“ІНТЕГРАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ДО ЖИТТЯ В НОВИХ ГРОМАДАХ ”

Оголошення результатів конкурсу:

31.08.2022

Кінцевий термін подання пропозицій:

13.07.2022

Дата завершення конкурсу:

13.07.2022

Програма:

Демократія і належне врядування

Повномасштабна війна росії проти України спричинила різке збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), які тікаючи від атак агресора, були змушені змінити місце свого постійного проживання. За час війни більше 8 мільйонів осіб покинули свої домівки та переїхали в інші регіони України. Із локалізацію активних боїв та звільненням окремих регіонів України, частина ВПО повернулася до місць свого постійного проживання. Втім, значна кількість осіб не має можливості зробити це через продовження гарячої фази війни або/ та втрату власного житла. При цьому, чимало громадян, хто втратили своє житло, вирішують залишатися на тривале або постійне проживання у нових для себе територіальних громадах.

Волонтери та органи влади з перших днів війни надавали та продовжують надавати підтримку ВПО в частині забезпечення базових потреб у житлі, продуктах харчування, засобів гігієни тощо. Але, як свідчить практика, у багатьох випадках територіальні громади наразі не розглядають ВПО як ресурс для розвитку своїх громад. Зокрема, йдеться про тих осіб, хто планують залишитися на тривалий час або назавжди. Таким чином, питання соціальної інтеграції ВПО до життя територіальної громади часто залишаються поза зоною уваги органів місцевого самоврядування.

Також однією із проблем, яка із часом набуває більшої актуальності, стають точкові конфлікти у територіальних громадах, однією із сторін яких прямо чи опосередковано стають ВПО. Збільшення витрат із місцевих бюджетів, перевантаження місцевої соціальної інфраструктури, підвищення конкуренції на обмеженому ринку праці у територіальних громадах, обмеженість ресурсів для задоволення гуманітарних потреб та інші обставини створюють додаткову соціальну напругу на рівні територіальних громад.

Саме для відпрацювання моделей соціальної інтеграції ВПО до життя нової територіальної громади, розробки механізмів запобігання та вирішення конфліктів, які виникають навколо ВПО у громадах, і оголошується цей конкурс.

Мета конкурсу – сприяння соціальній інтеграції ВПО до життя у нових для них територіальних громадах, де вони планують залишитися на тривалий час або назавжди, а також запобігання та сприяння вирішенню конфліктів на рівні обраних територіальних громад, які можуть виникати / виникають навколо / за участі ВПО.

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та благодійні організації, які мають досвід практичної роботи із ВПО та / або медіації конфліктів у територіальних громадах. Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у будь-якому регіоні України.

Пріоритети конкурсу:

Проєктна пропозиція може передбачати такі види діяльності (наведений перелік не є вичерпним):

 • здійснення заходів із соціальної інтеграції ВПО до життя в територіальних громадах України, де вони мешкають наразі та планують залишатися протягом тривалого часу, зокрема, із використанням інструментів місцевої демократії;
 • створення умов для використання потенціалу ВПО (їх знань, вмінь, навичок тощо) для потреб розвитку територіальних громад, де вони проживають;
 • запобігання та медіація конфліктів в обраних територіальних громадах, стороною яких є чи можуть стати ВПО, та здійснення заходів для мінімізації ризиків виникненню нових подібних конфліктів у майбутньому;
 • розробка, публічне обговорення та лобіювання проєктів місцевих нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення / створення умов для тривалого перебування ВПО у територіальній громаді;
 • надання ВПО правової допомоги, консультативних, інформаційних та інших видів послуг.

Учасники конкурсу мають передбачити поширення напрацьованої в ході реалізації проєкту моделі / механізму соціальної інтеграції ВПО до життя у новій територіальній громаді, інформування громадськості про хід виконання проєкту та його результати, поширення кращого досвіду (історій успіху) серед територіальних громад через ЗМІ, Інтернет, нові медіа.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проєкту – до 9 місяців. Орієнтовний термін початку реалізації проєктів –
15 вересня 2022 р.

За підсумками конкурсу передбачається підтримати орієнтовно 8-10 проєктних пропозиції.

Діяльність за кожним проєктом має реалізовуватися у 1-2 територіальних громадах, обраних учасником конкурсу в межах певної області.

Проєкти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проєктним пропозиціям, які:

 • охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу;
 • подано учасниками конкурсу, що мають попередній досвід роботи із ВПО та / або медіації конфліктів у територіальних громадах;
 • будуть виконуватися у співпраці із органами місцевого самоврядування;
 • спрямовано на здійснення діяльності, яка окрім подолання конфліктів (за наявності таких в обраних територіальних громадах), передбачає здійснення комплексу заходів для запобігання конфліктів у майбутньому;
 • передбачають активне використання форм місцевої демократії для інтеграції ВПО до життя у громадах, в яких вони опинилися.

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних пропозицій:

 • відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетним напрямам конкурсу;
 • зрозумілість мети проєктної пропозиції, відповідність завдань та діяльності в межах проєкту його меті;
 • прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, залучення органів влади й інститутів громадянського суспільства до досягнення цих змін;
 • спрямованість на подолання конфронтації між учасниками конфліктів;
 • комплексність підходів до вирішення проблем;
 • попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, передбаченої проєктною пропозицією;
 • реалістичність виконання проєкту, наявність чіткого плану його реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації ідей проєкту, визначеність очікуваних результатів;
 • врахування принципів гендерної рівності і недискримінації у планованій проєктній діяльності;
 • життєздатність проєкту після завершення його реалізації.

Загальний бюджет конкурсу – 3 218 039 гривень.

Оптимальний розмір гранту – 300 000 – 370 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 13 липня 2022 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів – до 31 серпня 2022 року.

Зверніть увагу!

Проєктну пропозицію з додатками слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом «Електронний конкурс». Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb.

Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00 13 липня 2022 року за київським часом, не розглядатимуться.

Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

УВАГА: В межах конкурсу не будуть підтримуватися проєктні пропозиції, які передбачають облаштування місць проживання для ВПО, організації їх харчування, надання медичних, соціальної та гуманітарної допомоги, придбання медикаментів тощо. Також за кошти гранту не можна буде здійснювати будівельні та ремонтні роботи.

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 8 липня 2022 р. на електронні адреси lutsishina@irf.ua (Олена Луцишина, координатор Програми “Демократична практика” та orlovsky@irf.ua (Олексій Орловський, директор Програми “Демократична практика”).

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: