Всеукраїнська школа з прав людини для молодих активістів ромських громад

Громадська організація «MART» підготувала видання «Всеукраїнська шко­ла з прав людини для молодих активістів ромських громад». Брошура стане в нагоді громадським активістам, а також місцевим і міжнародним організаціям, що сприяють розвитку громадянського суспільства в Україні.

Видання, підготовлене за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», містить опис та ілюстрації подій, що відбулися під час реалізації однойменного проекту. Зокрема докладно розповідає про навчання ромської молоді у двох етапах Школи з прав людини, практику та стажування. Автори також подають відгуки учасників, їх наставників та посилання на матеріали про проектні заходи, опубліковані на різних інтернет-ресурсах.

Про проект

«Всеукраїнська шко­ла з прав людини для молодих активістів ромських громад» реалізується впродовж 2014-2016 років як довгострокова програма Всеу­країнської освітньої програми «Розуміємо права людини».

Зважаючи на численні проблеми, з якими стикаються роми, актуальною є практична підготовка активістів ромських громад у сфері захисту гро­мадських інтересів та прав людини, їх інтеграція до спільноти активістів, які відстоюють права лю­дини. Особливо важливою підготовка у сфері прав людини ромської молоді. По-перше, саме молоді люди є найбільш гнучкими у сприй­нятті нових компетентностей (знання, вміння та власна позиція).  По-друге, відсутність системного під­ходу до навчання правам людини є загально­державною проблемою і стосується не тільки ромів, а й усіх молодих людей в Україні.

Школа з прав людини для молодих активістів ромських громад (липень 2014 року)

Протягом 7-ми днів у Чернігові ромська молодь з усієї Украї­ни знайомилася з основними поняття­ми у сфері прав людини. Експерти всеукраїнського та міжнародного рівня проводили для них лекції, дискусії та навчальні ігри.  Одним із важливих моментів, який засвоїли молоді люди, є те, що права людини – по­няття, яке треба відчути, зрозуміти і навчитися бачити у щоденних проблемах. Учасники направили свою енергію на пошук шляхів вирішення проблем, міркували, які для цього можна використати наявні мож­ливості та інструменти.