укр eng

Ромська програма

Мета програми

підтримати зусилля НУО й активістів, спрямовані на залучення представників ромського народу до соціальних процесів і протидію їх дискримінації

Мета програми

Адвокація та підтримка ефективної державної політики щодо ромів

Моніторинг виконання Стратегії захисту й інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини та її Плану заходів, розробка рекомендацій щодо їх упровадження.

Адвокація приєднання України до міжнародної ініціативи "Декада ромського залучення" (Decade of Roma Inclusion).

Правозахист ромів

Вчасна та професійна безоплатна правова допомога представникам ромської спільноти.

Сприяння зниженню рівня ксенофобії та дискримінації щодо ромів.

Підтримка зусиль НУО щодо спрощення порядку отримання ідентифікаційних документів.

Молодіжне лідерство

Залучення ромської молоді до прийняття рішень і формування належної державної політики щодо ромів через розбудову молодіжної платформи правозахисників із числа стипендіатів і випускників Ромського освітнього фонду.

Організація шкіл із молодіжного лідерства й захисту прав людини, стажування у провідних аналітичних центрах і правозахисних організаціях України.

Стипендії Ромського освітнього фонду

Координація надання стипендій Ромського освітнього фонду представникам ромського народу для отримання освіти у вищих навчальних закладах України.

Ромські медично-соціальні посередники

Покращення доступу ромів до гарантованих державою медичних послуг, сприяння позитивному (недискримінаційному) ставленню до них у закладах охорони здоров’я.

Підтримка в оформленні ідентифікаційних документів, довідок, надання консультацій щодо інших життєво важливих питань.

Просування моделі ромських медичних посередників на державному й регіональному рівнях.

Публікації

Музичний фольклор ромів Закарпаття

Раді представити вам книжку «Музичний фольклор ромів Закарпаття», куди ввійшли матеріали про ромську музичну культуру цього краю за останні сто років.

Конкурси програми

04.07.2017 - 01.09.2017

Посилення правових можливостей ромів задля сприяння інклюзії в місцеві громади і протидії дискримінації ромського населення

Контакти

Сергій Пономарьов

Директор Ромської програми

ponomaryov@irf.ua

(044) 461 95 00

Вікторія Стократюк

Менеджерка Ромської програми

stokratyuk@irf.ua

(044) 461 95 00

Віола Попенко

Координатор програми стипендій Ромського освітнього фонду «Право та гуманітарні дисципліни»

рopenko@irf.ua

(044) 461 95 00