрозумілість мети проєктної пропозиції, відповідність завдань та діяльності за проєктом його меті;

– орієнтація проєктної діяльності на сприяння проведенню реформ на національному та місцевому рівнях;

– прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, залучення органів влади й інститутів громадянського суспільства до досягнення цих змін;

– комплексність підходів до вирішення проблем;

– попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, передбаченої проєктною пропозицією;

– реалістичність виконання проєкту, наявність чіткого плану його реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації ідей проєкту, визначеність очікуваних результатів;

– врахування принципів гендерної рівності і недискримінації під час формулювання проєктної пропозиції;

– зваженість бюджету, наявність співфінансування проєкту;

– передбачає мережеву (коаліційну) співпрацю, в тому числі між різними регіонами країни;

– широке інформування громадськості про хід реалізації проєкту та його результати;

– життєздатність проєкту після завершення його реалізації, зокрема шляхом інституціалізації досягнутих результатів;

– наявність оприлюдненого учасником конкурсу змістовного та фінансового звітів за попередній календарний рік.

Загальний бюджет конкурсу – 1 300 000 гривень.

Оптимальний розмір гранту – 250 000-320 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 28 липня 2020 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів – до 20 вересня 2020 року.

Зверніть увагу!

Проєктну пропозицію з додатками слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись серівсом «Електронний конкурс» (https://contests.irf.ua/index.php):
Аплікаційна заявка
Форма бюджету

Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb.

Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00 28 липня 2020 року за київським часом, не розглядатимуться.

Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 22 липня 2020 р. на електронні адреси lutsishina@irf.ua та orlovsky@irf.ua.

Контакти: Програма “Демократична практика” Олексій Орловський, директор Програми, orlovsky@irf.ua Олена Луцишина, координатор Програми, lutsishina@irf.ua

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: