Конкурс «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність»

МЕТА КОНКУРСУ:

Мета конкурсу: підтримати формування сталих зв’язків на рівні територіальних громад, що сприяють впровадженню підзвітності поліції, залученості громади до виявлення та вирішення проблем безпеки у громаді, встановленню  та підтриманню правопорядку, забезпечують попередження злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді на основі діалогу різних зацікавлених учасників на рівні громади.

Дата завершення конкурсу:

05.09.2017

Програма:

Права людини та правосуддя

Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя»

разом з програмною ініціативою «Громадське здоров’я»

Міжнародного фонду «Відродження»

Конкурс

«Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність»

Цей конкурс складається з двох лотів, з яких:

Лот  №1 орієнтований на громади, які не мають попереднього досвіду побудови партнерства та розвитку спільних ініціатив заради безпечного середовища в громаді.

Лот №2 орієнтований на громади, які мають досвід побудови партнерства різних зацікавлених сторін заради вирішення безпекових питань громади та до яких застосовуватимуться додаткові інструменти оцінки готовності громади до реалізації запропонованої ініціативи. 

1. Мета конкурсу

Підтримати формування сталих зв’язків на рівні територіальних громад, що сприяють впровадженню підзвітності поліції, залученості громади до виявлення та вирішення проблем безпеки у громаді, встановленню  та підтриманню правопорядку, забезпечують попередження злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді на основі діалогу різних зацікавлених учасників на рівні громади.

2. Пріоритети та завдання конкурсу

 • залучення місцевих громад до забезпечення правопорядку та безпеки; 
 • побудова сталої взаємодії між різними зацікавленими сторонами у громадах на принципах інклюзивності різних груп;  
 • формування практик виявлення місцевих проблем у сфері безпеки шляхом залучення активних членів місцевих територіальних громад та спільна розробка моделей взаємодії між різними учасниками для створення безпечного середовища; 
 • розробка та сприяння реалізації програм забезпечення безпеки і правопорядку на рівні місцевих громад на основі виявлених потреб громади у безпеці; 
 • створення у співпраці із органами місцевого самоврядування структур (площадок/платформ), що у взаємодії з поліцією та іншими зацікавленими стронами проводять активну освітню, просвітницьку  діяльність, спрямовану на попередження злочинності, посилення правопорядку та місцевої безпеки; 
 • формування практики підзвітності територіальним громадам діяльності поліції на місцях. 

3. Учасники конкурсу

Для Лоту 1 і 2:

 До участі у конкурсі запрошуються: неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (в тому числі громадські організації та спілки), які:

 • мають статус неприбуткової чи благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;
 • мають досвід активної роботи у сфері захисту прав людини, моніторингу роботи державних та/або муніципальних органів, розвитку спроможності громади (або такий досвід мають ключові партнери поданої проектної пропозиції);
 • мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вище формальним вимогам, не розглядатимуться. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам та фізичним особам-підприємцям.

4. Вимоги до проектних пропозицій 

Для Лот 1 

 До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції, підготовлені відповідно до  визначених  цим оголошенням вимог, від організацій, які відповідають вищезазначеним вимогам. Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, котрі відповідають одному чи декільком з наведених нижче критеріїв:

 • пропонують інноваційні підходи до налагодження співпраці між територіальною громадою та поліцією;
 • мають чітке бачення можливих шляхів такої співпраці, конкретні механізми взаємодії та продуманий план реалізації;
 • враховують місцевий контекст та особливості обраної територіальної громади;
 • мають підтверджені домовленості по спільній роботі з органами місцевого самоврядування, Національною поліцією, Міністерством внутрішніх справ;

Проектні пропозиції подаються  за формою, визначеною у розділі «Порядок подання проектних пропозицій» для Лот1 цього оголошення, у  терміни, визначені цим оголошенням. Проектні пропозиції буде перевірено на відповідність формальним вимогам конкурсу й ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд конкурсної комісії.

Для Лот 2

Подаються концепції проектних пропозицій за наступною структурою:

– загальна інформація про громаду

– основні цілі концепції та попередні заходи для досягнення цілей

– партнери та досвід співпраці між ними

– Очікувані результати (короткострокові та довгострокові)

Концепції подаються у довільній формі, обсягом не більше 3 сторінок А4.

Разом з поданням концепції організації заповнюють оціночну форму. 

Заповнена форма буде верифікована шляхом залучення спеціальних оцінників, які додатково комуні куватимуть з організацією та її партнерами.

За результатами роботи оцінників обраним організаціям буде запропоновано подати повні проектні пропозиції. Переможці будуть визначені за результатами оцінки проектних пропозицій.

5. Бюджет та дозволені витрати

Для Лот 1

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для виконання проектної діяльності відповідно до Грантової угоди;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів і послуг, необхідних для виконання проектної діяльності;
 • закупівлі консультаційних та/або інформаційних послуг (в разі їх необхідності для досягнення проектних цілей);
 • оренди, харчування й інших послуг, пов’язаних із проектними заходами;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних витрат (окрім міжнародних відряджень)

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю;
 • релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг;
 • придбанням товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної допомоги, подарунків.

 Для Лот 2

Організації разом з концепцією проектної пропозиції подають орієнтовний загальний бюджет, без деталізації.

6. Обсяги фінансування та терміни виконання

 Для Лот 1

Максимальний розмір гранту становить 370 000 грн. Максимальний термін реалізації проекту –12 місяців. Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліката. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проекту, тощо). Організація  повинна буде надати звіт по власному внеску разом із іншими звітами про використання коштів гранту.

 Для Лот 2

Максимальний розмір гранту становить 700 000 грн. Максимальний термін реалізації проекту –12 місяців. Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліката. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проекту, тощо). 

7. Порядок подання проектних пропозицій

Для Лот 1

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. До аплікаційної форми слід додати декілька обов’язкових документів, а саме:

 • копію свідоцтва про реєстрацію організації; 
 • резюме усіх осіб, залучених до виконання проекту, із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності; 
 • лист-підтвердження від органів місцевого самоврядування та від регіональних представництв національної поліції щодо їх участі у реалізації проекту (який зазначатиме, зокрема, їхній запланований внесок в реалізацію проекту). 

Аплікаційна форма подається в електронному вигляді на сайт: https://contests.irf.ua/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cHM6Ly9jb250ZXN0cy5pcmYudWEv. На самій аплікаційній формі обов’язково необхідно прописати назву конкурсу “Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність”. Аплікаційну форму в паперовому вигляді (оригінал) в двох екземплярах потрібно буде подати після затвердження вашої заявки Експертною радою на адресу Міжнародний фонд «Відродження» – програмна ініціатива «Права людини і правосуддя», вул. Січових стрільців 46, м. Київ, 04053.

Для Лот 2

Концепції проектних пропозицій подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адресу: rol@irf.ua,у темі листа вказати назву конкурсу “Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність Лот2”.

 

Останній термін подання аплікаційної форми проекту – 17:00, 5 вересня 2017 р.

 

Переможці конкурсу

«Безпечна громада-спільний інтерес, спільна відповідальність» 

 

Назва проекту

Назва організації

Сума підтримки, грн.

1.

Сусідська варта: налагодження співпраці поліції та громадян в ОТГ Слов’янського та Лиманського районів 

Громадська організація “Агенція демократичного розвитку Донбасу” 

348 750,00

2.

Впровадження підходів Community Policing в Петриківському районі

Благодійна організація «Благодійний фонд «Отава»

369 700,00

3.

Безпечна громада міста Сєвєродонецьк: спільна відповідальність мешканців та поліції 

Громадська організація “Громадська платформа” 

326 000,00

4.

Налагодження діалогу між громадянами та поліцією м. Маріуполь щодо попередження домашнього насильства та вирішення проблем безпеки в громаді 

Громадська організація “Правозахисний центр “Ліга жінок-виборців” 

329 550,00

5.

Взаємодія та партнерство – запорука безпечної громади 

Громадська організація “Студія правових і соціальних досліджень” 

369 910,00

6.

Місто у безпеці: співпраця для виявлення та вирішення питань безпеки Лисичанська .

Громадська організація “Фонд громад “Знання і справедливість” 

366 960,00

7.

Демократизація відносин між органами правопорядку та громадським сектором у громаді Березані та Баришівського району Київської області 

Благодійна організація “Фонд громади Березані” 

258 285,00

8.

Профілактика гендерно-обумовленого та домашнього насильства серед молоді та учнів середніх шкіл, ПТУ та коледжів м. Дніпро 

Благодійна організація “Благодійне товариство “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВіЛ/СНІД” м. Дніпро 

369 500,00

ЛОТ 2

Назва проекту

Назва організації

Сума підтримки, грн.

1.

Безпека кам’янчан – запорука розвитку міста

Громадська організація «Асоціація юристів м. Кам’янець-Подільського

698 120,00

2.

Створення безпечного середовища для людей в об’єднаних громадах Рівненщини 

Рівненська обласна громадська організація “Комітет виборців України”

698 120,00

3.

Інститут соціальних перемовників

Громадська організація «Агенція сталого розвитку “Астар»

669 900,00

4.

Безпечний Чернігів – спільний інтерес, спільна відповідальність

 

Чернігівський громадський комітет захисту прав людини 

411 700,00

5.

Координаційний офіс безпеки як інструмент інституціоналізації безпечного середовища в громаді

Одеська обласна організація Всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців України” 

696 920,00

6.

Центр Громадської безпеки громадського формування «Сила і честь»

Тростянецьке громадське формування з охорони громадського порядку “Сила і честь”

234 935,00

7.

Громадська безпека через впровадження програм відновного правосуддя в партнерстві з правоохоронними органами

Громадська організація “Кризовий медіа-центр “Сіверський Донець”

682 330,00

8.

Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність 

Громадська організація “Подільська агенція регіонального розвитку” 

684 130,00

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: