укр eng

Стратегія МФВ

Стратегія Міжнародного фонду “Відродження” на 2017-2020 роки

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ

СТРАТЕГІЯ 2017 – 2020

 Програмні пріоритети

 Вступ

 Через два роки після Майдану ми розуміємо, що проводити адвокацію і приймати добрі закони - недостатньо. Найкраще, що зможе зробити МФВ, - це надати можливість громадянському суспільству брати участь у реформах на всіх рівнях, починаючи від ідей, розробки стратегій і політик до реалізації кращих практичних рішень у щоденній діяльності із впровадження змін. Ця стратегія спирається на значний попит з боку громадянського суспільства на участь у реалізації реформ на практиці і формується на основі трьох факторів: (1) поява після Майдану потужної спільноти активістів і нових лідерів, які готові впроваджувати зміни в політиці та в державних установах на всіх рівнях; (2) тривалий збройний конфлікт на Донбасі, одним з наслідків якого є порушення прав та напруженість між групами громадян, інтереси яких були зачеплені цим конфліктом; та (3) необхідність розширення міжнародної підтримки реформ. Наші підходи: збільшення можливостей для реалізації ініціатив громадянського суспільства за принципом «знизу догори» у впровадженні та моніторингу реформ, розроблених Стратегічними дорадчими групами; посилення нового покоління «агентів змін»; захист прав, побудова довіри і реінтеграція постраждалих від конфлікту і соціально вразливих груп людей; покращення комунікації всередині України, європейська інтеграція та трансатлантичні зв'язки для мобілізації внутрішньої та міжнародної підтримки змін.

 II. Основні зміни до попередньої стратегії

 • Що нового?

 • Нова філософія: зосередитися на практичній реалізації реформ, до яких залучені неурядові організації, аналітичні центри і волонтери; при цьому використовуються фактор інтерактивності і взаємного посилення ефекту позитивних змін
 • Децентралізація шляхом поліпшення самоврядування об'єднаних громад, вдосконалення громадських просторів та освітніх центрів, охорони правопорядку у громадах, реформи охорони здоров'я і моделей фінансування на основі підзвітності
 • Реформа державної служби: концепція реформування системи підготовки державних службовців для державного управління і державної політичної діяльності
 • Сприяння практичного забезпечення прозорості і підзвітності у публічній сфері: використання новостворених урядових реєстрів, бюджетів та інших електронних даних для досягнення цілей адвокації і підвищення доброчесності та підзвітності влади; прозорість видобувної галузі та просування соціальної відповідальності відповідно до вимог Ініціативи прозорості видобувних галузей (ЕІТІ)
 • Адвокація запровадження моделей залучення міжнародних слідчих і суддів у розслідування тяжких злочинів
  • Сприяння створенню нових механізмів захисту прав людей, що перебувають в ув'язненні
  • Підтримкарівності та протидії дискримінації
  • Перехід від підтримки розробки антикорупційного законодавства до запровадження інструментарію забезпечення прозорості і підзвітності та моніторингу дотримання антикорупційних законів, підтримка громадської адвокації за прозорість та підзвітність державного сектора
  • Розробка механізмів захисту прав людини у сферах діяльності поліції, охорони громадського порядку та реформа органів прокуратури, спрямованих на реформування системи правосуддя

 Cтратегічні цілі і тематичні пріоритети

 Робота МФВ буде організована за темами: права людини і демократична практика, реформа правосуддя і верховенство права, рівність та протидія дискримінації, здоров’я і права людини. Дві наскрізні теми: розбудова організаційного потенціалу для розробки політики і участі у суспільних процесах, а також комунікація щодо змін, запроваджені для зміцнення зв'язків між тематичними пріоритетами і програмними ініціативами, а також для підвищення загальної результативності роботи МФВ.

ПРАВА ЛЮДИНИ І ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА – Громадянська активність і всебічна участь у демократичному управлінні 

Розширення можливостей громадянського суспільства щодо адвокації, впровадження  і моніторингу реформ

Цілі: зміцнити потенціал і досягти включення нової хвилі громадських лідерів в управління, активування і моніторинг реалізації реформ за допомогою вдосконалення державної політики, спілкування і участі у суспільних процесах

 • зміцнення потенціалу існуючих діячів та підвищення їхньої ефективності
 • виявлення і підтримки нових лідерів, які здатні принести зміни до системи розробки політики, а також мобілізувати та залучити до змін ширші кола суспільства
 • підтримка взаємодії між неурядовими організаціями, аналітичними центрами і владою щодо реформ
 • розробка практичних механізмів участі громадськості у впровадженні реформ
 • розвиток спроможності нових кадрів – чемпіонів у проведенні  реформ – шляхом громадянської освіти та навчання аналізу політики
 • розвиток комунікаційних платформ і громадських просторів на підтримку реформ
 • осмислення, розробка та апробація нової комплексної системи підготовки фахівців, перепідготовки, атестації та оцінки якості роботи державних службовців

 

ПРАВА ЛЮДИНИ І ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА – Громадянська активність та всебічна участь у демократичному управлінні

Децентралізація та розвиток місцевої демократії

Цілі: зміцнити організаційний потенціал територіальних громад, щоб вони були здатні здійснювати самоврядування на практиці за допомогою різних інструментів і ресурсів, які стають доступними завдяки проведенню реформи децентралізації; визначити та усунути процедурні недоліки та «вузькі місця» у процесі децентралізації.

 • підтримка спроможності громад реалізовувати права, які надає їм управлінська та фінансова децентралізація
 • співпраця з об’єднаними громадами для розробки пропозицій щодо створення центрів розвитку, центрів охорони здоров’я та освіти на місцях
 • поширення інформації про реформи у співпраці з групами підтримки реформ у мережах професійних середовищ (вчителів, директорів шкіл, місцевих адміністрацій)
 • експертний досвід та співпраця з громадами щодо оцінки існуючих механізмів самоврядування, підтримки публічних дебатів та адвокації положень, необхідних для забезпечення ефективного та всебічного самоврядування
 • підтримка громадських активістів у розвитку їх навичок в галузі стратегічного планування, адвокації програм змін, бюджетування, громадського контролю і комунікації.

ПРАВА ЛЮДИНИ І ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА - Громадянська активність та всебічна участь у демократичному управлінні - Підтримка громадських ініціатив

Цілі: вирішення конфліктів і забезпечення суспільної згуртованості, довіри і реінтеграції осіб, які постраждали внаслідок збройного конфлікту

 • підтримка ефективних моделей соціальної адаптації, зміцнення довіри та інтеграції постраждалої від конфлікту частки населення
 • проекти з комунікації і культурні ініціативи, які сприяють деескалації конфлікту, медіації
 • залучення молодіжних рухів, асоціацій студентів і викладачів університетів, які були переміщені, мі місцевим громадським ініціативам
 • сприяння інституційному закріпленню кращого досвіду ініціатив з реінтеграції

ПРАВА ЛЮДИНИ І ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА – Міжнародні інституції та ініціативи

Залучення інструментів європейської інтеграції та трансатлантичних зв’язків для підтримки нової України

Цілі: посилити європейський важіль впливу на реформи за допомогою внеску у розробку політики ЄС по відношенню до України, ефективна реалізація Угоди про асоціацію, збереження України на політичному порядку денному Європи, а також підвищення попиту громадськості на європейську інтеграцію.

 • міжнародна адвокація для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і звільнення Криму від окупації на основі міжнародного права
 • підвищення поінформованості про прогрес України щодо реформ серед західних лідерів громадської думки
 • адвокація впровадження політик для найбільш ефективного використання важелів впливу ЄС та інструментів фінансової і технічної допомоги Україні з метою проведення реформ на вимогу Угоди про політичну асоціацію – у галузі правосуддя, боротьби з дискримінацією, боротьби з корупцією і децентралізацію
 • забезпечення платформи для співпраці між українськими неурядовими організаціями і аналітичними центрами та подібними організаціями в ЄС в ключових галузях європейської інтеграції України
 • сприяння контактам між людьми та проведення цільових кампаній, спрямованих на збільшення поінформованості про Європу, у східній і південній Україні для будівництва проєвропейського національного консенсусу
 • розвиток платформи громадянського суспільства Україна - ЄС та платформи громадянського суспільства країн Східного партнерства як дієвих інститутів спільної внутрішньої і міжнародної адвокації, багатостороннього діалогу та реалізації проєвропейських реформ
 • співпраця з державними установами, щоб створити прозору і всеосяжну систему реалізації Угоди про асоціацію та забезпечити експертну підтримку планування, координації та звітності
 • Офіс зв'язку українських аналітичних центрів у Брюсселі для розбудови співпраці між українськими аналітичними центрами та групами політичної адвокації та їхніми колегами в європейських інституціях

ПРАВА ЛЮДИНИ І ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА – Прозорість і підзвітність (державний сектор) – підтримка громадських ініціатив

Цілі: забезпечити постійний громадський контроль за дотриманням владою антикорупційного законодавства; підтримувати незалежних спостерігачів; розширити спроможність організацій громадянського суспільства використовувати відкриті дані; залучати громадянське суспільство та місцеві громади до реалізації Ініціативи прозорості видобувних галузей EITI.

 • посилення громадянського моніторингу та співпраця з новими антикорупційними інституціями та громадянськими антикорупційними платформами, моніторингу публічних фінансів, ініціатив щодо забезпечення доброчесності державної служби, та системи освіти
 • підтримка журналістських розслідувань
 • незалежний моніторинг державних закупівель, політичного фінансування, лобістської діяльності, податкових пільг і витрат державного бюджету
 • інновації в галузі електронного врядування в поєднанні з заходами стимулювання оприлюднення інформації та підзвітності, цифрові стартапи, що полегшують розуміння даних і формування соціально значущих е-послуг
 • в рамках приєднання України до Ініціативи прозорості видобувних галузей (ЕІТІ) і обов'язкового розкриття доходів від видобутку природних ресурсів - просвітницька діяльність та впровадження відповідного законодавства, яке забезпечить прозорість контрактів у видобувних галузях, посилення соціальної відповідальності видобувних підприємств перед своїми громадами, а також розширення можливостей участі неурядових організацій в процесах моніторингу

РЕФОРМА ПРАВОСУДДЯ І ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА – Міжнародне правосуддя і тяжкі злочини – підтримка громадських ініціатив

Цілі: Запобігання безкарності за тяжкі злочини шляхом розробки і реалізації механізму інтернаціоналізованого правосуддя

 • підтримка моніторингу і документували порушення прав людини та збору доказів для їх подальшого представлення національним і міжнародним слідчим
 • адвокація за ратифікацію Римського статуту
 • розробка «гібридного» механізму слідства і судового процесу, залучення міжнародного правосуддя для розгляду воєнних злочинів та злочинів проти людяності
 • подання до МКС про масові порушення прав людини та воєнні злочини, що були скоєні в районі збройного конфлікту на сході України та інформації про тяжкі злочини в Криму

РЕФОРМА ПРАВОСУДДЯ І ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА – Доступ до правосуддя – підтримка громадських ініціатив

Цілі: створити загальнонаціональну мережу місцевих організацій, які забезпечать доступ уразливих груп до первинної правової допомоги

 • розширення доступу до первинної правової допомоги в територіальних громадах -створити мережу задля поліпшення доступу до правової допомоги на рівні громад
 • створення механізмів альтернативного врегулювання спорів
 • розроблена і впроваджена сертифікована навчальна програма для параюристів

РЕФОРМА ПРАВОСУДДЯ І ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА – Право на життя і фізичну недоторканність – підтримка громадських ініціатив

Ціль: підтримати розробку нових механізмів захисту прав затриманих і ув’язнених.

 • включення елементу захисту прав людини в процедури та діяльність правоохоронних органів
 • підтримка створення та діяльності Департаменту захисту прав людини в Національній поліції України
 • запровадження протоколів утримання в «місцях несвободи» для забезпечення відповідальності поліції та захисту затриманих осіб, зокрема представників вразливих груп
 • розвиток механізму незалежного моніторингу та розширення мережі (незалежні ради моніторингу у співпраці з Офісом Уповноваженого з прав людини) задля дотримання стандартів у галузі прав людини в місцях примусового утримання, на основі положень національного превентивного механізму (НПМ)

РЕФОРМА ПРАВОСУДДЯ І ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА – Реформа системи правосуддя

Сприяння реформі системи правосуддя: охорона правопорядку, орієнтована на громади і посилення підзвітності у діяльності прокуратури

Цілі: розробити і випробувати масштабовану модель поліції в громадах (охорони громадського порядку); провести опитування щодо якості роботи і розробити керівні принципи для посилення підзвітності працівників прокуратури

 • випробування нових інструментів для створення відповідальної поліції, орієнтованої на вирішення конкретних проблем, включаючи поліпшення захисту прав затриманих, реєстрацію злочинів, а також забезпечення громадського контролю та підзвітності роботи поліції за допомогою всебічного діалогу між експертами громадянського суспільства, місцевими громадами, працівниками поліції та особами, які приймають рішення про реформування правоохоронних органів.
 • підвищення організаційного потенціалу місцевих органів влади та їх відповідальність за питання місцевої безпеки
 • дослідження та адвокація політики щодо поліпшення прокурорського підзвітності
 • розробка нових показників ефективності і керівних принципів підзвітної роботи прокуратури

ЗДОРОВ’Я І ПРАВА – Врядування у системі охорони здоров’я

Врядування у системі охорони здоров’я і підзвітна система фінансування охорони здоров’я

Цілі: підтримка створення нової державної системи охорони здоров’я та запровадження сімейної моделі охорони здоров’я в якості ключових компонентів реформи охорони здоров’я; формування і запровадження механізмів підзвітності у фінансуванні системи охорони здоров’я

 • проектування і розробка пілотних проектів, що дозволять реалізувати реформу системи охорони здоров'я:
 • Національна концепція системи охорони здоров'я,
 • моделі регіональних агенцій охорони здоров'я, їхня політика і тематичні програми,
 • місцева модель, яка передбачає надання основних лікарських засобів і послуг безкоштовно для пацієнтів за допомогою сімейних лікарів,
 • пропозиції, вироблені на основі фактичних даних, щодо зміни принципів розподілу коштів у системі охорони здоров'я в контексті реформ децентралізації.
 • поліпшення якості політики охорони здоров'я через розвиток незалежних аналітичних центрів запровадження Індексу задоволеності послугами системи охорони здоров’я
 • моніторинг державних закупівель лікарських засобів і витрат на охорону здоров'я
 • адвокація підзвітного використання державних коштів на медичні послуги
 • масштабування регіональних моделей і вивід їх на загальнодержавний рівень
 • аналіз політики охорони здоров'я та аналізу бюджетних даних
 • адвокація виділення коштів місцевого бюджету на потреби охорони здоров'я, в тому числі на програми зменшення шкоди та паліативної допомоги

ЗДОРОВ’Я І ПРАВА – Рівність та право на здоров’я – підтримка громадських ініціатив

Цілі: забезпечити право на здоров’я і сприяти розширенню правових можливостей для найбільш вразливих груп

 • протидія порушенням права на отримання безперервного медичного обслуговування в закритих установах
 • підтримка громадянських розслідувань, аналізу та адвокації відповідної політики
 • формування стандартів для надання неоплачуваної правової допомоги вразливим групам людей – зокрема, хворих, які отримують паліативну допомогу, людей з психічними розладами та інших вразливих груп населення, що перебувають у місцях позбавлення волі або в спеціалізованих закладах системи охорони здоров’я
 • поліпшення доступу до лікування за допомогою контрольованих речовин
 • просвітницька програма задля збільшення поінформованості та подолання непропорційно важкого кримінального переслідування людей, які вживають наркотики.
 • підтримка незалежних моніторів Національного превентивного механізму
 • поліпшення доступу до безоплатної юридичної допомоги для людей, які мають ВІЛ / СНІД, людей, що вживають наркотики та інших вразливих груп населення
 • підтримка кампанії за запровадження стандартів ВООЗ щодо лікування больового синдрому, сприяти впровадженню електронної системи обігу контрольованих речовин; постійний перегляд правил і процедур для забезпечення доступності основних лікарських засобів боротьби з болем
 • запровадження стандарту навчання паліативній допомозі та її включення у відповідні навчальні програми та програми професійної перепідготовки
 • аналітична робота та адвокація, спрямовані на зміну законодавства з метою зменшити кримінальну відповідальність за незаконне зберігання малої кількості контрольованих речовин

РІВНІСТЬ ТА БОРОТЬБА З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ – Можливості лідерства та повноваження меншин – підтримка громадських ініціатив

Цілі: розширити можливості нового покоління лідерів та активістів національної меншини ромів з метою ефективної політичної адвокації; поліпшити доступ до соціальних послуг, охорони здоров’я і освіти; протистояти дискримінації та стигматизації ромів шляхом включення їх до загального правозахисного руху і культурного діалогу.

 • посилення спроможності партнерських ромських організацій щодо моніторингу виконання Національної стратегії захисту та інтеграції ромів
 • підтримка розвитку лідерства серед молодого покоління ромів
 • щорічні стипендії Ромського освітнього фонду та можливості для подальшого професійного розвитку, навчання, стажування, міжнародного обміну, а також реалізації спільних проектів з правозахисними НУ
 • у контексті децентралізації – адвокація включення питань ромської меншини ромів у програми регіонального розвитку та їх участі в роботі виборних та адміністративних органів. сприяння доступу до початкової освіти шляхом розробки і поширення діючих моделей на базі громад, Центрів відповідального батьківства, співпраці з місцевими органами освіти у впровадженні моделі «помічників викладача»
 • підтримка експертної коаліції ромів як консультативного органа робочої групи при Кабінеті Міністрів України для сприяння у реалізації стратегії і плану дій та розробки регіональних програм, які сприяють доступу національної меншини ромів до державних послуг
 • підтримка мережі медіаторів у забезпеченні доступу ромів до послуг з охорони здоров’я
 • протидія упередженням та стереотипам через культурні ініціативи, висвітлення історії ромів та сучасних інформаційних матеріалів у ЗМІ

Спільні ініціативи Мережі ФВС

МФВ залучений до діяльності у рамках двох ініціатив Фундації «Відкрите суспільство»: «Становлення нової ери у глобальній політиці контролю наркотиків» та «Розширення правових можливостей». МФВ планує активно продовжувати цю діяльність.