Додатковий конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

МЕТА КОНКУРСУ:

Посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізація членів Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та розвитку потенціалу Платформ

Дата завершення конкурсу:

12.03.2018

Програма:

Європейська програма

Європейська програмна ініціатива

Міжнародний фонд “Відродження”

 за фінансової підтримки Європейського Союзу оголошує

 Додатковий конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

Ефективне виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, досягнення цілей Східного партнерства та, у цьому зв’язку, здійснення реформ, які сприяють європейській інтеграції України, потребує активного та системного залучення громадянського суспільства. На сьогодні існує два інституційно визначених механізми скоординованої громадської участі.

Це -утворена у 2011 році Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (далі – УНП ФГС СхП) та Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (далі – УС ПГС), створеної в квітні 2015 року відповідно до ст. 469 Угоди про асоціацію. Ці дві Платформи мають як спільні (спрямованість на успіх європейської інтеграції України), так і відмінні риси,  зокрема, змістовні акценти на Східному партнерстві і на Угоді про асоціацію, а також мають різних міжнародних інституційних партнерів.

У 2016 році Європейська програмна ініціатива Міжнародного фонду «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки ЄС розпочала проект «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах за допомогою УС ПГС та УНП ФГС СхП». Очікується, що завдяки реалізації цього проекту Платформи здійснюватимуть активну, цілеспрямовану і результативну аналітичну, адвокаційну та інформаційно-просвітницьку діяльність, що матиме реальний вплив на політику. Ми також очікуємо, що Платформи координуватимуть свої дії задля більшої ефективності діяльності громадянського суспільства в євроінтеграційних процесах.

Мета конкурсу: посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізація членів Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та розвитку потенціалу Платформ.

Конкурсні проекти можуть передбачати підготовку аналітичних документів з рекомендаціями для державної політики (policy papers), проведення діалогів зацікавлених сторін щодо виконання міжнародних зобов’язань та розвитку політик у відповідних сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та адвокації виконання пріоритетів Угоди про асоціацію та Східного партнерства.

Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації, які є членами (учасниками) Платформ та/або їхніх робочих груп.

Тематичні пріоритети конкурсу:

 • Виконання Угоди про асоціацію у конкретних сферах (зокрема, транспорт, енергетика, телекомунікації, соціальна політика тощо), з акцентом на гармонізацію законодавства, відповідні інституційні зміни та комунікацію з зацікавленими сторонами;
 • Реалізація конкретних цілей із наявного списку «20 очікуваних досягнень до 2020 року» ініціативи Східного партнерства;
 • Виконання угод України з ЄС про надання макрофінансової допомоги та бюджетної підтримки;
 • Участь України у програмах ЄС, з акцентом на використанні можливостей для внутрішнього реформування та залучення до спільних європейських політик;
 • Підвищення взаємної обізнаності та розвиток суспільного діалогу між Україною і країнами ЄС та Східного партнерства, розвиток транскордонної співпраці, питання міграційної політики.

Вимоги до проектних пропозицій:

 • Обґрунтування у тексті проектної пропозиції, починаючи від завдань до очікуваних результатів, що тематична спрямованість проектної пропозиції відповідає пріоритетам Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та самих Платформ та/або їхніх робочих груп;
 • Зміст проектної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліката з тематикою проекту, його контекстом, позиціями органів влади та груп інтересів, актуальним станом дискусії щодо підходів до вирішення проблеми;
 • Діяльність у рамках проекту може передбачати здійснення аналізу наявних проблем державної політики та варіантів їх вирішення; надання експертизи та рекомендацій органам влади; налагодження діалогу ключових зацікавлених сторін, аналіз та зведення їхніх позицій; дослідження обізнаності різних цільових аудиторій, вироблення інформаційних матеріалів та проведення інформаційно-роз’яснювальної діяльності;
 • Перевага надаватиметься тим проектним пропозиціям, що передбачатимуть широкі партнерства – залучення до реалізації інших організацій-учасниць Платформ, розвиток міжрегіональної та міжсекторальної співпраці, залучення закордонних партнерів з країн ЄС та/або Східного партнерства.
 • Максимальний термін реалізації проекту – 10 місяців.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Відповідність змісту проектної пропозиції пріоритетам конкурсу та вимогам до проектних пропозицій у рамках конкурсу (див. вище);
 • Ефективність та реалістичність діяльності (очікувані практичні результати на виході та вплив проекту на цільові аудиторії; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проекті діяльності; чіткий та реалістичний план дій; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності; рівень залучення партнерів);
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проекту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проекту; досвід успішної реалізації проектів та звітування; наявність відповідних фінансових процедур; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проекту та умовам конкурсу.

 

Останній термін подання проектних пропозицій – 12 березня 2018  року, 14:00 (за київський часом).

Оголошення результатів конкурсу – 23 квітня 2018. 

Мінімальний розмір гранту – 200 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 850 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 400 000- 600 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу –  3 827 102 грн.

Зверніть увагу!

 • Проектні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.
 • Проектних пропозицій, надісланих в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуть.
 • Членство (участь) у принаймні одній з двох Платформ та/або їхніх робочих групах є обов’язковою умовою для участі у конкурсі. Списки організацій, які входять до Робочих груп УС ПГС, та організацій-учасниць УНП ФГС СхП розміщені на сайтах відповідних Платформ — http://eu-ua-csp.org.ua/work-groups та http://eap-csf.org.ua/organizatsiyi-uchasnitsi-natsionalnoyi-platformi
 • Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.
 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проекту, які:
  • необхідні для виконання проектної діяльності;
  • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проекту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
 • Неприйнятними є витрати бюджету проекту, пов’язані з:
  • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
  • створенням онлайн платформ, сайтів;
  • перекладами законодавства ЄС,  перекладами існуючих публікацій/книг (можливий виключно переклад продуктів, вироблених у рамках проекту на мови ЄС);
  • сплатою боргів;
  • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
  • створенням та реєстрацією організації;
  • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
  • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
  • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
  • проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
  • будівництвом або ремонтними роботами;
  • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
  • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).
 • Основна діяльність у рамках проекту має бути зосереджена в Україні (без поїздок за кордон). Разом з тим, у рамках проекту можливим є залучення іноземних експертів (фінансування їхньої поїздки в Україну).
 • Якщо проект вже співфінансується іншими коштами/конкурсом, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та  поданою проектною пропозицією на даний конкурс;
 • Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проекту та оцінювання його результатів. МФВ здійснюватиме моніторинг грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їх партнерами, а також через участь у проектних заходах. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.
 • Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом трьох років реалізації проекту «Громадська синергія».
 • Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено листом.
 • Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причин відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляють.

 

Даний конкурс є додатковою можливістю для організацій членів (учасників) Платформ отримати підтримку для проведення ширшого кола діяльностей, пов’язаних з   реалізацією тематичних пріоритетів УНП ФГС СхП та УС ПГС. Зі списком проектів-переможців попереднього конкурсного відбору, реалізація яких запланована на 2018 рік, можна ознайомитись тут.

Контактні особи:

Ольга Квашук, координатор проектів Європейської програмної ініціативи, kvashuk@irf.ua

Олена Романова, координатор Європейської програмної ініціативи, ep@irf.ua

 

 Результати додаткового конкурсу «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

Європейська програмна ініціатива  Міжнародного фонду «Відродження» оголошує результати додаткового конкурсу «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах».

Мета конкурсу: посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізація членів Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та розвитку потенціалу Платформ.

У рамках конкурсу було розглянуто 26 проектних пропозицій, які були належним чином оформлені для реєстрації та подані у встановлений конкурсом термін. В результаті переможцями конкурсу стали 8 наступних проектів: 

 №

 Назва проекту

Організація виконавець

Сума підтримки

1.

Громадський моніторинг законопроектів щодо відповідності Угоді про асоціацію та праву ЄС

Громадська організація “Фундація “Відкрите суспільство”

625 200 грн.

2.

Мости Східного партнерства: посилення поінформованості

Громадська організація “Рада зовнішньої політики “Українська призма”

642 525 грн.

3.

Як боротися з пропагандою: розробка стратегічних рекомендацій протистояння російській інформаційній війні

Громадська організація “Інтерньюз – Україна” 

402 480 грн.

4.

Громадська оцінка та адвокація змін до державної політики надання громадянства у відповідності до Угоди про асоціацію

Громадська організація

“Європа без бар’єрів”

495 450 грн.

5.

Практики роботи МСП щодо посилення експертної роботи з імплементації “антидискримінаційних” директив ЄС

Громадська організація “Бюро соціальних та політичних розробок”

417 100 грн.

6.

Адаптація до законодавства ЄС: практика впровадження (для малих та середніх агровиробників)»,

Міжнародна благодійна організація “Інформаційний центр “Зелене досьє”

655 100 грн.

7.

Адвокаційна кампанія для фермерів та особистих селянських господарств із забезпечення безпечності і якості продукції відповідно до вимог Угоди про асоціацію

Громадська організація “Агромегаполіс”

384 900 грн

8.

Інтеграція українського МСБ у ланцюги доданої вартості ЄС в межах Угоди про асоціацію

Громадська організація  “Легкий бізнес”

467 100 грн.

Ці проекти передбачають підготовку аналітичних документів (policy papers), організацію публічних дискусій зацікавлених сторін щодо виконання міжнародних зобов’язань та розвитку політик у відповідних сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та адвокації виконання пріоритетів Угоди про асоціацію, Порядку денного асоціації та Східного партнерства.

Найближчим часом із кожною організацією контактуватимуть представники Міжнародного фонду «Відродження» щодо деталей підтримки та подальших кроків співпраці.  

Зі списком переможців попереднього конкурсу грантів можна ознайомись тут.

Наступний конкурс в рамках проекту «Громадська синергія» заплановано на осінь 2018 року. Інформація про умови конкурсу та терміни подачі заявок буде поширюватись для через публічні оголошення та списки розсилок Платформ.

Проект «Громадська синергія» виконується Міжнародним фондом «Відродження» і фінансується Європейським Союзом. Проект спрямований на посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвитку потенціалу та ефективності двох громадських мережевих об’єднань – Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

 

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: